ผลข้างเคียงของการทานฮอโมนหลังผ่าตัดมดลูกและรังไข่

[16 มิถุนายน 2551 : 9:02:11]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เรียนถามค่ะ เกี่ยวกับฮอโมนที่ต้องทานหลังการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทั้ง 2 ข้าง จะต้องทานต่อเนื่องไปนานเท่าไหร่
หากหยุดทานจะทำให้ร่างกายมีอาการอะไรบ้าง
เนื่องจากแต่งงานหลังจากการผ่าตัดไปแล้วจึงทำให้เกิความกังวลเกี่ยวกับเรื่องฮอโมนค่ะ
ไม่มีโรคประจำตัว
อายุ 45 ปี
ชื่อยา Estromon F.C. Tab.0.625mg
ขอบคุณค่ะ
จาก ปรียา pme...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
ไม่มี นนทบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 125.25.4xxx.xxx ]

[3 ก.ค. 51 : 19:29:33] ภญ.ศศิธร กิจไพบูลย์ทวี/ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ sanadous@hotmail.com IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ถามเกี่ยวกับฮอร์โมนที่ต้องทานหลังผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทั้ง 2 ข้าง จะต้องทานต่อเนื่องไปนานเท่าไร หากหยุดยาจะทำให้ร่างกายมีอาการอะไรบ้าง
คำตอบ
การผ่าตัดเอามดลูกและรังไข่ออกทั้งสองข้างนั้นจะทำให้ร่างกายขาดฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธ์ไป ซึ่งฮอร์โมนที่สำคัญ คือ estrogen ดังนั้นจะมีผลทำให้ร่างกายมีอาการของภาวะขาดฮอร์โมนได้เช่นเดียวกับอาการวัยทอง เช่น
1. อาการร้อนวูบวาบ, อารมณ์แปรปรวน
2. อาการทางระบบอวัยวะสืบพันธ์และทางเดินปัสสาวะ เช่น ช่องคลอดแห้ง เจ็บเวลาร่วมเพศ ตกขาว ปัสสาวะเล็ด
3. มีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูดพรุนได้ในอนาคต
4. มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ในอนาคต
ในทางการแพทย์ได้มีการนำฮอร์โมนทดแทนมาช่วยป้องกันหรือแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น สำหรับการใช้ฮอร์โมนทดแทนในการป้องกันโรคกระดูกพรุนนั้นพบว่ามีประโยชน์ในการป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกและลดอัตราเสี่ยงต่อกระดูกหักลงได้ แต่การใช้ยาในกรณีนี้ต้องใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5-10 ปีขึ้นไป (เอกสารอ้างอิงที่ 1)และต้องพิจารณาในประเด็นอื่นๆร่วมด้วย เช่น ความคุ้มค่า และผลข้างเคียงของการใช้ฮอร์โมนทดแทนติดต่อเป็นเวลานานๆ
สำหรับฮอร์โมนทดแทนที่นำมาใช้นั้นก็มีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งชนิดหลักๆที่ใช้กันคือเอสโตรเจนและโปรเจสโตโรน นอกจากนี้ก็ยังมีชนิดอื่นๆอีก เช่น เอนโดรเจน ทิโบโลน ( Tibolone) สำหรับยา Estromon F.C ที่คุณปรียาถามถึงนั้นคือฮอร์โมนทดแทนในกลุ่มของเอสโตรเจน ที่ชื่อว่า conjugated estrogen นั่นเอง

ในกรณีที่หยุดทานฮอร์โมนทดแทนนั้นอาจทำให้เกิดอาการแสดงของวัยทองดังข้างต้น เช่น อาการร้อนวูบวาบ อารมณ์แปรปรวน และอาการทางระบบอวัยวะสืบพันธ์และทางเดินปัสสาวะ เกิดขึ้นมาใหม่ได้ในผู้ป่วยบางราย ซึ่งอาการดังกล่าวก็อาจเกิดขึ้นไม่มากและไม่มีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของผู้ป่วยหรือถ้ามีอาการค่อนข้างมากแพทย์อาจพิจารณาให้ฮอร์โมนทดแทนต่อได้
จากข้างต้นในกรณีของคุณปรียานั้น คิดว่าจุดประสงค์ในการให้ฮอร์โมนทดแทนนั้นน่าจะเพื่อประโยชน์ในแง่ของการรักษาอาการที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งระยะเวลาในการรักษาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 6 เดือนถึง 1 ปี (เอกสารอ้างอิงที่ 1) และเมื่อหยุดยาแล้วหากเกิดอาการมากขึ้นอีกก็สามารถกลับมารักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนใหม่ได้ซึ่งอาจเป็นชนิดเดิมหรือเปลี่ยนชนิดของยาหรือรูปแบบการให้ยา เช่นเปลี่ยนจากชนิดรับประทานเป็นชนิดให้ทางผิวหนังแทนเพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะต่างๆ เช่นการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นหากต้องการที่จะหยุดใช้ฮอร์โมนทดแทนนั้นแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านถึงแผนในการรักษา เพื่อให้การใช้ฮอร์โมนทดแทนในกรณีของท่านได้รับประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด

เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
1. อร่าม โรจนสกุล . Hormone replacement therapy ( 2003): Potion or Poison ใน:สุวัฒนา จุฬาวัฒนฑล, เนติ สุขสมบูรณ์,บรรณาธิการ.Pharmaceutical Care and Pharmacotherapeutics.สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2546: 41-58.
2. The woman’s Health Initiative Steering Committee. Effect of Conjugated Equine Estrogen in Postmenopausal Woman with Hysterectomy: The woman’s Health Initiative Randomized Controlled Trial . JAMA.EXPRESS.April 14,204 vol 291, No.14 : 1701-12.
3. Steril GL. Type of menopause, patterns of hormone therapy use, and hot flashes. 01-MAY-2006; 85(5): 1432-40 (From NIH/NLM MEDLINE).
4. Maturitas NJ. Menopausal symptoms after cessation of hormone replacement therapy. 20-FEB-2006; 53(3): 356-61 (From NIH/NLM MEDLINE)
5. Ockene JK, Barad DH, Cochane BB;et al . Symptom Experience After Discontinuing Use Of Estrogen Plus Progestin . JAMA.2005;294(2):183-193 (doi:10.100/jama.294.2.183).
6. MIM Thailand 109 th ED 2007.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : hormone replacement therapy

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved