ข้อมูลขนาดยา chlorpheniramine M

[10 มิถุนายน 2552 : 10:38:33]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
รบกวนขอข้อมูลขนาดยา CPM Inj. ในเด็กน่ะค่ะ เพราะค้นแล้วพบแต่ขนาดของยารับประทาน
ไม่ทราบว่าทำไมจึงไม่มีข้อมูลขนาดยาในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ทั้งทีบางครั้งพบการฉีดในเด็ก 1 ปี
เป็นข้อห้ามใช้ในเด็กหรือไม่คะ
จาก เภสัชกรชุมชน vim...
เภสัชกร โรงพยาบาล
โรงพยาบาลลำทับ กระบี่
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การกำหนดแนวทางการใช้ยาใน รพ.
IP [ 124.157.xxx.xxx ]

[10 มิ.ย. 52 : 11:25:59] ปิยะณัฐ piyanuttakong27@hotmail.com IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เรียนคุณเภสัชกรชุมชน

อยากทราบว่าข้อมูลที่คุณต้องการเป็นข้อมูลของยา Chlorpheniramine injection ในข้อบ่งใช้ใดครับ

[11 มิ.ย. 52 : 9:24:55] สินธุ์วิสุทธิ์  * IP [ 203.144.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โดยปกติไม่แนะนำการใช้ antihistamines ในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีครับ เนื่องจากอาจเกิด paradoxical CNS stimulation ครับ อายุน้อยๆ ก็จะเสี่ยงต่อ Seizure ด้วย

[20 ก.ค. 52 : 9:22:16] ภญ.ชุลีกร แซ่อุ่ย/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ czaeuooy@yahoo.com IP [ 202.149.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Chlorpheniramine เป็นยากลุ่ม Antihistamine, OTC Cough and Cold medications ซึ่ง FDA Approved ให้ใช้ใน Allergic rhinitis
ยา chlorpheniramine ในเด็กมีขนาดยาที่แนะนำเฉพาะรูปแบบรับประทาน และยาฉีดชนิด subcutaneous injections ไม่มีขนาดยาในรูปแบบยาฉีด intravenous injections (IV) (ในผู้ใหญ่การใช้ chlorpheniramine inj. IV มีใช้ในข้อบ่งใช้เพียงอย่างเดียวคือ เป็น secondary drug (after epinephrine) สำหรับ anaphylaxis)(1) และการที่ไม่มียาฉีดในรูปแบบIV ในเด็กน่าจะมาจากการเกิดอาการไม่ข้างเคียงจากการใช้ยาที่รุนแรง คือรายงานเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากยาโดย FDA ของสหรัฐอเมริกาในปี 2007 รายงานการเกิด serious adverse events ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี (1 Jun 2002 – 11 May 2007) โดยสัมพันธ์กับยา chlorpheniramine ถึง 63 ราย ที่เกิดจากทั้ง overdoses และ non-overdose พบ cardiac disorders ทั้งหมด 9 รายเกิดจาก non-overdose 1 ราย, nervous system disorders: convulsion 14 รายเกิดจาก non-overdose ทั้งหมด, depressed LOC 17 รายเกิดจาก non-oversose 6 ราย, Respiratory disorders 18 รายเป็น non-overdose 8 ราย(2)
เนื่องจากในปี 2007 the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) รายงานว่าระหว่างปี 2004-2005 เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ประมาณ 1519 คน มาห้องฉุกเฉิน (Emergency departments) ด้วยอาการไม่พึงประสงค์, over dose, โดยสัมพันธ์กับ products containing nasal decongestants เช่น pseudoephedrine, antihistamine เช่น carbinoxamine,และ cough suppressants เช่น dextromethorphan ซึ่งเป็นยากลุ่ม OTC cough and cold medication และข้อมูลของยากลุ่มนี้เกี่ยวกับ safety และ efficacy ในประชากรกลุ่มนี้ยังจำกัดอยู่ ดังนั้นFDA ของสหรัฐอเมริกาไม่แนะนำการใช้ยา chlorpheniramine และ OTC cough and cold medication ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี(3),(4) โดยขนาดยา chlorpheniramine ชนิดรับประทาน ในเด็กอายุ 2-5 ปี 1mg ทุก 4-6 ชั่วโมง ไม่เกิน 6 mg/day, เด็กอายุ 6-12 ปี 2 mg ทุก 4-6 ชั่วโมง ไม่เกิน 12 mg/day หรือถ้าเป็น sustained release ให้เป็น 8 mg ก่อนนอน และถ้าเด็กอายุมากกว่า 12 ปี จะให้ยาในขนาดผู้ใหญ่คือ 4 mg ทุก 4-6 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 mg/day หรือ sustained release 8-12 mg ทุก 8-12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 mg/day(2), และแนะนำการใช้ยาฉีด SC ในเด็กขนาด 87.5 mcg/kg หรือ 2.5 mg/m2 4 time daily ส่วนยาฉีดแบบ intravenous injections ในผู้ใหญ่ใช้ขนาด 12-20 mg โดยให้บริหารยาช้าๆมากกว่า 1 นาที(1)

เอกสารอ้างอิง
1. Anon. Chlorpheniramine. MICROMEDEX Healthcare Series [serial online] 2009; [cite 2009 July 10]: [4 screens]. Available from : URL : http://ccis.pharmacy.psu.ac.th/hcs/librarian/
2. Toyserkani G., Chang Y., Ahmad S., et al. Review of Reported Adverse Events and Poisonings Associated with Cought and Cold Products in Young Children 2007. Available from : URL : www.fda.gov/ohrms/.../2007-4323s1-05-Petitioner-Shannon.ppt
3. Anon. Cholrpheniramine. In UpToDate, Basow, DS(17.1), UpToDate, Waltham, MA, 2009.
4. Mcevoy G., Snow E., Kester L. AHFS. United State of America; 2006

ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved