การผิดนัดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

[29 กรกฎาคม 2551 : 11:25:56]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผู้ป่วยมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 2 เลยกำหนดฉีดไป 3 วัน อยากทราบว่าจะฉีดได้เลยหรือไม่และจะนัดฉีดเข็มที่ 3 ตามตารางนัดเดิมซึ่งจะห่างกันเพียง 1 วัน หรือให้นัดจากวันที่ฉีดจริงเข็มที่ 2ออกไปอีกและให้นัดออกไปกี่วัน
จาก รรินดา yel...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ โรงพยาบาล
สถานีอนามัย สมุทรปราการ
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 124.120.xxx.xxx ]

[29 ก.ค. 51 : 11:33:06] - IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ควรให้ข้อมูลเพิ่มเติม
-วัคซีนแบบไหน
-ฉีดเข้าที่ไหน แผนเวลาการการฉีด
-คำถามยังไม่ชัดเจนเรื่องลำดับเวลา

[1 พ.ค. 52 : 10:54:45] นศภ.จันทวุฒิ หวังรังสิมากุล/อ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ s4750304@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โดยหลักการให้วัคซีนห่างกันเกินกว่าระยะเวลากำหนด ไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง กรณีที่ไม่มาตามนัดในการฉีดวัคซีนไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ เพราะเซลล์ที่ถูกกระตุ้นยังคงอยู่จะสามารถจำได้ ในกรณีนี้การลืมฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 2 เลยกำหนดไป3 วันสามารถที่จะฉีดได้เลย ไม่จำเป็นต้องฉีดซ้ำหรือตั้งต้นใหม่ ส่วนการนัดฉีดเข็มที่ 3 ตามตารางนัดเดิมซึ่งจะห่างกันเพียง 1 วัน อาจทำให้ได้ภูมิคุ้มกันระดับที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น การฉีดเข็มที่ 3 ของวัคซีนควรจะห่างจากเข็มที่ 2 ตามช่วงเวลาที่ให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าในแต่ละแบบ โดยในที่นี้จากรูปแบบของการให้วัคซีนของโรคพิษสุนัขบ้าที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 แบบ จากการดูจากระยะเวลาของการของการฉีดวัคซีนคาดว่าจะเป็นรูปแบบการฉีดเข้ากล้ามเนื้อของ WHO หรือเป็นการฉีดในผิวหนังแบบ TRC โดย การฉีดเข็มที่ 3 แบบWHO ควรที่จะห่างจะเข็มที่ 2 ประมาณ 3วันโดยใช้ขนาดของวัคซีนต่างกันตามชนิดของวัคซีน ส่วนถ้าเป็นการฉีดแบบTRC การฉีดเข็มที่ 3จะฉีดห่างจากเข็มที่ 2 3วันเหมือนกันโดยจะฉีดเข้าในผิวหนัง 2 จุดโดยจะใช้ปริมาณวัคซีน 0.1 ml/จุด สำหรับวัคซีนชนิดPVRV


Reference
ดุสิต สถาวร และคณะ. วัคซีนและโรคติดเชื้อที่ป้องกันด้วยวัคซีน. พิมพ์ครั้งที่ 1. 2548.บริษัท ธนาเพรส จำกัด.กรุงเทพ.หน้า 171-187

ระยะเวลาในการสืบค้น : 1.5ชั่วโมง

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved