เลือดออกกระปิดกระปอยระหว่างทานยาคุม

[22 ตุลาคม 2551 : 1:55:03]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ในการทานยาคุมแบบEE35 21 เม็ดเป็นระยะเวลา2เดือน เข้าเดือนที่2มีอาการคลื่นไส้ เลือดประจำเดือนมาน้อยผิดปกติ และมีเลือดออกกระปิดกระปอยระหว่างทานยา เป็นอาการผิดปกติที่เกิดจากการใช้ยาหรือไม่ แต่ก่อนหน้านี้มีประหวัดว่าทานยาคุมชนิดนี้มานานถึง6เดือนก่อนที่จะหยุดยา2-3เดือนก่อนที่จะเริ่มทานใหม่ ช่วง6เดือนแรกไม่มีปัญหาหรือความผิดปกติใดๆเลย อยากทราบว่า อาการผิดปกติเช่นคลื่นไส้อาเจียร เลือดออกกระปิดกระปอย เจ็บท้องน้อยจะเกิดจากอะไร รักษาได้หรือไม่ รบกวนช่วยตอบคำถามนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
จาก ขจีรัตน์ ล้นหลาม kas...
นักศึกษา สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
IP [ 58.9.124xxx.xxx ]

[10 พ.ย. 51 : 17:24:01] ARZ zraxxier@ IP [ 58.147.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หากกินยาไม่ตรงเวลาก็สามารถทำให้ระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกกระปิดกระปรอยได้ และการคลื่นไส้อาเจียนก็เป็นผลข้างเคียงจากฮอร์โมน แต่ส่วนใหญ่ร่างกายจะปรับตัวได้หลัง 3 เดือนหรือหลังแผงที่ 3 ไปแล้ว ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วย

[13 พ.ย. 51 : 20:09:42] เจษฎา นพวิญญูวงศ์ chenop@kku.ac.th IP [ 222.123.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
นม น้ำหนักเพิ่ม อารมณ์เปลี่ยนแปลง เป็นอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมน อาการต่างๆ เหล่านั้นหายไปเอง หลังจากใช้ยา 2-3 รอบเดือน ตามความเห็นข้างต้น

แต่กรณีที่มี อาการปวดท้อง (อย่างรุนแรง) อาการปวดศรีษะ (อย่างรุนแรง) แน่นหน้าอก การมองเห็นผิดปกติ และมีอาการปวดแขนขา (อย่างรุนแรง) อาการเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณอันตราย หากมีอาการเช่นนี้ ขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์

[13 พ.ย. 51 : 20:13:44] เจษฎา นพวิญญูวงศ์ chenop@kku.ac.th IP [ 222.123.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การใช้ยาคุมกำเนิดอาจพบอาการข้างเคียงคือ มีเลือดออก หรือเลือดออกกระปิดกระปอย อาการคลื่นไส้ คัดตึงเต้านม น้ำหนักเพิ่ม อารมณ์เปลี่ยนแปลง อาการเหล่านี้เป็นอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมน และหายไปเอง หลังจากใช้ยา 2-3 รอบเดือน ตามความเห็นข้างต้น

แต่กรณีที่มีอาการปวดท้อง (อย่างรุนแรง) อาการปวดศรีษะ (อย่างรุนแรง) อาการแน่นหน้าอก อาการมองเห็นผิดปกติ และอาการปวดแขนขา (อย่างรุนแรง) อาการเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณอันตราย ควรปรึกษาแพทย์

[24 พ.ย. 51 : 18:44:50] นศภ.มานพพร งิมเกาะ/รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร longtime_no_see@msn.com IP [ 172.24.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ในกรณีนี้จะต้องมีการประเมินหรือตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ เพราะอาการที่คนไข้
ได้กล่าวมาเช่น คลื่นไส้ ปวดท้องน้อย อาจเป็นอาการแพ้ท้อง(Morning Sickness) จากการที่
คนไข้เว้นระยะการรับประทานยาคุมกำเนิด แล้วคนไข้อาจไม่ได้มีการคุมกำเนิดก่อนเริ่มใช้ยาครั้งที่2โดยวิธีอื่น
หากได้มีการตรวจสอบการตั้งครรภ์แล้วพบว่าผลไม่positive ก็อาจจะสรุปว่าเป็นอาการ
ข้างเคียงจากการรับประทานยาคุมกำเนิด ซึ่งมีรายละเอียดและวีธีจัดการดังนี้
- อาการคลื่นไส้/อาเจียน เป็นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยในผู้ที่เริ่มใช้ยา หรือในกรณีที่มีการปรับปริมาณของ
ฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้น อาการนี้เป็นผลจากเอสโตรเจนโดยตรง ทำให้ผู้ใช้ยาไม่อยากรับประทานยาต่อ คำแนะ
นำคือ ให้รับประทานยาหลังอาหารหรือก่อนนอน ในกรณีที่มีอาเจียนหลังรับประทานยาภายใน2ชั่วโมง ยาอาจดูดซึม
ไม่สมบูรณ์ จึงควรรับประทานยาอีก1เม็ด และสามารถรับประทานยาแก้คลื่นไส้อาเจียนได้ หากยังมีอาการอยู่ ควร
เปลี่ยนเป็นการใช้ยาที่มีปริมาณเอศโตรเจนลดลง
- เลือดออกกะปริดกะปรอย เป็นอาการข้างเคียงเช่นกัน ซึ่งเกิดได้2ลักษณะตามช่วงเวลาที่มีอาการคือ
1.มีอาการภายใน3เดือนแรกของการรับประทานยา จัดเป็นอาการปกติ ไม่มีอันตราย ยังไม่จำเป็นต้องจัดการ
ใดๆ ผู้ใช้ยาส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นหลังจากรับประทานยาครบ3รอบ
2.ยังคงมีอาการแม้รับประทานยาครบ3รอบแล้ว สาเหตุอาจมาจากปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยา การจัดการใน
ผู้มีภาวะนี้จำเป็นต้องทราบว่ามีอาการเลือดออกในช่วงใดของรอบเดือน จึงจะเลือกแนวทางการรักษาได้
2.1กรณีเลือดออกอยู่หลายวันหรือมีเลือดออกปริมาณมาก สามารถให้เอสโตรเจนเสริมเพื่อควบ
คุมภาวะเลือดออก โดยรับประทานยาคุมกำเนิดตามปกติ แล้วเว้นระยะเวลา12ชั่วโมงจึงรับประทานเอสโตรเจน
เพื่อลดอาการคลื่นไส้
2.2กรณีเลือดออกในช่วงที่รับประทานยาเม็ดฮอร์โมนแถวสุดท้ายใกล้หมด(เหลือ2-3เม็ดสุดท้าย)
ให้หยุดรับประทานยาที่เหลือ เว้นระยะ7วัน แล้วเริ่มแผงใหม่ ระยะนี้จะมีเลือดประจำเดือนมา
- อาการปวดท้องน้อย ในกรณีที่ปวดไม่รุนแรงจะจัดเป็นอาการข้างเคียง แต่กรณีที่ปวดรุนแรง/ปวดต่อเนื่อง ควรไป
พบแพทย์ เพราะอาจเป็นสัญญาณของการมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ


เอกสารอ้างอิง
1.Helms RA, Quan DJ, Herfindal ET, Gourley DR eds. Textbook of Therapeutics: Drug and Disease Management. 7th ed. Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins, 2000: 2021-2029
2.Speeroff L, Darney PD. A clinical guide for contraception. 3rd ed. Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins, 2001
3.A WHO Family Planning Cornerstone. Family Planning A global handbook for providers.2007

[19 ธ.ค. 51 : 11:08:33] ตุลย์ pig_piggypink@hotmail.com IP [ 125.25.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แล้วถ้ามีเลือดออกเมื่อทานยาไปได้ครึ่งแผงหล่ะค่ะ
คือเป็นมา 2 เดือนแล้วค่ะทานยา YASMIN มาปีกว่า
แล้วมาเป็นเมื่อเดือน พ.ย.ค่ะ..ไปหาหมอก็ได้ยาปรับ
ฮอร์โมนมาทาน (PREMOLUT) ก็หายไปเดือนนี้
ทานยาไปได้ 10 กว่าวันก็เป็นอีกแล้วค่ะคือมีเลือดจางๆ
ออกมาผสมกับระดูขาวหน่ะค่ะ..ลักษณะเป็นแป้งเปียก
ไม่เหม็นค่ะ..แต่เป็นเมือกเหียวๆ ค่ะอยากทราบว่า
เป็นอาการเริ่มแรกของอะไรหรือเปล่าคะเพราะปีนี้
ตรวจ PEP เดือนกุมภาค่ะและมีนัดตรวจเดือนกุมภา
ปีหน้าค่ะ..ไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวควรไปตรวจเร็วขึ้นมั้ยคะ..ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ..

[10 เม.ย. 57 : 21:11:55] สะ sit_anan@hotmail.com IP [ 110.169.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เรามีไรกัน แล้วบังเอิญถุงยางฉีกขาด สักพักเราเริ่มรู้ตั้วแล้วก็รีบเอาออกยังไม่แตกน้ะ
แล้วรีบไปซื้อยาคุมฉุกเฉินให้แฟนกิน กินไปประมานห้าวันมีเลือดออกแต่น้อยมาก
น้อยจิงๆๆๆน้ะ มันจะท้องไหม สงสารแฟนแฟนเครียด ตัวเราอ่ะใช้ถุงยางตลอด
เราไม่ทำสดเราไม่อยากทำไห้แฟนเสียอนาคต แต่นี่มันบังเอิญจิงๆ ที่มันถุงยางฉีก
ใครรุ้ตอบเราที

[18 ก.ค. 57 : 19:46:58] แมน paman159@hotmail.com IP [ 171.4.41xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 7  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
กินยาคุมหมดแผงแร้สขึ้นแผงใหม่เม้นยังมายู่ไหลแบบกระปิปกระปอยค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved