FBC กับหญิงตั้งครรภ์

[2 เมษายน 2551 : 11:01:30]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
มีคุณหมอสั่ง Ferrous sulphate แทน FBC ในหญิงตั้งครรภ์ (แต่ไม่ทราบข้อมูลผู้ป่วยเลย เหมือนจะเกี่ยวกับโรคเลือดบางอย่างของผู้ป่วย) เลยอยากทราบว่าทำไม
จาก จรรยา ฉัตรอักษรานนท์ lad...
นักศึกษา สถานศึกษา
HCU กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 118.173.xxx.xxx ]

[24 เม.ย. 51 : 9:55:44] นศภ. วัชระ อชิรเสนา/อ.วรนุช แสงเจริญ noom_f4@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา FBC 1 เม็ด ประกอบด้วย ferrous fumarate 200 mg (เทียบเท่ากับธาตุเหล็ก 65 mg), vitamin B1 2 mg, vitamin B2 2 mg, vitamin B12 5 mcg, vitamin C 20 mg, niacin 10 mg, folic acid 100 mcg และ Ca phosphate tribasic 100 mg (leong ,2006)
ยา ferrous sulphate1 เม็ด 200 mg (เทียบเท่ากับ ธาตุเหล็ก 40 mg)(CCIS,2008)
ยาทั้ง 2 ชนิดมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบและมีข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันและรักษาผู้ป่วยภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กรวมทั้งภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ (Micromedrex , 2008 ; Lacy et al., 2007)
สำหรับข้อห้ามใช้ของยาที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ คือ ผู้ที่แพ้เกลือของธาตุเหล็กนั้นๆ รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ในตำรับ ผู้ที่มีภาวะธาตุเหล็กเกิน (hemochromatosis) และผู้ที่มีภาวะโลหิตจางที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการขาดธาตุเหล็ก(Micromedrex , 2008 ; Lacy et al., 2007)
ดังนั้น ferrous sulphate และ ferrous fumarate ไม่ต่างกันในแง่ข้อบ่งใช้และข้อห้ามใช้ ที่ต่างกันคือ ปริมาณของธาตุเหล็กที่ได้รับ 1 เม็ดจะไม่เท่ากัน โดยในการกินยา FBC ให้ธาตุเหล็กมากกว่า ferrous sulphate 25 mg นอกจากนี้การกิน FBC ยังได้รับวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ (ดังแสดงในข้อมูลข้างต้น) ในขณะที่ ferrous sulphate ให้เพี่ยงธาตุเหล็กชนิดเดียวเท่านั้น

เอกสารอ้างอิง
1. leong Wai Fun et al., 2006. Mims. Tims (Thailand) Ltd: 109th ed: pp 366
2. Klasco RK (Ed): DRUGDEX System (electronic version).2008. Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (cited: November 24, 2008).
3. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. 2007: Drug information handbook. 15 th ed. Ohio: Lexi-Comp., pp.746-48

ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved