เส้นเลือดขอด

[28 พฤศจิกายน 2551 : 8:10:16]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ยาชนิดรับประทานในเส้นเลือดขอด นอกจากdaflonแล้วมีอะไรอีกบ้างค่ะ และdaflon ในโรคเส้นเลือดขอดทาน เช้า เที่ยง หลังอาหารนานเพียงใดค่ะ ไม่มีข้อมูลค่ะ
จาก นก -...
เภสัชกร ร้านขายยา
เภสัชกรร้านขายยา ตรัง
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 118.174.xxx.xxx ]

[21 ม.ค. 52 : 23:42:51] นศภ.วิชากร เกื้อก่อยอด/รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร zheez2@hotmail.com IP [ 172.30.3xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
นอกจาก Daflon แล้ว ยังมียาชนิดรับประทานในการรักษาเส้นเลือดขอดอีกหลายชนิดซึ่งมีจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ Dafomin, Flavon, Essaven, Reparil, Venoruton
DafominและFlavon มีตัวยาสำคัญเดียวกับ Daflon คือ Diosmin 450mgและ Hesperidin 50mg รับประทานวันละ 2 ครั้งเช่นเดียวกับ Daflon(5) และจากผลการศึกษาพบว่า การใช้ Daflon 500 mg วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1-2 เดือน จะทำให้อาการเส้นเลือดขอดดีขึ้นได้ และการใช้ Daflon ในการรักษาเส้นเลือดขอดติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี จะทำให้อาการดีขึ้นและคงอยู่ตลอดการรักษา และเกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อยมาก(1,4)
EssavenและReparil มีตัวยาสำคัญคือ Aescin
Essaven รับประทานครั้งละ 2 capsules วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา14วัน (จะได้รับAescin 540mgต่อวัน) หลังจากนั้นรับประทานครั้งละ 1 capsule วันละ 3 ครั้ง (จะได้รับAescin 270mgต่อวัน) (5)
สำหรับReparil รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3ครั้ง (จะได้รับAescin 120mgต่อวัน) แต่ในผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3ครั้ง (จะได้รับAescin 60mgต่อวัน) (5)
จากการศึกษาพบว่าการได้รับ Aescin วันละ 100-150mg ทุกวัน เป็นเวลา 2-8 สัปดาห์ทำให้อาการเส้นเลือดขอดดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการลดลงของ leg volume และอาการต่างๆ เช่น อาการปวด เมื่อยล้า อาการคัน และเมื่อใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ จะมีผลการรักษาเทียบเท่า Compression therapy (3)
ส่วน Venoruton มีตัวยาสำคัญคือ Trihydroxyethylrutoside (Oxerutins) รับประทานวันละ 2-3 capsules (จะได้รับOxerutins 600-900mgต่อวัน) (5) จากการศึกษาโดยการใช้ Venoruton เปรียบเทียบกับ placebo โดยให้ Venoruton 2-3gต่อวันใน 2 สัปดาห์แรก และลดลงเป็น 1-2gต่อวันใน 2 สัปดาห์ต่อมา พบว่าทำให้อาการเส้นเลือดขอดของผู้ป่วยดีขึ้นและไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ (2)

References:
1. Bergan JJ. Chronic venous insufficiency and the therapeutic effects of Daflon 500 mg. Angiology [serial online] 2005 Sep-Oct;56: s21-4
2. Petruzzellis V, Troccoli T, Candiani C, Guarisco R, Lospalluti M, Belcaro G. Oxerutins (Venoruton): efficacy in chronic venous insufficiency a double-blind, randomized, controlled study. Angiology [serial online] 2002 May-Jun;53(3):257-63
3. Sirtori CR. Aescin: pharmacology, pharmacokinetics and therapeutic profile. Pharmacol Res [serial online] 2001; 44(3):183-193
4. www.thomsonhc.com
5. www.mims.com

ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : varicose,daflon

[6 ส.ค. 52 : 13:37:56] jibbie jib_jibby14@hotmail.com IP [ 118.172.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่า ราคายาดาฟรอนเท่าไรค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved