Stability ของ Antiseptics and Disinfectant

[18 พฤศจิกายน 2551 : 6:01:03]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
Alcohol 70% และ Betadine solution ขวด 60 มล เมื่อเปิดใช้ที่ที่หอผู้ป่วยมีอายุการใช้งานนาน กี่วัน
จาก ภญ.ปัทมา ตัณฑวิวัฒน์ pat...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 61.7.241xxx.xxx ]

[18 พ.ย. 51 : 20:18:41] เจษฎา นพวิญญูวงศ์ chenop@kku.ac.th IP [ 114.128.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การกำหนดอายุยา พิจารณาโดยยึดถือหลัก stability เป็นหลัก การกำหนดวันหมดอายุ 70% Alcohol กับ Providone iodine solution หลังเปิดใช้ พิจารณาได้จาก

1. Microbial instability หรือ Microbial contamination หรือการปนเปื้อนของจุลชีพเป็นหลัก อธิบายได้ว่าเกิดการปนเปื้อนของจุลชีพ มักเป็น heavy contamonation ลงในน้ำยาฆ่าเชื้อ และเชื้อยังคงมีชีวิตอยู่ เมื่อนำไปใช้กับผู้ป่วย จะเกิดการติดเชื้อ การปนเปื้อนแบบนี้เกิดขึ้นใน
ก. เกิดจากกระบวนการเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อไม่เป็นไปตาม GMP ขาดการควบคุมปัจจัยการผลิตที่ดี หากเกิดปนเปื้อนของจุลชีพในระหว่างการเตรียม ถือว่าน้ำยาหมดอายุตั้งแต่ยังไม่เปิดใช้
ข. เกิดขึ้นจากการใช้งาน (in use) เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ aseptic technique เช่น เปิดขวดน้ำยาขณะที่มือไม่เปื้อนสกปรก หรือ วางฝาขวดคว่ำลงบนโต๊ะที่สกปรกมีเชื้อโรค ต่อกรณีนี้ทันที่เกิดการปนเปื้อนขึ้น ถือว่าน้ำยานั้นหมดอายุตั้งแต่วินาทีนั้น

2. Chemical instability เนื่องจาก Alochol มีระเหยได้ และ Iodine มีระเหิด ทำให้ผู้คน (นักติบางจำพวก) เพ้อไปว่าทันทีที่เปิดฝาขวด Alcohol หรือ Providone iodine แต่ละครั้งนั้น ปานประหนึ่งว่า Alochol จะระเหย และ Iodine จะระเหิดออกไปในบัดดล
ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ เพราะการที่เราเตรียมเป็น 70% Alcohol ก็เพื่อให้มีแรงยึดจับระหว่างโมเลกุลของน้ำกับ Alcohol เพื่อลดการระเหย เคยทำการทดลองเปิดขวดแอลกอฮอล์ทิ้งไว้ 1 เดือน ปรากฏว่าปริมาตรน้ำยาลดลงไม่ถึง 10% ส่วน Iodine ที่อยู่ในรูป Complex ของ Providone iodine ทำให้เพิ่มการละลายและเพิ่มความคงตัวของ Iodine

การกำหนดอายุยาใดๆ ต้องทำการศึกษาวิจัย หรือ ทบทวนวรรณกรรมเป็นใช้อ้างอิง

*** โดยส่วนตัว กำลังทำการศึกษาวิจัยความคงตัวของ 70% Alcohol หลังเปิดใช้
*** ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมให้เป็นตาม GMP เน้น/การที่ปฏิบัติที่ยึดหลักเทคนิคปลอดเชื้อ การปิดฝาขวดต้องปิดฝาให้สนิท ป้องกันการระเหย/ระเหิด และกำหนดใช้น้ำยาจนหมดขวด กรณีที่มีการใช้อย่างต่อเนื่อง และไม่ขวดเก็บไว้นานเมื่อหมดความจำเป็น

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved