่ยาแก้ปวดในคนท้อง

[1 มกราคม 2551 : 22:38:24]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่ายาแก้ปวดตัวใดบ้าง ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในคนท้องค่ะ
จาก พัฒน์ p...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพท สุราษฏร์ธานี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 61.7.166xxx.xxx ]

[2 ม.ค. 51 : 9:02:09] ชิตชไม โอวาทฬารพร lchitcha@pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
paracetamol ค่ะ

[2 ม.ค. 51 : 9:02:52] นัท piyanuttakong27@hotmail.com IP [ 125.27.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เรียนคุณพัฒน์

ผมไม่แน่ใจว่าอาการปวดท้องที่เจ้าของกระทู้ถามนั่นหมายถึง การปวดท้องที่เกิดจากอาหารท้องเสีย อาหารไม่ย่อย หรือว่าปวดท้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ หากเจ้าของกระทู้กลับมาอ่านกระทู้นี้อีกครั้งกรุณาให้ความกระจ่างด้วยครับ

ดังนั้นผมก็ขอตอบเกี่ยวกับเรื่องการปวดท้องอาหารไม่ย่อย ท้องเสียนะครับ ยาที่ให้ในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์แล้วมีอาการปวดท้อง (ปวดท้องที่มีสาเหตุมาจากการท้องเสีย หรืออาหารไม่ย่อย)
Hyoscine-N-Butyl bromine จัดอยู่ใน Pregnancy Category: C ไม่สามารถให้ในช่วงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก

Drotaverine ตัวนี้ในบางประเทศก็ไม่ได้รับรองนะครับ ข้อมูลการใช้เลยหาได้น้อย

[2 ม.ค. 51 : 9:05:06] นัท piyanuttakong27@hotmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอโทษครับ ผมอ่านคำถามไม่ละเอียด ผมเข้าใจว่า "ยาแก้ปวด" เป็น "ยาแก้ปวดท้อง"

[10 ม.ค. 51 : 14:39:51] bung bee362@hotmail.com/ IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Paracetamol เป็นยาแก้ปวดที่สามารถใช้ได้ในทุกช่วงของการตั้งครรภ์ แต่ยาในกลุ่มยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ อาทิ Ibuprofen, diclofenac, naproxen, mefenamic acid สามารถพิจารณาใช้เพื่อบรรเทาปวดได้เฉพาะช่วงการตั้งครรภ์เดือนที่ 1-6 แต่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงอายุครรภ์ที่ 7-9 และช่วงใกล้คลอด เนื่องจากยาอาจมีผลเสียต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์นั้นควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาผลดี-ผลเสีย ที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ ว่าสมควรที่จะใช้ยานั้น ๆ หรือไม่
เอกสารอ้างอิง
1. Micromedex? Healthcare Series, (electronic version). Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Mefenamic acid. Available at: http://www.thomsonhc.com (Accessed on January 3, 2008).
2. Briggs G.G., Freeman R.K. and Yaffe S.J. Drugs in Pregnancy and Lactation.7th ed. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia. 2005; 7, 462, 583, 990, 1121, 1515.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.2ชั่วโมง
Keywords : NSAIDs, paracetamol, pregnancy category

[14 ก.ค. 51 : 16:40:54] กิตติมา กลิ่นเดช kittty_view@hotmail.com IP [ 210.213.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ทานยารักษาเชื้อราในช่องคลอดก่อนที่จะทราบว่าตั้งครรภ์ได้ 2 อาทิตย์ มีอันตรายต่อเด็กในครรภ์มั้ยคะ เป็นยาเม็ดเดียวทานครั้งเดียวคะช่วยตอบหน่อยนะคะ กังวลมากคะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved