ครีมทาแผล

[12 มีนาคม 2551 : 10:27:24]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
Kemicitine และ Fucidine มีข้อแตกต่างในการใช้อย่างไรบ้างค่ะ และตัวไหนที่สามารถทาแผลที่หน้าได้
จาก Napaphat jma...
พยาบาล สถานศึกษา
Infirmary of university กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 168.120.xxx.xxx ]

[19 มี.ค. 51 : 12:21:38] นศภ.อรสุดา เทิดรัตนพงศ์/ ผศ.ดร.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ jikie@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ข้อมูลอยู่ในเอกสารที่แนบมาค่ะ
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : kemicetine, fusidic acid

[23 มี.ค. 51 : 13:18:46] ปวีณา ศรีประดิษฐ์ nununi_nuna@hotmail.com IP [ 124.121.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คุณหมอค่ะหนูตกรถแล้วเป็นแผลถลอกที่หน้าผากหมอที่หนูไปล้างแผลเค้าบอกว่าหนูต้องไปลบแผลเป็นด้วยเลเซอร์ค่ะคุณหมอมียาแนะนำให้หนูไหมค่ะหนูยังเรียนอยู่เลยยยังไม่มีเงินยิงเลเซอร์หนูอายเพื่อนมากเลยค่ะ

[24 มี.ค. 51 : 0:17:54] นศภ.อรสุดา เทิดรัตนพงศ์/ ผศ.ดร.จุราพร พงศ์เวชรักษ jikie@hotmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Fucidin? เป็นชื่อการค้าของ Fusidic acid ซึ่งในประเทศไทยมีรูปแบบทาภายนอก 3 ชนิดคือ

ชื่อยา Fucidin cream
ตัวยาสำคัญ Fusidic acid 2%
ข้อบ่งใช้
- การติดเชื้อที่ผิวหนังเนื่องจากเชื้อ Staphylococci, Streptococci, Propionibacterium acnes, Corynebacterium minutissimum และเชื้ออื่นๆที่ไวต่อ fusidic acid
- impetigo
- infected wounds
- folliculitis
- boils
- sycosis barbae
- carbuncles
- hidradenitis
- paronychia
- erythrasma
วิธีใช้ ทาบริเวณแผลวันละ 2-3 ครั้งนาน 1 สัปดาห์


ชื่อยา Fucidin H cream
ตัวยาสำคัญ Fusidic acid 20 mg, hydrocortisone acetate 10 mg
ข้อบ่งใช้
dermatitis ที่มีการติดเชื้อ bacteria ร่วมด้วย
วิธีใช้ ทาวันละ 3 ครั้งนาน 2 สัปดาห์


ชื่อยา Fucidin ointment
ตัวยาสำคัญ Na fusidate 2%
ข้อบ่งใช้
- การติดเชื้อที่ผิวหนังเนื่องจากเชื้อ Staphylococci, Streptococci, Propionibacterium acnes, Corynebacterium minutissimum และเชื้ออื่นๆที่ไวต่อ fusidic acid
- impetigo
- infected wounds
- folliculitis
- boils
- sycosis barbae
- carbuncles
- hidradenitis
- paronychia
- erythrasma
วิธีใช้ ทาบริเวณแผลวันละ 2-3 ครั้งนาน 1 สัปดาห์ โดยจะใช้ร่วมกับการปิดแผลหรือไม่ก็ได้

Fucidin รูปแบบครีมเมื่อทาแล้วจะไม่เป็นคราบจึงเหมาะสำหรับการใช้บริเวณหน้าและหนังศรีษะ ส่วนรูปแบบ ointment นั้นมีความเหนียวและติดผิวมากกว่าครีมจึงไม่เหมาะในการใช้ทาบนใบหน้า

[24 มี.ค. 51 : 0:19:16] นศภ.อรสุดา เทิดรัตนพงศ์/ผศ.ดร.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ jikie@hotmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Kemicetine? เป็นชื่อการค้าของ chloramphenical eye ointment1%

ชื่อยา Kemicetine
ตัวยาสำคัญ chloramphenical eye ointment 1%
ข้อบ่งใช้
- การติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา
- conjunctivitis
- blepharitis
- dacryocystitis
วิธีใช้ ป้ายตาวันละ 3-4 ครั้งและก่อนนอน

เอกสารอ้างอิง
1. CMP Medica. 2008. Available at: URL: http://www.mimsonline.com. Accessed March 19, 2008.
2. Lacy CF. Armstrong LL. Goldman MP. Lance LL. Drug Information Handbook. 13thed. Ohio: Lexi-comp Inc.; 2005.321.

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved