ยาหยอดตาChloramphenicol ต้องแช่เย็นจริงหรือไม่

[9 กันยายน 2544 : 10:32:55]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่ายาหยอดตา Chloramphenicol ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะเห็นข้างกล่องของยา บริษัทแสงไทยเขียนไว้ว่าเก็บในตู้เย็นหรือที่มีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส แต่เวลาซื้อมาจากบริษัทก็ไม่เห็นจัดส่งมาในกล่องโฟม+icepack แต่อย่างใด ถ้าไม่เก็บในตู้เย็น ยาจะอายุสั้นลงหรือไม่คะ?
ขอรับข้อมูลผ่าน Askrx.net
จาก ริน pop...
เภสัชกร ร้านขายยา
รัตนเภสัช ชลบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :
IP [ 203.155.xxx.xxx ]

[9 ก.ย. 44 : 12:04:20] narongsak n_narongsak@hotmail.com IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีข้อมูลมาให้พิจารณาดูครับ CHLORAMPHENICOL
DOSING INFORMATION
STORAGE AND STABILITY
B. OPHTHALMIC OINTMENT
1. Chloramphenicol ophthalmic ointment should be stored away from heat (Prod Info Chloroptic S.O.P.(R), 2000).
See Drug Consult reference: "DRUGS THAT SHOULD NOT BE REFRIGERATED"
C. OPHTHALMIC SOLUTION
1. Chloroptic(R) (chloramphenicol ophthalmic solution) should be refrigerated until dispensed (Prod Info Chloroptic(R), 2000).
2. Chloromycetin(R) Ophthalmic (chloramphenicol ophthalmic solution) should be stored below 30 degrees Celsius (86 degrees Fahrenheit). Chloromycetin(R) Ophthalmic is stable at room temperature for 10 days after reconstitution (Prod Info Chloromycetin(R) Ophthalmic, 2000).
D. OTIC SOLUTION
1. Chloramphenicol otic solution should be stored below 30 degrees Celsius (86 degrees Fahrenheit) (Prod Info Chloromycetin Otic(R), 2000).

เอกสารอ้างอิง
ccis 2001
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: CD-ROM/Other Database
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.15ชั่วโมง
Keywords : chloramphenicol

[11 ก.ย. 44 : 19:44:39] crjr atingtong@hotmail.com IP [ 203.148.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แล้ว chloramp ของแสงไทยควรจะต้องแช่ตู้เย็นมั้ยคะ เพราะตอนส่งมาที่ รพ.ก็ไม่แช่เหมือนกัน แต่มาถึงห้องยาก็เก็บในตู้เย็น และแนะนำคนไข้ให้เก็บในตู้เย็น ถ้าตัวยาสลาย ก็คงตั้งแต่ขั้นตอนขนส่ง ไม่ทราบว่ายี่ห้ออื่นขนส่งยังไง แช่เย็นหรือไม่

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved