อยากทราบข้อมูลของ วัคซีน DTP DT dT

[16 กรกฎาคม 2551 : 16:18:14]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่า วัคซีน DTP (สำหรับเด็ก) กับ dT (สำหรับผู้ใหญ่) ต่างกันอย่างไร ตรงไหนบ้าง
ถ้าเอาของเด็กฉีดให้ผู้ใหญ่จะเป็นอย่างไร
ถ้าเอาของผู้ใหญ่ฉีดให้เด็กจะเป็นอย่างไร

ขอบพระคุณล่วงหน้า สำหรับคำตอบนะครับ
จาก Design Car...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ โรงพยาบาล
งาน ตาก
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 118.175.xxx.xxx ]

[4 เม.ย. 61 : 19:16:47] นศภ.ศุภกันต์ รัถยารังสี/ผศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย์ sr.kun@hotmail.com IP [ 171.7.23xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
1. วัคซีน DT, dT, DTP และ Tdap แตกต่างกันอย่างไร
• ส่วนประกอบของวัคซีน
ในวัคซีนปริมาตร 0.5 มล.
- DT: purified diphtheria toxoid 25-30 Lf
purified tetanus toxoid 5-10 Lf
- DTwP:purified diphtheria toxoid 25-30 Lf
purified tetanus toxoid 5-10 Lf
Bordetella pertussis (whole cell) 20,000 ล้านตัว
- DTaP: purified diphtheria toxoid 25-30 Lf
purified tetanus toxoid 5-10 Lf
pertussis antigen ได้แก่ pertusis toxin (PT), filamentous hemagglutinin (FHA), pertactin (Pn) และ fimbrial agglutinogen (Fim) โดยวัคซีนที่ผลิตจากแต่ละบริษัทมีส่วนประกอบแต่ละอย่าง
ต่างกัน เช่น
Acelluvax® : PT (5 mcg), FHA (2.5 mcg), Pn (2.5 mcg)
Infanrix® : PT (25 mcg), FHA (25 mcg), Pn (8 mcg)
- dT: purified diphtheria toxoid 1-2 Lf
purified tetanus toxoid 5-10 Lf
- Tdap: purified diphtheria toxoid 1-2 Lf
purified tetanus toxoid 5-10 Lf
pertussis antigen ได้แก่ pertusis toxin (PT), filamentous hemagglutinin (FHA), pertactin (Pn) และ fimbrial agglutinogen (Fim) โดยวัคซีนที่ผลิตจากแต่ละบริษัทมีส่วนประกอบแต่ละอย่าง
ต่างกัน เช่น
Adacel® : PT (2.5 mcg), FHA (5 mcg), Pn (3 mcg), Fim (5 mcg)
Boostrix® : PT (8 mcg), FHA (8 mcg), Pn (2.5 mcg)
• ข้อบ่งใช้
เด็กอายุ < 7 ปี
- DT: ใช้สำหรับเด็กอายุ < 7 ปี ที่ไม่สามารถรับวัคซีนไอกรนได้ เช่น มีโรคทางสมองที่ยังควบคุมโรคไม่ได้ หรือมีประวัติเคยเกิดปฏิกิริยารุนแรงหลังได้รับวัคซีนที่มีไอกรนผสมอยู่
- DTwP, DTaP: ใช้สำหรับเด็กอายุ < 7 ปี ที่สามารถรับวัคซีนไอกรนได้ โดย DTaP มีราคาแพงกว่า แต่มีผลข้างเคียง เช่น ไข้ อาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด และอาการทางสมอง น้อยกว่า DTwP
เด็กอายุ ≥ 7 ปี และผู้ใหญ่
- dT: ถ้าไม่เคยได้รับวัคซีนในกลุ่ม DTP, DT, dT และ T มาก่อน ให้ฉีดโดยมีระยะห่าง 0, 1 และ 6 เดือน (ควรใช้ Tdap ใน dose แรกเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรนไปด้วย) จากนั้นให้ฉีด dT กระตุ้นซ้ำทุก 10 ปี
ถ้าเคยได้รับวัคซีนในกลุ่ม DTP, DT, dT และ T มาก่อนแต่ไม่ครบ ให้ฉีดจนครบโดยใช้ Tdap แทน dT 1 ครั้งแล้วกระตุ้นซ้ำทุก 10 ปี และฉีดป้องกันโรคบาดทะยักในผู้ที่มีบาดแผลที่อาจปนเปื้อนเชื้อบาดทะยัก
- Tdap ใช้สำหรับกรณีต้องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรนด้วย แนะนำให้ใช้ Tdap 1 dose ในวัยรุ่นอายุ 11-18 ปี ทุกคน ผู้ใหญ่อายุ > 18 ปี ที่ยังไม่เคยให้ Tdap หญิงตั้งครรภ์ทุกครรภ์ มารดาหลังคลอดบุตร และมารดาที่ให้นมบุตร

2. ผู้ใหญ่ได้รับ DTP, เด็กได้รับ dT จะมีประสิทธิภาพ และอาการข้างเคียงอย่างไร
วัคซีน DTP เป็นวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและไอกรน ในเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปีซึ่งมีปริมาณ diphtheria toxoid ที่บรรจุใน DTP สูงกว่าใน dT มาก การนำมาใช้ฉีดในผู้ใหญ่อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ เนื่องจากการเกิดอาการข้างเคียงของ diphtheria toxoid เช่น การเกิดปฏิกิริยาอักเสบบริเวณที่ฉีด (เจ็บแขน) เป็นต้น สัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณแอนติเจนของเชื้อคอตีบที่ได้รับ นอกจากนี้ผู้ใหญ่จะมีความไวในการตอบสนองต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบได้ดีกว่าในเด็กเล็กเนื่องจากภูมิคุ้มกันที่เคยได้รับจากวัคซีนในวัยเด็ก การฉีดในผู้ใหญ่จึงเป็นแบบการฉีดเพื่อ booster ไม่ใช้เป็น primary immunization จึงไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณ diphtheria toxoid ที่สูงในการกระตุ้นให้มีภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ[2] ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้วัคซีน dT หรือ Tdap (กรณีที่ต้องการให้มีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรนด้วย) ที่มีปริมาณ diphtheria toxoid ที่ต่ำกว่าแทนในผู้ใหญ่[1]
ส่วนในเด็กทารกและเด็กเล็ก หากได้รับ dT ก็จะทำให้ได้รับปริมาณแอนติเจน diphtheria toxoid น้อยกว่าการได้รับ DTP ซึ่งอาจทำให้ลดประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แบบ primary immunization ต่อโรคคอตีบ[3] รวมทั้งจะไม่ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน

เอกสารอ้างอิง
1. สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค. ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา; 2556: 93-108.
2. CDC. Diphtheria, tetanus and pertussis: Recommendations for vaccine use and other preventive measures. Recommendations of the Immunization Practices Advisory Committee (ACIP). MMWR 1991; 40(RR-10): 1-28.
3. Paparella S. Alphabet soup: confusion between DTaP and Tdap. J Emerg Nurs. 2010 Nov;36(6):570-1.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Diphtheria and Tetanus toxoids vaccine, Diphtheria

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved