ยา cytotec เหน็บ

[3 ธันวาคม 2552 : 9:04:23]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
การใช้ยา cytotec ในคนไข้คลอดบุตรที่ตกเลือด ที่ใช้เป็นยาเหน็บ ออกฤทธิ์อย่างไร แล้วต้องใช้อย่างไร
จาก เริงศักดิ์ r_r...
เภสัชกร โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน ชัยภูมิ
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 124.157.xxx.xxx ]

[3 ธ.ค. 52 : 17:12:12] Sinwisuth - IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมส่งคำตอบเป็นเอกสารผ่านทางอีเมลล์ให้แล้วนะครับ

[6 ธ.ค. 52 : 9:43:37] ภญ.ปรียนันท์ preyanana@yahoo.com IP [ 61.7.241xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ส่งให้คนอื่นๆ อ่านด้วยได้มั๊ย อยากรู้เหมือนกัน พอดีที่โรงพยาบาลใช้เหน็บก้น

[8 ธ.ค. 52 : 16:06:29] Sinwisuth Sutheechai - IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ส่งให้แล้วนะครับ

[8 ธ.ค. 52 : 23:04:30] Pharmakids ple_nt@hotmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เป็น นศ.ภ.ปี5 ค่ะ กำลังฝึกงานอยู่ สนใจเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ รบกวนส่งให้อ่านด้วยได้ไหมคะ

[9 ธ.ค. 52 : 20:13:59] บอย boy_rx13@hotmail.com IP [ 58.147.5xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เอามาโพสเลยดีกว่านะ
จะเป็นพระคุณอย่างสูง

[11 ธ.ค. 52 : 18:27:05] Sinwisuth - IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมส่งให้แล้วนะครับ

[16 พ.ย. 58 : 20:03:29] นศภ.นริศรา จินดาประทุม/อ.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ . IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 7  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ภาวะตกเลือดหลังคลอด (postpartum hemorrhage) หมายถึง ภาวะที่มีเลือดออกมากกว่า 500 มิลลิลิตร หลังการคลอดปกติทางช่องคลอด หรือมากกว่า 1,000 มิลลิลิตรหลังการผ่าตัดทำคลอด สาเหตุที่พบ เช่น กล้ามเนื้อมดลูกไม่หดรัดตัว (uterine atony) ภาวะรกเกาะติดผนังมดลูก (placenta accrete) หรือมีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น[1]
Cytotec® มีชื่อสามัญทางยา คือ Misoprostol จัดเป็น synthetic prostaglandin E1 analog มีข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) คือ 1) ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากการใช้ยากลุ่ม NSAIDs 2) ใช้ร่วมกับยา Mifepristone เพื่อยุติการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยังมี off-label uses เช่น short term treatment of active duodenal ulcer, treatment of active/benign gastric ulcer, Induction labor และ treatment or prevention of serious postpartum hemorrhage[2,3]
สำหรับการป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำแนวทางการใช้ยาดังนี้
1) การป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด แนะนำให้ใช้ oxytocin (10 IU, IV/IM) เป็นยาตัวแรกก่อน แต่ในกรณีที่ไม่มี oxytocin หรือผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อ oxytocin อาจพิจารณาใช้ยาตัวเลือกรอง เช่น ergometrine/methylergometrine, fixed drug combination of oxytocin and ergometrine หรือ oral misoprostol 600 mcg แทนได้ ส่วนกรณีผ่าคลอดแนะนำให้ใช้ oxytocin (IV/IM) เป็นยาตัวแรกเช่นเดียวกัน
2) การรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด แนะนำให้ใช้ Intravenous oxytocin เดี่ยวๆเป็นยาตัวแรกก่อน แต่ในกรณีที่ไม่มี oxytocin หรือผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อ oxytocin อาจพิจารณาใช้ยาตัวเลือกรอง เช่น intravenous ergometrine, oxytocin-ergometrine fixed dose หรือ prostaglandin drug (เช่น sublingual misoprostol 800 mcg) แทนได้ และมีการแนะนำให้ใช้ tranexamic acid ในกรณีที่ไม่สามารถหยุดการไหลของเลือดด้วย oxytocin หรือยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกตัวอื่นๆ หรือมีภาวะเลือดออกที่มีสาเหตุจาก trauma ร่วมด้วย
อย่างไรก็ตามแนวทางการใช้ยาที่แนะนำโดย WHO ไม่ได้กล่าวถึงการใช้ misoprostol ในรูปแบบยาเหน็บ[4]
ส่วน American College of Obstetricians and Gynecologists ได้แนะนำการใช้ยาสำหรับภาวะตกเลือดหลังคลอดดังนี้ [1]
 Oxytocin IM 10 units หรือ IV continuous infusion 10-40 units ใน normal saline หรือ lactated Ringer’s solution 1 L
 Methylergonovine 0.2 mg IM ทุก 2-4 ชั่วโมง (หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่มีความดันเลือดสูง)
 15-methyl PGF2α 0.25 mg IM ทุก 15-90 นาที สูงสุด 8 dose (หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่มีโรคหอบหืด และห้าม
ใช้ในผู้ที่มีโรคตับ โรคไต หรือโรคหัวใจ)
 Dinoprostone 20 mg vaginal or rectal suppository ทุก 2 ชั่วโมง (หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่มีความดันเลือดต่ำ)
 Misoprostol 800–1,000 mcg rectally ครั้งเดียว
การใช้ misoprostol ในการรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด เนื่องจากยามีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก[2] จากการศึกษาแบบ prospective single blinded, randomized trial ที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการให้ IM Syntometrine (5 IU oxytocin + 500 mcg ergometrine maleate) ร่วมกับ IV infusion Syntocinon (10 IU oxytocin diluted in 500 ml normal saline) และการให้ misoprostol 800 mcg rectally เพื่อรักษา primary postpartum hemorrhage จากภาวะ uterine atony พบว่า misoprostol rectally มีประสิทธิภาพในการหยุดภาวะเลือดออกได้ดี โดยมีผู้ป่วย 30 รายจากจำนวน 32 รายที่เลือดหยุดไหลได้ภายในเวลา 20 นาที ส่วนกลุ่มที่ได้รับ Syntometrine + Syntocinon มีจำนวน 21 รายจากจำนวน 32 ราย ซึ่งมีความแตกต่างกันคิดเป็น 28.1% (p=0.01) ส่วนอาการข้างเคียงในทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน[5]
ส่วนการใช้ misoprostol ในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด มีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการให้ misoprostol 800 mcg rectally และ IV oxytocin infusion หลังสิ้นสุดการผ่าคลอดฉุกเฉิน พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณการเสียเลือด (mean blood loss) ซึ่งเป็น primary outcome ในกลุ่มที่ได้รับ misoprostol rectally น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ IV oxytocin infusion อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (144.5±100.1 vs. 191.7±117.1 mL; p < 0.0001) แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในด้านของจำนวนผู้ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด (4.2% vs. 5.3%; p = 0.7), ระดับ hemoglobin หลังผ่าตัด (10.9 ±1.2 vs. 10.8±0.9 g/dL; p = 0.4) และ hemoglobin ที่ลดลงหลังการผ่าตัด (0.9 ±0.3 vs. 1.0±0.4 g/dL; p = 0.2), ความต้องการ oxytocin เพิ่มเติม (4.2% vs. 5.2%; p = 0.7), การได้รับเลือด (2.1% vs. 3.1%; p = 1) และอาการข้างเคียงจากยา[6]
โดยสรุปการใช้ misoprostol ในรูปแบบยาเหน็บสำหรับรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด มีวิธีการบริหารยาคือ 800-1000 mcg rectally single dose และยาออกฤทธิ์โดยกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก (uterotonics) แต่การใช้ยาในกรณีดังกล่าวจัดเป็น off-label uses
เอกสารอ้างอิง
[1] American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG practice bulletin no. 76, 2006. Postpartum hemorrhage. American College of Obstetricians and Gynecologists.
[2] Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade names index. 24th ed. Ohio: Lexicomp; 2015-2016. 1379-80.
[3] McEcoy GK, Snow EK,Miller J, Kester L, Welsh OH, Heydorn JD, et al. AHFS Drug Information. Maryland: American Society of Health-System Pharmacists; 2014. 3018-23.
[4] World Health Organization. WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage. 2012: [48 screens]. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75411/1/9789241548502_eng.pdf. Accessed Nov 5, 2015.
[5] Lokugamage AU. Sullivan KR, Niculescu I, Tigere P, Onyangunga F, Refaey HE, et.al. A randomized study comparing rectally administeredmisoprostol versus Syntometrine combined with an oxytocin infusion for the cessation of primary postpartum hemorrhage. Acta Obstet Gynecol Scand. 2001 Sep; 80(9): 835-9.
[6] Chaudhuri P, Mandi S, Mazumdar A. Rectally administrated misoprostol as an alternative to intravenous oxytocin infusion for preventing post-partum hemorrhage after cesarean delivery. J Obstet Gynaecol Res. 2014 Sep; 40(9):2023-30.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : misoprostol, postpartum haemorrhage, treatment, re

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved