สอบถามเรื่องยา eprex ในการกระตุ้นเลือด

[7 พฤษภาคม 2551 : 11:20:09]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตั้งคำถามใหม่ | ตอบคำถามนี้  
คุณแม่ป่วยเป็นโรคไต ทำให้โลหิตจาง ปัจจุบันความเข้มข้นเลือดเหลือ 22 คุณแม่ถูกกับ eprex ฉีดแล้วความเข้มข้นขึ้น แต่ราคาค่อนข้างสูงมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงมาก เลยอยากเปลี่ยนตัวยาที่มีราคาถูกกว่า เคยใช้ hemax ,recommon, epokin,renogen ปรากฏว่าฉีดแล้วเลือดไม่ขึ้นและความเข้มขันเลือดตก อยากขอคำแนะนำว่ามีตัวยาอื่นที่ใช้แทนได้อีกหรือไม่ และไม่เข้าใจว่าทำไม ตัวยาเดียวกันแต่คนละยี่ห้อ ถึงฉีดแล้วไม่กระตุ้นเลือดให้เพิ่มขึ้นเลย อยากขอคำแนะนำ เภสัช เรื่องจะหาซื้อยาที่ไหนได้บ้างที่มีราคาไม่สูงมาก เพราะตอนนี้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของแม่สูงมาก พี่น้องเป็นหนี้สินกันทุกคนแล้ว อยากหาทางออก แต่ยังมองหาทางออกไม่เจอ รบกวนท่านเภสัชหรือหมอช่วยแนะนำทางออกให้หน่อยครับ ขอบคุณมาก
จาก paiboonk
เภสัชกร หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ประชาชน กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :
การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 125.24.4xxx.xxx]

Your Answer
เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 50 Kbyte [ pdf, doc, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
ผศ.ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ ประธานหน่วยเภสัชสนเทศและบริการสังคม

ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved