ยาdomperidone ใช้กระตุ้นน้ำนม

[14 พฤศจิกายน 2552 : 0:44:11]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าปัจจุบันการใช้domperidone กระตุ้นการหลั่งน้ำนมในหญิงให้นมบุตรเป็นแนวทางปฏิบัติทางวิชาการแล้ว หรือว่าแล้วแต่แพทย์ และมีผลกับเด็กที่ดูดนมหรือไม่
จาก เสาวนีย์ lin...
เภสัชกร ร้านขายยา
ร้านขายยา อุบลราชธานี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 118.174.xxx.xxx ]

[14 พ.ย. 52 : 19:43:59] คธาวุธ ilikeitkk@hotmail.com IP [ 222.123.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ใช้กันมานานมากแล้วครับ

[15 พ.ย. 52 : 2:08:55] Sinwisuth@CMU - IP [ 111.84.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การที่มารดามีน้ำนมไม่เพียงพอ เกิดได้จากหลายสาเหตุครับ
ซึ่งก่อนการรักษาจำเป็นต้องพิจารณาว่าสาเหตุมาจากจุดใดด้วย

ยาที่มีผลกระตุ้นการหลั่งน้ำนม (galactagogue)
ที่นิยมใช้กัน ก็มี Metoclopramide และ Domperidone ครับ
สองตัวนี้ก็มีทั้งข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันไปครับ
ยาทั้งสองตัวขับออกทางน้ำนมได้ทั้งคู่

ในประเทศสหรัฐอเมริกา domperidone ยังไม่ได้รับการอนุมัติในข้อบ่งใช้ใดๆ เลย
ผู้เชี่ยวชาญบางท่านเชื่อว่ายาอาจจะก่อให้เกิด cardiac arrhythmias ได้
เมื่อปี 2004 US FDA ก็ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับการใช้ domperidone
เป็นยากระตุ้นการหลั่งน้ำนม ว่าอาจจะเกิดอันตรายกับทารกได้
แต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดมากนัก
น่าจะมาจากยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีพอก็เป็นได้
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm154914.htm)

The American Academy of Pediatrics หรือ AAP แนะนำการใช้ metoclopramide มากกว่า
หากมองในแง่ของ CNS penetration แล้ว
ตัวมารดามีโอกาสในการเกิด CNS side effect มากกว่า domperidone
และเชื่อว่าเมื่อใช้ในขนาดมากกว่า 45 mg/day อาจมีผลต่อทารกได้ด้วย
(แต่ AAP ก็แนะนำในขนาด 10 mg PO TID ซึ่งไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญต่อทารกนะครับ )
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา FDA เองก็เพิ่งมีประกาศเตือน
ว่าการใช้ยาในขนาดสูงหรือในระยะยาว มีโอกาสเกิด tardive dyskinesia ได้ (rarely reversible and no known treatment)
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm106942.htm)

ยาทั้งสองตัวต่างก็ไม่ได้รับการอนุมัติจาก US FDA ในข้อบ่งใช้นี้ครับ
การจะเลือกยาตัวไหนดี ก็คงต้องมองหลายอย่าง
metoclopramide อาจจะมีหลักฐานสนับสนุนดีกว่าครับ

[11 ธ.ค. 52 : 12:20:13] นศภ.ศิริพร สุขรา/รศ.ดร. วันทนา เหรียญมงคล mai-iris@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การหลั่งน้ำนมของมารดาที่ไม่เพียงพอ เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน การหาสาเหตุและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมารดา เป็นทางเลือกแรกที่จะเพิ่มการหลั่งน้ำนม การใช้ยาจะเป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากใช้วิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล ยาที่นิยมใช้ในการกระตุ้นการหลั่งน้ำนม คือ Domperidone และ Metoclopramide ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใช้ Metoclopramide ในการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมในมารดา (1)
Domperidone เป็นยาในกลุ่ม dopamine antagonist จัดเป็น prokinetic drug ข้อบ่งใช้หลักที่ US FDA อนุมัติ คือ รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน (2) นอกจากนี้พบว่า การยับยั้งการทำงานของสารสื่อประสาท dopamine มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่ง prolactin จาก pituitary gland (dopamine จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการหลั่ง prolactin) ซึ่ง prolactin ทำหน้าที่สำคัญในการกระตุ้นการหลั่งน้ำนม (3,4) Domperidone จึงเป็นยาทางเลือกในการเพิ่มการหลั่งน้ำนม การศึกษาพบว่าการใช้ Domperidone สามารถกระตุ้นการหลั่งน้ำนมในหญิงให้นมบุตรได้ และฤทธิ์ดังกล่าวไม่ขึ้นอยู่กับขนาดยา (5)
ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีการใช้ Domperidone ในการกระตุ้นการหลั่งน้ำนม แต่ประเทศแคนนาดาจะใช้เป็น “off-label use” (ข้อบ่งใช้ที่นอกเหนือจากฉลากกำหนด) (1) ซึ่งข้อบ่งใช้ดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก US FDA ในปัจจุบัน
อาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากยา Domperidone คือ ปากแห้ง คอแห้ง ปวดศีรษะ และปวดเกร็งหน้าท้อง แต่ยาจะผ่านเข้าสู่สมองได้น้อยเมื่อเทียบกับ Metoclopramide จึงเกิดอาการข้างเคียงทางระบบประสาท (extrapyramidal effect) ได้น้อยกว่า(1) อย่างไรก็ตาม US FDA ได้มีการออกประกาศเตือนการใช้ Domperidone ในหญิงให้นมบุตร เนื่องจากมีรายงานว่าการใช้ยา Domperidone จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด cardiac arrhythmia (3,6) โดยส่งผลให้เกิด prolong-QT (6) Domperidone จะขับออกทางน้ำนมได้น้อย และไม่พบรายงานการเกิดอาการข้างเคียงในเด็กทารก ดังนั้นการใช้ Domperidone ในหญิงให้นมบุตรจึงค่อนข้างปลอดภัยในเด็กทารกแต่อาจเกิดอาการข้างเคียงกับมารดาได้ (5,7)
ขนาดยาที่ใช้ในการกระตุ้นน้ำนม คือ 20 mg 4 ครั้งต่อวัน เป็นระยะเวลา 3-8 สัปดาห์ โดยจะออกฤทธิ์ภายใน 24 ชั่วโมง แต่บางคนอาจใช้เวลาถึง 3-4 วัน และจะให้ฤทธิ์สูงสุดที่ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ (1)
______________________________________________________________________
Reference
1. Handerson A. Doperidone: Discovering new choice for lactating mothers. AWHONN Lifeline. 2003. 7; 54-60.
2. Reilly CH, Novak KK, Lenzini SW. et al. Drug Facts and comparisons. 59th ed. Facts and comparisons. 2005.
3. Canadian Adverse Reaction Newsletter. Domperidone for lactating women. CMAJ. 2004. 7; 171.
4. Harrison TR, Resnik WR, Wintrobe MM. et al. Harrison’s principle of internal medication. 13th ed. McGraw-Hill; USA. 1994. p 1893.
5. Ilett KF. Dose-effect study of domperidone as a galactagogue in preterm mothers with insufficient milk supply, and its transfer into milk. Br J Clin Pharmacol. 2008. 66(2); 283-89.
6. Collins KK. Domperidone - induce QT prolongation: Add another drug to the list. The Journal of pediatrics. 2008. 153; 596-8.
7. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. et al. Drug in pregnancy and Lactation. 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia; USA. 2005. pp 506-08.


ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง
Keywords : Domperidone and galactagogue

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved