เป็นภูมิแพ้ กินยาต่อเนื่องได้นานแค่ไหน....

[27 พฤศจิกายน 2552 : 9:31:50]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ลูกชายอายุ 5 ขวบ เริ่มเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจเมื่อประมาณ 3 ขวบ แล้วคุณหมอให้กินยา aerius กับ pseudoephedrine มาเกือบ 2 ปี แล้ว...ไม่ทราบว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่า พาลูกไปหาหมอต่อเนื่องตามที่หมอนัดตลอด
จาก โชค-วัฒนา che...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ชีต้า ปทุมธานี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 58.136.2xxx.xxx ]

[18 ธ.ค. 52 : 21:01:43] นศภ.ศิวกานต์ สุขมา/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์  na_ziszas@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา aerius มีตัวยาสำคัญ คือ desloratadine มีฤทธิ์ในต้านการหลั่งฮีสตามีน ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ และผื่น
แพ้โดยไม่ทราบสาเหตุเรื้อรัง [1,3] อาจมีการใช้ร่วมกับยาในกลุ่มยาลดอาการคัดจมูก ซึ่งขึ้นกับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย
ข้อมูลในปัจจุบันพบว่า desloratadine มีประสิทธิภาพดีและปลอดภัย แต่ข้อมูลที่มีในเด็กยังมีจำกัด และส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระยะสั้น (2-4 สัปดาห์) [6]
มีการศึกษาแบบควบคุมเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
desloratadine syrup ในเด็กอายุ 2-5 ปี จำนวน 111 คน และอายุ 6-11 ปีจำนวน 120 คน ที่เป็นภูมิแพ้ หรือผื่นแพ้โดยไม่ทราบสาเหตุเรื้อรัง
พบว่าการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในกลุ่มอายุทั้ง 2-5 ปี และ 6-11 ปี ในกลุ่มที่ได้รับ desloratadine ไม่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับการให้ยาหลอก
อาการข้างเคียงที่พบได้มีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยอาการข้างเคียงที่พบได้ในกลุ่มอายุ 2-5 ปี เช่น
ไข้(3%) ปวดศีรษะ(1%) ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (3.6%) ส่วนในกลุ่มอายุ 6-11 ปี พบอาการปวดศีรษะ (1.7%) [1,2]
ส่วนยา pseudoephedrine แม้ว่าอาจมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นบ้าง แต่เป็นยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการคัดจมูกได้ดี
ข้อมูลในส่วนของความปลอดภัยในเด็กยังมีจำนวนจำกัด และโดยมากมักเป็นการรายงานเป็นรายๆไป
อย่างไรก็ตามอาการข้างเคียงที่อาจพบได้และควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่
กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้มีอาการนอนไม่หลับ มือสั่น ปวดศีรษะ ง่วงซึมได้, และมีรายงายการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วได้ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก [1,3,4]
ดังนั้นควรสังเกตอาการของบุตรอยู่เสมอถึงอาการข้างเคียงต่างๆจากยาที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็ต้องคำนึงถึงสาเหตุจากอย่างอื่นที่ไม่ได้มาจากยา
เช่น ตัวโรคเอง หากพบว่ามีความผิดปกติ ควรไปพบแพทย์ทันที อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ป่วยยังมีอายุน้อยการใช้ยาดังกล่าวควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างใกล้ชิด
เอกสารอ้างอิง :
1. MICROMEDEX® Healthcare Series. DRUGDEX® Evaluations. Thomson MICROMEDEX,c1974-2007. Available from: http://www.thomsonhc.com [Accessed Dec 18,2009].
2. Bloom M et al. Safety of desloratadine syrup in children. Current Medical Research and Opinion 2004;20(12),1959-1965.
3. McEvoy GK. AHFS Drug information 2009. Bethesda (MD). American-society of Health care system pharmacist; 2009, p 32-34,1400-04
4. Uptodate online. Pseudoephedrine: Pediatric drug information. Available at http://www.uptodateonline.com Accessed December 18,2009
5. Uptodate online. desloratadine: Pediatric drug information. Available at http://www.uptodateonline.com Accessed December 18,2009
6. Rossi GA et al. Evidence of desloratadine syrup efficacy and tolerability in children with polleninduced allergic rhinitis. Allergy 2005: 60:416–417
ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง
Keywords : desloratadine, pseudoephedrine

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved