สอบถามเรื่องยา eprex ในการกระตุ้นเลือด

[7 พฤษภาคม 2551 : 11:20:09]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คุณแม่ป่วยเป็นโรคไต ทำให้โลหิตจาง ปัจจุบันความเข้มข้นเลือดเหลือ 22 คุณแม่ถูกกับ eprex ฉีดแล้วความเข้มข้นขึ้น แต่ราคาค่อนข้างสูงมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงมาก เลยอยากเปลี่ยนตัวยาที่มีราคาถูกกว่า เคยใช้ hemax ,recommon, epokin,renogen ปรากฏว่าฉีดแล้วเลือดไม่ขึ้นและความเข้มขันเลือดตก อยากขอคำแนะนำว่ามีตัวยาอื่นที่ใช้แทนได้อีกหรือไม่ และไม่เข้าใจว่าทำไม ตัวยาเดียวกันแต่คนละยี่ห้อ ถึงฉีดแล้วไม่กระตุ้นเลือดให้เพิ่มขึ้นเลย อยากขอคำแนะนำ เภสัช เรื่องจะหาซื้อยาที่ไหนได้บ้างที่มีราคาไม่สูงมาก เพราะตอนนี้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของแม่สูงมาก พี่น้องเป็นหนี้สินกันทุกคนแล้ว อยากหาทางออก แต่ยังมองหาทางออกไม่เจอ รบกวนท่านเภสัชหรือหมอช่วยแนะนำทางออกให้หน่อยครับ ขอบคุณมาก
จาก paiboon pai...
เภสัชกร หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ประชาชน กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 125.24.4xxx.xxx ]

[16 พ.ค. 58 : 13:40:12] นศภ. สุรสา แซ่ลิ่ม/ภญ.อ.ดร. อุษณีย์ วนรรฆมณี  Popuri60@hotmail.com IP [ 113.53.6xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Eprex® เป็น Recombinant Human Erythropoietin alfa หรือ epoetin alfa ใช้สำหรับรักษาภาวะโลหิตจางที่เกิดจากโรคไตเรื้อรังทั้งในผู้ป่วยก่อนฟอกเลือด และที่ได้รับการฟอกเลือด, ใช้สำหรับรักษาภาวะโลหิตจางจากการได้รับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดนอน มัยอีลอยด์(Non Myeloid Leukemia) และใช้สำหรับรักษาภาวะโลหิตจางจากการได้รับยา zidovudine ซึ่งยายี่ห้อ Eprex® เป็นยาต้นแบบของบริษัท JANSSEN-CILAG
Recombinant Human Erythropoietinหรือ epoetin มีหลายชนิด แต่ในประเทศไทยมีการใช้ epoetin 2ชนิด คือ alfa และ beta ซึ่งเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้สำหรับรักษาภาวะโลหิตจางที่เกิดจากโรคไตเรื้อรัง
epoetin ทั้งสองชนิด มีลำดับกรดอะมิโน 165 ตัวเหมือนกัน ต่างกันที่ glycosylation pattern แต่ทั้งนี้ไม่พบความแตกต่างต่อผลการรักษาทางคลินิก จึงสามารถเลือกใช้ชนิดใดก็ได้
ปัจจุบัน epoetin มีหลายยี่ห้อที่มี biosiminlar(ยาชีววัตถุคล้ายคลึง) แต่ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแต่ละยี่ห้อที่มี biosimilar กันยังมีอยู่จำกัด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่ายายี่ห้อใดมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งในประเทศไทยมี epoetin หลายยี่ห้อ ดังนี้
Recombinant Human Erythropoietin ชนิด alfa ได้แก่ EPIAO®, EPOETIN GPO®, EPOKINE®, EPOSIS®, EPREX®, ERITINE®, ERITROGEN®, ESPOGEN®, ERITROMAX® เป็นต้น
Recombinant Human Erythropoietin ชนิด beta ได้แก่ RECORMON®

เนื่องจากข้อมูลคำถามไม่มีรายละเอียดขนาดยาที่ผู้ป่วยรายนี้ได้รับ จึงเป็นไปได้ว่าขนาดยาในยาแต่ละยี่ห้อที่ผู้ป่วยได้รับอาจแตกต่างกัน จึงมีผลต่อค่าความเข้มข้นเลือด (Hematocrit)ในผู้ป่วยรายนี้ ซึ่งขนาดยาที่ใช้ขึ้นกับแต่ละบุคคล โดยให้ใช้ในขนาดที่ต่ำที่สุด หากผู้ป่วยใช้ยาแล้วไม่ตอบสนองต่อการรักษา จำเป็นต้องปรับเพิ่มขนาดยา นอกจากนี้ต้องตรวจสอบถึงสภาวะต่างๆ ของผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีภาวะขาดธาตุเหล็ก, อักเสบและติดเชื้อเฉียบพลันหรือเรื้อรัง, มีภาวะHyperparathyroidรุนแรง, ได้รับพิษจากอะลูมิเนียม, ภาวะขาดโฟเลต, ภาวะpure red cell aplasia ฯลฯ จะส่งผลให้ไม่ตอบสนองต่อยาได้ ดังนั้นยายี่ห้ออื่นๆสามารถใช้แทนยา Eprex® ได้ แต่ต้องปรับการใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
ยา epoetin ไม่สามารถจำหน่ายในร้านยาได้ รวมถึงเป็นรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำและรูปแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการบริหารยา และการใช้ยาจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อประเมินภาวะโลหิตจางของผู้ป่วย การใช้ยานี้จึงจำเป็นต้องได้รับจากสถานพยาบาล
โดยสรุปปัจจุบัน epoetin มีหลายยี่ห้อที่มี biosiminlar(ยาชีววัตถุคล้ายคลึง) แต่ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแต่ละยี่ห้อที่มี biosimilar กันยังมีอยู่จำกัด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่ายายี่ห้อใดมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ประสิทธิภาพการรักษาขึ้นอยู่กับขนาดยา และสภาวะของผู้ป่วยด้วย ดังนั้นยายี่ห้ออื่นๆ จึงสามารถใช้แทนยา EPREX® ได้แต่ต้องปรับการใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ยาที่มี biosimilar กับยา Eprex® และมีราคาถูกกว่ามีหลายยี่ห้อ รวมถึงยา epoetin ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการบริหารยา และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ จึงจำเป็นต้องได้รับจากสถานพยาบาล

เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข. Available at: http://dmsic.moph.go.th
3. Evangelista LF, Au LE, Arrojo MT, Francisco JC, editors. MIMs Thailand. 125th Edition, Bangkok: MediMedia (Thailand); 2012.
4. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade names index. 22th ed. Ohio:Lexicomp;2013-2014.704-7.
5. Lankhorst CE, Wish JB. Anemia in renal disease: diagnosis and management. Blood Rev. 2010;24(1):39-47.
6. Epoetin. In: DRUGDEX® System [Internet Database]. Greenwood Village, Colo: Thomson Micromedex. Updated periodically. Accessed March 5, 2015.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : Epoetin alfa, Epoetin beta, efficacy, Chronic kidn

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved