ยา zyrtec

[10 กุมภาพันธ์ 2552 : 18:05:13]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ลูกอายุ 2.7 ปี กำลังจะเข้าโรงเรียนเมษานี้ เพื่อนบ้านมีเด็กอายุใกล้เคียงกัน ไปสถานรับเลี้ยงเด็กแล้ว เพื่อนบ้านแนะนำให้ทานยา zyrtec เสริมภูมิ
จาก พิพัฒน์ เอื้องเรืองโรจน์ pip...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
บริษัทเอกชน กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
IP [ 81.252.8xxx.xxx ]

[11 ก.พ. 52 : 12:48:04] กินยาวันละหลายเม็ด -__- 51231371@wu.ac.th IP [ 125.25.3xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อย่ากินเลยคะ โดยส่วนตัวแล้วไม่มีความรู้เรื่องอะไรมาหรอกคะ แต่ว่าเคยกินยานี้ คือใช้ในการรักษา เท่าที่เคยคุยกับหมอ มันไม่มียาเสริมภูมิ แล้วการทานยาเข้าไปก็เหมือนกับการเอาสารเคมีเข้าไปในร่างกายไม่ดีหรอกคะ กินอาหารให้ครบออกกำลังกายพักผ่อนให้พอ น่าจะดีแล้ว

[12 ก.พ. 52 : 9:19:47] ศรีรัตน์ กสิวงศ์ srirat.k@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา zyrtec เป็นยารักษาอาการภูมิแพ้ ไม่ใช่ยาเพิ่มภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ตามเคยมีการใช้สำหรับการป้องกันการเกิดภูมิแพ้ในประเทศญี่ปุ่น โดยการทดลองใช้ยาวันละ 1 เม็ดในฤดูที่มีละอองเกสรดอกไม้ที่เป็นสาเหตุของอาการภูมิแพ้ พบว่าการเกิดภูมิแพ้ลดลง
การตัดสินใจที่จะใช้ยาหรือไม่ ต้องขึ้นกับความแข็งแรงของเด็ก ถ้าเด็กแข็งแรงดี มีการออกกำลังกายเป็นประจำ ไม่ค่อยมีประวัติการเป็นหวัด ก็อาจไม่จำเป็นต้องทานยาป้องกัน แต่ถ้าเค้ามีอาการแพ้ หรือเป็นหวัดบ่อยอยู่แล้วอาจให้รับประทานป้องกันได้
เอกสารอ้างอิง
OGINO SATOSHI. The effect of cetirizine prophylactic treatment for patients with Japanese cedar pollinosis. Otologia Fukuoka
VOL.48;NO.6;PAGE.421-431(2002)
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : cetirizine prophylaxis

Your Answer
เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 50 Kbyte [ pdf, doc, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
ผศ.ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ ประธานหน่วยเภสัชสนเทศและบริการสังคม

ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved