ยา amphatamine มีผลอย่างไรถ้ารับประทานเข้าไป

[2 กรกฎาคม 2544 : 20:12:55]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ดิฉันอยากทราบว่า ยา amphatamine หากรับทาน
เข้าไปยาจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร
จาก อัญ aun...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ทั่วไป กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 202.133.xxx.xxx ]

[2 ก.ค. 44 : 21:22:35] ภก.นที สรพิพัฒน์   Pharmacist snatee@ratree.psu.ac.th IP [ 202.133.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Amphetamine หรือ ที่เรียกว่ายาบ้า ปัจจุบันจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1
มีโทษเทียบเท่ากับ เฮโรอีน
ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือ ทำให้เกิดความรู้สึกเคลิ้มฝัน เชื่อมั่นใน
ตัวเองสูงเกิดอาการก้าวร้าว ทำให้ความรู้สึกเหนื่อยล้าหายไป ไม่ง่วงนอน จึงมีผู้นิยมนำ
ไปใช้ในทางที่ผิด
ดังนั้นสาเหตุสำคัญ 3 อย่างที่ทำให้เกิดการติด amphetamine คือ
1. ขณะได้รับยา ทำให้เกิดความรู้สึกเคลิ้มฝัน มีความสุขลืมความทุกข์ ความวิตกกังวล
ที่มีอยู่
2.จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ทำงานได้
3.หลังจากยาหมดฤทธิ์จะทำให้เกิดอาการ ตรงกันข้ามคือ เมื่อยล้า ซึมเศร้า ทำให้อยากใช้
การใหม่อีก
โทษของผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1
ผลิต, นำเข้า, ส่งออก
โทษ จำคุกตลอดชีวิต

ผลิต, นำเข้า, ส่งออก เพื่อจำหน่าย
โทษ ประหารชีวิต

ครอบครองปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 20 กรัม
โทษ ระวางโทษจำคุก 1 ปี - 10 ปี และ ปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท

จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 100 กรัม
โทษ ระวางโทษจำคุก 5 ปี - ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 50,000 - 500,000 บาท

จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 100 กรัม
โทษ ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือ ประหารชีวิต

เสพ
โทษ ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 10 ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท

ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ
โทษ ระวางโทษจำคุก 1 - 5 ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 - 50,000 บาท


เอกสารอ้างอิง เภสัชวิทยา เล่ม 1คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล หน้า 114-117 พ.ศ.2540
อย.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : amphetamine

[3 ก.ค. 44 : 15:50:26] นศ. ืno@no.no IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
amphetamine มีคนนำมาใช้ลดความอ้วนด้วยนะครับ
อยากให้ระวังให้ดี

อ้างอิง จากที่เคยเรียน

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved