น้ำยางสบู่ดำ

[12 สิงหาคม 2544 : 21:38:21]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ขอข้อมูลเกี่ยวกับน้ำยางสบู่ดำพร้อมทั้งประโยชน์และโทษ (ขอทราบสารที่อยู่ในน้ำยางต้นสบู่ดำด้วยค่ะ)
ข้อมูลพืช สมุนไพร :
ชื่อท้องถิ่น : - ชื่อทั่วไป : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : -
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
ขอรับข้อมูลโดย : email
จาก สุทธิกาญจน์ สังขวงศ์ mws...
นักศึกษา สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ข้อมูลทั่วไปของ พืช สมุนไพร
IP [ 202.183.xxx.xxx ]

[13 ส.ค. 44 : 16:02:37] ชิตชไม โอวาทฬารพร   Staff Team lchitcha@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ข้างล่างเป็นข้อมูล รายงานพิษจากสบู่ดำ ซึ่งคัดลอกมาให้จากวารสารสมุนไพร
สำหรับส่วนประกอบในนำยางยังไม่มีข้อมูลค่ะ


ผู้อ่านท่านหนึ่งได้เขียนมาถามจากประจวบคีรีขันธ์ว่า "… เด็กนักเรียนอายุประมาณ 12 ปี
ได้รับประทานลูกสบู่ดำเข้าไป 2-3 เมล็ด ปรากฏว่ามีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง คลื่นไส้อาเจียน
ปวดท้อง เมื่อนำส่งโรงพยาบาล แพทย์ได้ทำการล้างท้อง และในน้ำเกลือ ผมเห็นว่าสบู่ดำเป็นพืช
ที่ชาวบ้านนิยมปลูกเป็นรั้วบ้าน อาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ได้ จึงใคร่ขอความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
พิษของสบู่ดำ เพื่อที่จะได้อธิบายให้นักเรียนในโรงเรียนของผมเข้าใจ……."
ทางโครงการฯ ได้ตรวจสอบเรื่องความเป็นพิษของสบู่ดำพบว่า ในสบู่ดำมีน้ำมันซึ่งมีฤทธิ์
ขับถ่ายอย่างแรง เดิมใช้เป็นยาถ่ายแต่ได้เลิกใช้มานานแล้ว เนื่องจากพิษของมันจึงมีผู้ให้ฉายาว่า
"น้ำมันนรก" นอกจากน้ำมันจะมีฤทธิ์ขับถ่ายรุนแรงแล้ว ในเมล็ดสบู่ดำยังมีสารที่เรียกว่า จาโทรฟิน
(Jatrophin) หรือเคอร์ซิน curcin ซึ่งเป็นสารพิษชนิดอัลบูมินอยู่ในเนื้อในของเมล็ด แม้ว่าปริมาณ
ของสารพิษจะแตกต่างกันแล้วแต่ว่าเก็บจากที่ใด แต่เท่าที่พบว่าเป็นพิษ คือประมาณ 1-20 เมล็ด
โดยจะระคายเคืองกระเพาะอย่างรุนแรง ทำให้เยื่อบุเมือกในทางเดินอาหารอักเสบ ทำให้คลื่นไส้อา
เจียน ร้อนคอ และปวดท้องอย่างรุนแรง อาการเหล่านี้จะปรากฏภายในครึ่งชั่วโมงที่ได้รับยา อาจจะ
มีอาการอาเจียน ท้องร่วงตามมาอีกนาน บางคนอาจหมดสติ สำหรับพิษในสัตว์พบว่าทำให้เลือดออก
ในทางเดินอาหาร ตามัว ม่านตาขยาย อัมพาต ชัก เป็นไข้ และโคมา สัตว์มักจะตายใน 1-3 วัน
นอกจากนี้ในใบ และยาง ก็มีคุณสมบัติคล้ายเมล็ด มีผู้ใช้เป็นยาเบื่อปลา ยางทำให้ตาอัก
เสบ และอาจทำให้เกิดอาการแพ้ สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักต้นสบู่ดำ จะสังเกตุได้จากการดูลักษณะต้นสบู่
ดำ เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ เปลือกต้นบางสีเขียว มียาง ใบบางรูปหัวใจ ขนาดกว่า 15 ซม. ก้านยาว
ขอบใบหยัก 3-5 ลอน มีเส้นใบ 3-5 แยกจากฐานใบ ตรงที่ก้านใบจับอยู่ ดอกขนาดเล็ก เป็นดอก
ชนิดดอกช่อ ผลรูปไข่ ขนาด 2.5 ถึง 4 ซม. เมื่ออ่อนเป็นสีเขียว แต่เมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
เข้ม เมื่อแตกจะให้เมล็ดสีดำ 2-3 เมล็ด ขนาดยาว 2 ซม.
แม้ว่าจะเป็นพืชพิษก็มีรายงานการใช้เป็นยา เช่น ในอาฟริกา ใช้ยางห้ามเลือดและทำแผล
เมล็ดใช้ขับพยาธิ์และรักษาโรคผิวหนัง ใบใช้ทาถูนวด เปลือกรากใช้รักษาโรคไขข้ออักเสบ เป็นต้น
เมื่อไม่นานมานี้บ้านเรามีผู้สนใจศึกษาเรื่องน้ำมันจากเมล็ดสบู่ เพื่อนำไปใช้เป็นน้ำมันเครื่องชั้นดี
จึงควรระมัดระวังเรื่องพิษของเมล็ดสบู่ดำกันไว้บ้าง


เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : สบู่ดำ

[14 ส.ค. 44 : 21:50:57] อนุชิต พลับรู้การ planuchi@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอตั้งต้นที่ชื่อวิทยาศาสตร์ของสบู่ดำ (ต้นเดียวกับสบู่ขาวครับ) ก่อนแล้วกันนะครับ เผื่อว่าต้องการใช้ค้นหาเพิ่มเติม ชื่อวิทยาศาสตร์ของสบู่ดำคือ Jatropha curcas เป็นพืชในวงศ์เดียวกับพญาไร้ใบและสลัดไดครับ
ยางจากสบู่ดำและพืชหลายๆ ชนิดในวงศ์นี้ มีสารที่เป็นฤทธิ์ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรง จัดเป็นสารกลุ่มที่เรียกว่า phorbol ester อาการโดยทั่วไป ทำให้เกิดอาการอักเสบ (inflammation) ที่ผิวหนัง ถ้าเข้าตาจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรง และถ่ายรับประทาน จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองในทางเดินอาหาร ทำให้ท้องเสียอย่างรุนแรงครับ สารกลุ่มนี้ เป็นสารต่างกลุ่มต่างชนิดกับที่พบในเมล็ดโดยสิ้นเชิง แต่ต่างเป็นสารพิษทั้งคู่ กรณีของสารพิษในเมล็ดนั้น เป็นสารกลุ่มโปรตีน ไม่ก่อให้เกิดอาการทางผิวหนังแต่เป็นพิษอย่างรุนแรงเมื่อรับประทาน
รายงานทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับสารจากน้ำยางของสบู่ดำมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นรายงานของสารพิษจากเมล็ดมากกว่า ผมเจอบทคัดย่อฉบับหนึ่ง แต่เก่ามากแล้ว จึงไม่สามารถแนบเอกสารฉบับเต็มทาง internet ได้ คงต้องไปหาที่ห้องสมุดเองครับ
สรรพคุณของน้ำยางจากสบู่ดำในทางยาไทย ใช้เป็นยาเบื่อปลาครับ แต่คงจับปลาที่เบื่อด้วยยางสบู่ดำมารับประทานไม่ได้หรอกนะครับ

เอกสารอ้างอิง
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TH7-431B1MF-4N&_user=267327&_coverDate=12%2F31%2F1984&_alid=19915560&_rdoc=24&_fmt=summary&_orig=search&_cdi=5275&_sort=d&_st=4&_acct=C000015658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=267327&md5=b0c771998fe3202388be190f34c16b08
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1/2ชั่วโมง
Keywords : สบู่ดำ, สบู่ขาว

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved