ยาคลายกล้ามเนื้อ Mydocalm มีผลข้างเคียงต่อผู้เป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืดหรือไม่คะ

[8 ตุลาคม 2552 : 8:25:52]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เนื่องจากจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ 17 ตค.52 และคงต้อง
เดินเท้ามากพอสมควร มีเพื่อนแนะนำว่าถ้าปวดเมื่อย
ให้ทานยาคลายกล้ามเนื้อ mydocalm และดิฉันมีโรค
ประจำตัวคือภูมิแพ้และหอบหืด ไม่แน่ใจว่ายานี้จะมีผลต่อโรคที่เป็นอยู่หรือไม่อย่างไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
จาก ใจทิพย์ สุวรรณประภา jai...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
บมจ.ทีทีแอนด์ที กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การประเมินประสิทธิผลของการใช้ยา
IP [ 202.69.1xxx.xxx ]

[12 ต.ค. 52 : 15:44:06] ภก.ณัฐพล nuttapol.m@gmail.com IP [ 119.42.8xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา mydocalm หรือชื่อสามัญทางยาชื่อ tolperisone เป็นยากลุ่มคลายกล้ามเนื้อ
ข้อห้ามใช้ยาของยา tolperisone
1. ผู้ที่เคยมีประวัติว่าแพ้ยา tolperisone
2. ผู้ป่วยโรค Myasthenia gravis
3. เด็กอายุต่ำกว่า 3 เดือน
อาการข้างเคียงที่เกิดจากการรับประทานยา tolperisone
1. ทำให้ระดับความดันโลหิตในเลือดลดลง แต่ไม่ถึงกับทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ
2. ทำให้เกิดอาการคันและผื่นขึ้นได้ในกรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยา แต่อาการที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง
3. ทำให้เกิดอาการปากแห้ง ท้องไส้ปั่นป่วน ท้องเสีย
4. ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง แต่ที่รายงนมีน้อยกว่าร้อยละ 1
5. ทำให้เกิดอาการง่วงนอน มึนงง อ่อนเพลีย ซึ่งพบได้บ่อยจากการใช้ยา tolperisone

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: DISdatabase

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved