cod liver oil

[3 สิงหาคม 2551 : 18:29:32]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่า fish oil กับ cod liver oil ต่างกันยังไงคะ

แล้วทำไมในการวิจัยที่นำมาบรรเทาอาการปวดของ rheumatoid arthritis จึงใข้ cod liver oil ทำไมถึงไม่ใช้น้ามันตับปลาของปลาชนิดอื่นคะ

ขอบคุณค่ะ
ข้อมูลผู้ป่วย :
- อายุ - น้ำหนัก - kg สูง - cm

ขอรับข้อมูลโดย : email
จาก ปิยะรัตน์ แสงสุกแสง a_r...
นักศึกษา สถานศึกษา
- กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 58.181.1xxx.xxx ]

[17 ส.ค. 51 : 12:03:21] ฉวีวรรณ รัตนจามิตร chaveewan.r@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
fish oil ต่างจาก cod liver oil อย่างไร

ทั้ง fish oil และ cod liver oil ประกอบด้วย omega-3 fatty acids ในปริมาณสูง แต่ใน cod liver oil ยังประกอบด้วยวิตามินเอและวิตามินดีในปริมาณสูง และ cod liver oil เป็นแหล่งสำคัญของวิตามินทั้ง 2 ชนิด นอกจากปลา cod แล้ว ปลาที่นำตับมาสกัดน้ำมันปลาและวิตามินคือปลาฉลาม (shark liver oil) แต่ส่วนประกอบของ cod liver oil แตกต่างจาก shark liver oil โดยใน shark liver oil มี alkylglycerol และ squalene สูง แต่มี omega-3 fatty acids ในปริมาณต่ำ(1)

คำว่า cod liver oil หมายถึงน้ำมันตับปลา cod ซึ่งเมื่อนำมาสกัดก็จะได้ทั้งน้ำมันปลาและวิตามินเอ และดี อย่างที่กล่าวมา แต่คำว่า น้ำมันปลานั้น เป็นคำที่หมายถึงน้ำมันปลา (ส่วนประกอบสำคัญคือ omega-3 ชนิด EPA และ DHA) ที่ผลิตมาจากปลาเนื่อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของปลาที่ให้น้ำมันสูง ๆ (ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นตับ) เช่น เนื้อปลาแมคเคอเรล ทูนา แซลมอน เทราท์ เป็นต้น

ซึ่งเมื่อดูการศึกษาส่วนใหญ่ในโรค rheumatoid arthritis นั้น ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาผลของ omega-3 fatty acid ใน fish oil หรือ cod liver oil(2-4) ดังนั้น การใช้ cod liver oil ซึ่งมีปริมาณ omega-3 fatty acids ในปริมาณสูงจึงน่าจะเหมาะสมมากกว่า อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาผลของ shark liver oil ในโรคบางโรคเช่นกัน แต่เป็นการศึกษาฤทธิ์จากส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ alkylglycerol และ aqualene(5-8)

เอกสารอ้างอิง


(1) Lewkowicz N, Lewkowicz P, Kurnatowska A, Tchorzewski H. Biological action and clinical application of shark liver oil. Pol Merkur Lekarski 2006 May;20(119):598-601.
(2) Galarraga B, Ho M, Youssef HM, Hill A, McMahon H, Hall C, et al. Cod liver oil (n-3 fatty acids) as an non-steroidal anti-inflammatory drug sparing agent in rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2008 May;47(5):665-9.
(3) Gruenwald J, Graubaum HJ, Harde A. Effect of cod liver oil on symptoms of rheumatoid arthritis. Adv Ther 2002 Mar;19(2):101-7.
(4) Darlington LG. Do diets rich in polyunsaturated fatty acids affect disease activity in rheumatoid arthritis? Ann Rheum Dis 1988 Feb;47(2):169-72.
(5) Nowicki R, Baranska-Rybak W. Shark liver oil as a supporting therapy in atopic dermatitis. Pol Merkur Lekarski 2007 Apr;22(130):312-3.
(6) Guranska N, Lewkowicz P, Urbaniak B, Banasik M, Glowacka E, Lauk-Puchala B, et al. The assessment of the effectiveness of the shark liver oil in recurrent aphthous stomatitis treatment: clinical and immunological studies. Pol Merkur Lekarski 2001 Sep;11(63):233-8.
(7) Pugliese PT, Jordan K, Cederberg H, Brohult J. Some biological actions of alkylglycerols from shark liver oil. J Altern Complement Med 1998;4(1):87-99.
(8) Hasle H, Rose C. Shark liver oil (alkoxyglycerol) and cancer treatment. Ugeskr Laeger 1991 Jan 28;153(5):343-6.เอกสารอ้างอิง
ระบุในไฟล์ตคำตอบ
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2.0ชั่วโมง
Keywords : fish oil, cod liver oil, fish liver oil, shark liv

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved