อยากขอ ตารางแสดงระดับความแรงของ Topical Steroid

[30 มีนาคม 2551 : 21:49:31]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ตารางที่แสดง ความเป็น Mild/Moderate/Potent Topical Steroid
จาก เซีย mat...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
โรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบขนาดรับประทาน/ใช้ยา
IP [ 58.8.235xxx.xxx ]

[18 มิ.ย. 51 : 10:31:33] ภญ.มลฤดี/ภญ. ศศิธ / ดร.ภญ. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ pretty_ne061@yahoo.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Topical steroid ถูกแบ่งกลุ่มตาม potency ของยา โดยขึ้นกับชนิดของยา, dosage form และความเข้มข้นของยาดังนี้
1. กลุ่ม Very high potency
2. กลุ่ม High potency
3. กลุ่ม Medium potency
4. กลุ่ม Low potency

ระดับความแรงของยา Topical Corticosteroid
1. กลุ่ม Very high potency

1. Augmented betamethasone dipropionate ointment* 0.05%
2. Clobetasol propionate cream, ointment 0.05%
3. Diflorasone diacetate ointment* 0.05%
4. Halobetasol propionate cream, ointment* 0.05%

2. กลุ่ม High potency

1. Amcinonide cream, lotion*, ointment* 0.1%
2. Augmented betamethasone dipropionate cream* 0.05%
3. Betamethasone dipropionate cream, ointment, lotion 0.05%
4. Betamethasone valerate ointment 0.1%
5. Desoximetasone cream, ointment* 0.25% / gel* 0.05%
6. Diflorasone diacetate cream*, ointment (emollient base)* 0.05%
7. Fluocinolone acetonide cream* 0.2%
8. Fluocinonide cream* ,ointment* , gel* 0.05%
9. Hacinonide cream*, ointment* 0.1%
10. Triamcinolone acetonide cream*, ointment* 0.5%

[18 มิ.ย. 51 : 10:35:08] ภญ.มลฤดี/ภญ. ศศิธ / ดร.ภญ. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ pretty_ne061@yahoo.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
3. กลุ่ม Medium potency
1. Betamethasone benzoate cream* , gel*, lotion* 0.025%
2. Betamethasone dipropionate lotion 0.05%
3. Betamethasone valerate cream, ointment 0.1%
4. Clocortolone pivalate cream* 0.1%
5. Desoximetasone cream * 0.05%
6. Fluocinolone acetonide cream, ointment* 0.025%
7. Flurandrenolide cream*, ointment* 0.025% / cream*, ointment*, lotion* 0.05% /
tape* 4 mcg/cm2
8. Fluticasone propionate cream* 0.05% / ointment* 0.005%
9. Hydrocortisone butyrate ointment*, solution* 0.1%
10. Hydrocortisone valerate cream*, ointment* 0.2%
11. Mometasone furoate cream, ointment*, lotion 0.1%
12. Triamcinolone acetonide cream, ointment*, lotion* 0.02 % / cream, ointment*, lotion 0.1%

4. กลุ่ม Low potency
1. Aclometasone dipropionate cream*, ointment* 0.05 %
2. Desonide cream* 0.05 %
3. Dexamethasone aerosol* 0.01 % / aerosol* 0.04 %
4. Dexamethasone sodium phosphate cream* 0.1 %
5. Fluocinolone acetonide cream*, solution* 0.01 %
6. Hydrocortisone lotion* 0.25% / cream, ointment*, lotion*, aerosol* 0.5 % / cream, ointment*, lotion*, solution* 1 % / cream*, ointment*, lotion* 2.5%
7. Hydrocortisone acetate cream, ointment* 0.5 % / cream, ointment* 1 %

หมายเหตุ * หมายถึงรูปแบบยาที่อาจจะไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย (สืบค้นจาก MIM 2007)

Keywords : topical steroid

[18 มิ.ย. 51 : 10:38:39] ภญ.มลฤดี/ภญ. ศศิธ / ดร.ภญ. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์  pretty_ne061@yahoo.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เอกสารอ้างอิง

1. Reilly HR . et , et al , editors . Drug Facts and Comparisons ® . 59 th ed. Facts and Comparisons ® : 2005 : 2038 – 2039
2. Dipiro JT , Talbert RL , Yee Gc , et al , editors . Pharmacotherapy : A pathophysiology Approach . 6 th ed. McGraw – Hill : 2005 : 1775
3. MIMs annual. 109 th ed. Bangkok : MediMedia (Thailand) Ltd., 4/2007

ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : topical steroid

[18 ส.ค. 53 : 14:07:21] ภิญญดา ภควัตอุดมเดช mamo-jang@hotmail.com IP [ 110.164.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Fluocinolone ointment 0.025%
คือยาประเภทไหนคะ แล้วใช้รักษาอะไรบ้าง ทาแก้แผลเป็นได้ไหมคะ ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบอย่างไร เพราะตอนนี้ใช้ทาแก้แผลเป็นอยู่ค่ะ

[19 ส.ค. 53 : 11:55:30] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่ดวรใช้ครับ
ควรใช้ยาครีมที่ส่วนผสมของวิตะมินEจะดีกว่าครับ
ลองปรึกษาเภสัชกรใกล้ๆๆบ้านก็ได้ครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved