สอบถามเรืองวิธีการทานยาคุมกำเนิดค่ะ

[27 สิงหาคม 2552 : 19:23:53]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คือดิฉันมีคำถามค่ะ อยากถามเกี่ยวกับการทายาคุมกำเนิด

คือที่บอกว่าหากจะเริ่มทานเม็ดแรกแผงแรกให้ทานวันแรกที่มีประจำเดือน หรือไม่เกินห้าวันนั้น ดิฉันได้รับประทาน
ในวันที่ 5 นับจากวันที่ประจำเดือนมาวันแรก แต่ในวันที่ 5
ที่ดิฉันได้รับประทานนั้น ประจำเดือนไม่มีแล้ว และดิฉัน
ได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 11 ของการทานยาเม็ดแรกโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย อยากทราบว่า ในกรณีนี้ ดิฉันมีสิทธิ์จะตั้ง
ครรภ์หรือป่าวคะ ขอบคุณค่ะ
จาก ส้มโอ lem...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
บุคคลทั่วไป กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 58.64.52xxx.xxx ]

[28 ส.ค. 52 : 5:30:12] เภสัชกรร้านยา - IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีโอกาสตั้งครรภ์ค่ะ
เพราะช่วงปลอดภัยคือ วันที่ก่อนประจำเดือนมา 7 วันและตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมานับไป 7 วันดังนั้นการใช้ยาคุมกำเนิดแผงแรก จึงมีข้อแนะนำให้คุม
กำเนิดวิธีการอื่นร่วมด้วย 15 วัน ตั้งแต่เริ่มทานยา

แต่ถ้าในขณะนี้มีเพศสัมพันธ์ยังไม่เกิน 72 ชั่วโมงก็ให้ทานยาคุมฉุกเฉินด้วยค่ะ
แต่ถ้าเลย 72 ชั่วโมงไปแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะคะ เพราะไข่อาจตกหลังจากนั้นก็ได้ค่ะ ไข่ตกประมาณ วันที่ 14-15 ของรอบเดือน

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 50 Kbyte [ pdf, doc, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved