สอบถามเรื่องยาคุมกำเนิด แบบฉีด ค่ะ

[13 ธันวาคม 2552 : 14:04:49]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าปัจจุบัน ยาคุมกำเนิดแบบฉีดมีกี่แบบค่ะ

เนื่องจากปัจจุบัน ฉีดแบบ 3เดือนต่อครั้งค่ะ แต่น้ำหนักขึ้นเล็กน้อย ดูบวมน้ำ
แต่เพื่อนบอกว่ามีแบบฉีด 1เดือน และไม่อ้วนด้วย ไม่ทราบว่ามีจริงไหมคะ
ลองสอบถามเภสัชกรร้านขายยา ก็บอกว่ามี ประเภทเดียว คือ 3เดือน
เลยไม่แน่ใจว่าคลีนิคที่ฉีดแบบเดือนเดียว เค้าแบ่งจาก3เดือนมาแบ่งฉีดเป็นหนึ่งเดือนหรือเปล่าคะ
จาก สุวรรณา yaa...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ร้านค้า สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 113.53.3xxx.xxx ]

[13 ธ.ค. 52 : 15:43:31] เภสัชกรร้านยา - IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาคุมกำเนิดมีชนิดฉีด 1 เดือนต่อครั้งและแบบ 3 เดือนต่อครั้งค่ะ ทั้งสองแบบมีจำหน่ายในร้านขายยาค่ะ ยาคุมกำเนิดชนิด 1 เดือนมีชื่อการค้าว่า cyclofem

[15 ธ.ค. 52 : 14:48:37] สุวรรณา yaandmar@yahoo.com IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
รบกวนอีกครั้งค่ะ
ยา cyclofem มีขายตามร้านยาทั่วไปแล้วไช่ไหมค่ะ
เผื่อจะฝากผู้อื่นซื้อมาให้คลีนิคใกล้บ้านฉีดให้
เพราะสอบถามคลีนิคใกล้บ้านก็บอกว่ามีแบบ ฉีด 3 เดือนอย่างเดียว หากจะฉีดแบบ1เดือนต้องขี่รถไปฉีดในตัวเมืองค่ะ
และอีกคำถามค่ะ แบบ 1เดือนฉีดแล้วน้ำหนักไม่ขึ้นและมีประจำเดือนมาปรกติไช่ไหมค่ะ
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

[15 ธ.ค. 52 : 15:39:41] เภสัชกรร้านยา - IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
1.มีขายในร้านยาที่มีเภสัชกรค่ะยาฉีดแบบ 1 เดือนมีทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนค่ะจึงทำให้มีประจำเดือนค่ะ ส่วน ยาคุมฉีดแบบ 3 เดือนมีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจนโตรเจนอย่างเดียวค่ะประจำเดือนจึงไม่มาค่ะ
2.ประจำเดือนจะมาตามปกติค่ะ เพราะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นมา
3.ส่วนน้ำหนักก็ขึ้นเหมือนฉีดแบบ 3 เดือนเพราะมีฮอร์โมนโปรเจนโตรเจนตัวเดียวกันค่ะ

[15 ธ.ค. 52 : 15:41:21] เภสัชกรร้านยา - IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ฮอร์โมนชื่อ เอสโตรเจน กับโปรเจสเตอโรนคะ เพิ่มเร็วไปค่ะ

[16 ธ.ค. 52 : 16:24:49] นศภ.ศิวกานต์ สุขมา/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์  na_ziszas@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาฉีดคุมกำเนิด ( injectable contraceptives)
ยาฉีดคุมกำเนิดเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ มี 2 ชนิด คือ
1. ยาฉีดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสโตเจน ยาฉีดคุมกำเนิดชนิดนี้จะใช้คุมกำเนิดได้นาน 1 เดือน
มีองค์ประกอบของฮอร์โมนต่างกัน เช่น estradiol cypionate 5 mg. ร่วมกับ medroxy progesterone acetate 25 mg
มีชื่อการค้า ได้แก่ Lunelle, Cyclofem, Cyclo-provera และ estradiol valerate 5 mg. ร่วมกับ
norethisterone enanthate (NET - EN) 50 mg. เป็นต้น[1] ยาฉีดประเภทนี้มีระดับฮอร์โมนที่เลียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของผู้หญิง
มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้ดี จุดเด่นของฮอร์โมนรวม คือ มีเลือดออกเป็นรอบ ๆ (cyclic bleeding) และความสามารถในการตั้งครรภ์ (รอบเดือนกลับสู่ปกติ)
จะกลับคืนมาเร็วกว่ายาฉีดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว จุดด้อยของยาฉีดประเภทนี้คือ อาจมีเลือดออกกระปิดกระปอยได้ในช่วงแรก อาการข้างเคียงอื่นๆที่พบได้คือ
มีอาการปวดศีรษะ ตึงคัดเต้านม และน้ำหนักเพิ่มขึ้น[3] อย่างไรก็ตามยาฉีดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนี้ยังไม่มีในประเทศไทย [2]
2. ยาฉีดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งมีฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนอย่างเดียว มีประสิทธิภาพดีในการคุมกำเนิด แบ่งเป็น
2.1 Norethisterone enanthate (NET-EN) เป็นยาแขวนตะกอนในน้ำมันขนาด 200 mg/ ml ฉีดเข้ากล้ามตะโพก
ต้นแขน หรือต้นขา ทุก 2 เดือน ชื่อการค้าในประเทศไทย คือ noristerat
2.2 Depot medroxy progesterone acetate (DMPA) เป็นโปรเจสตินที่ออกฤทธิ์ยาว อยู่ในรูปแบบยาฉีดแขวนตะกอน
ในขนาด 150 mg/ml ฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพก ต้นแขน หรือต้นขา ยาจะดูดซึมช้าๆ เข้ากระแสเลือด ใช้คุมกำเนิดได้นาน 3 เดือน ชื่อการค้าในประเทศไทย
ได้แก่ Depo-gestin, Depo-M, Depo-progesta, ENAF-150, Depo progesto เป็นต้น[2]
จุดเด่นของยาฉีดคุมกำเนิดประเภทนี้คือ เหมาะสำหรับสตรีที่กำลังให้นมบุตร เพราะไม่มีผลต่อปริมาณน้ำนม (แต่แนะนำให้ฉีดหลังจากคลอดบุตรแล้ว 6 สัปดาห์),
ใช้ได้ในสตรีที่ไม่สามารถใช้เอสโตรเจน และไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดดำอุดตัน จุดด้อยของยาฉีดคุมกำเนิดประเภทนี้ คือ การแปรปรวนของรอบเดือน เช่น
รอบเดือนมาไม่ปกติ และอาจมานาน หรือนานๆครั้งมีรอบเดือน, น้ำหนักเพิ่ม โดยน้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1-2 กิโลกรัมต่อปี (พบได้ประมาณ 25% [6])
และอาจใช้เวลา 6-8 เดือนหลังจากหยุดฉีดยาเข็มสุดท้าย น้ำหนักจึงจะเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นที่มีผลต่อน้ำหนักด้วยเช่นกันคือ
อาหาร การออกกำลังกายและอายุที่เพิ่มขึ้น และมีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ โดยเมื่อหยุดฉีดยาความสามารถในการตั้งครรภ์ (รอบเดือนมาเป็นปกติ)
จะกลับคืนช้ากว่าวิธีคุมกำเนิดชนิดอื่นๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 10 เดือน [3]
ทั้งนี้ยา DMPA เป็นยาฉีดแขวนตะกอน เมื่อฉีดเข้ากล้ามตัวยาจะละลายอย่างช้าๆ บริเวณที่ฉีด ทำให้ระดับยาคงอยู่ได้นานหลายเดือน
โดยการฉีด DMPA จะมีระดับยาสูงสุดที่ 3 สัปดาห์ และระดับยาจะลดลงเรื่อยๆ หลังจากฉีดได้ 120 -200 วัน จึงควรมีการฉีดซ้ำทุก 3 เดือน
เพื่อให้ระดับยาอยู่ในเลือดเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด [4,5] ดังนั้นถ้าเป็นยาที่ผลิตมาในรูปแบบฉีด 3 เดือนจะมีแบบแผนการให้ยาตามที่ระบุ
ไม่ควรแยกฉีดทุกเดือน เพราะว่าไม่น่าจะได้ประโยชน์ในแง่ลดอาการข้างเคียง (น้ำหนักเพิ่ม) แต่อาจเกิดผลเสียคือระดับยาไม่สูงพอที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด
หากกังวลปัญหาในเรื่องน้ำหนักเพิ่มจากการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดนี้ อาจพิจารณาใช้ยาคุมตัวอื่น โดยทั่วไปน้ำหนักเพิ่มอาจมาจากฤทธิ์ของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ทำให้เกิดการสะสมไขมัน
หรือฤทธิ์ทางแอนโดรเจนของโปรเจสติน ที่ทำให้เพิ่มความอยากอาหาร อาจพิจารณาเลือกยาคุมกำเนิดในรูปแบบรับประทาน ที่มีโปรเจสตินที่มีผลทางแอนโดรเจนน้อยลง
ได้แก่ โปรเจสตินกลุ่ม 3rd generation เช่น desogestrel (ในชื่อการค้าMercilon ประกอบด้วยยา ethinyl estradiol 20 mcg ร่วมกับ desogestrel 0.15mg),
gestodene (ในชื่อการค้า gynera ประกอบด้วยยา ethinyl estradiol 30 mcg ร่วมกับ gestodine 0.075 mg)
นอกจากนี้มีโปรเจสตินตัวใหม่ให้ฤทธิ์เหมือนโปรเจสตินธรรมชาติมากกว่าตัวอื่นๆในกลุ่ม มีฤทธิ์ต้านการคั่งน้ำและเกลือ ซึ่งช่วยลดปัญหาอาการบวม
และมีฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนด้วย ยาคุมกำเนิดที่มี drospirenone มีในชื่อการค้าว่า Yasmin ประกอบด้วย
Ethinyl estradiol 30 mcg ร่วมกับ drospirenone 0.3 mg[1]
เอกสารอ้างอิง :
1. จุราพร พงศ์เวชรักษ์.แนวทางการเลือกจ่ายยาคุมกำเนิดในร้านยา.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร:ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2547
2. Romano MB, ed al. MIMs Thailand 2008. 111th ed. Bangkok: TIMS(Thailand), 2008.
3. Lori M.Contraception. In: DiPiro JT,Talbert RL,Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM. Phamacotherapy:a pathophysiologic approach.6th ed.New York:
MCGRAW-HILL Medical Publishing Division;2005.
4. Uptodate online 15.3. Depot medroxyprogesterone acetate for contraception:Druginformation. Available at http://www.uptodateonline.com Accessed December 14,2009
5. Mishell DR Jr et al. Pharmacokinetics of depot medroxyprogesterone acetate contraception.J Reprod Med,1996 (abstract)
6. Rahman M et al.Early weight gain predicting later weight gain among depot medroxyprogesterone acetate users.obstet gynecol 2009;114:279-84

[16 ธ.ค. 52 : 16:31:47] เภสัชกรร้านยา - IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อย่างไรก็ตามยาฉีดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนี้ยังไม่มีในประเทศไทย นั้นเป็นข้อมูลของปีไหนเอ่ย

ที่ร้านมีขายยาฉีดชนิด 1 เดือนค่ะ

[16 ธ.ค. 52 : 19:29:45] mohya mohya-toto@hotmail.com IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 7  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขออนุญาตเสริมสักเล็กน้อยนะครับ
Noristerat ( Norethisterone enantate ) ที่ใช้ฉีดทุก 2 เดือนของบ.เชอริง (ที่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบ.ไบเออร์)
เลิกนำเข้าและไม่มีจำหน่ายแล้วในเมืองไทย และไม่มีจำหน่ายโดยบริษัท Local made เลย
ส่วนยาคุมชนิดฉีด 1 เดือนขอรบกวนคุณเภสัชกรร้านยาบอกยี่ห้อหน่อยนะครับ ผมเองก็อยากรู้ว่ามีขายหรือไม่มีขาย ?

[17 ธ.ค. 52 : 5:47:20] เภสัชกรร้านยา - IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 8  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยี่ห้อ clclofem ค่ะ คุณ mohya

[17 ธ.ค. 52 : 14:03:42] สุวรรณา yaandmar@yahoo.com IP [ 113.53.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 9  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอบพระคุณ เภสัชกร ทุกท่านมากๆ ที่ให้ข้อมูลค่ะ


[14 ต.ค. 53 : 17:43:09] ณิศรา narumon240@gmail.com IP [ 119.31.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 10  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่ายาฉีดคุมกำเนิดชนิด 1 เดือนควรฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกหรือแขนดีกว่าค่ะเนื่องจากยา 0.5 ml

[6 ม.ค. 54 : 11:56:15] soawapruk saity_206@hotmail.com IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 11  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เราได้ฉีดยาคุมแบบ 1เดือนมาแล้ว2ครั้ง แต่ประจำเดือนก็ยังไม่มาเลย แม้แต่หยดเดียว นี่ก็ยังลุ้นอยู่ไม่รู้จะท้องมั้ย ยาคุมแบบเดือนเดียว ชื่อcyclofem แถวบ้านเราเค้านิยมฉีดกันมากเลย หน้าก็มีสิวขึ้นเยอะแยะจากเมื่อก่อนไม่เคยมีเลย อาจเป็นเพราะร่างกายไม่ได้ขับเลือด ของเสียออกรึป่าวไม่แน่ใจ

[4 เม.ย. 54 : 20:54:52] wirawan  wirawn_rs@hotmail.co.th IP [ 119.42.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 12  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สามารถฉีดต้นแขน หรือ สะโพก หรือ หน้าขา ก็ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ้วนนะคะ ที่อเมริกาใช้กันมาก แต่บ้านเรามีไม่ค่อยเยอะ ตามร้านขายยายังไม่มีมากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ก็คลินิกสูติแพทย์ค่ะ (บางท่าน บางท่านยังไม่รู้ว่ามีค่ะ)

[17 มิ.ย. 54 : 12:26:08] น้องวิว tumm2204@hotmail.co.uk IP [ 182.93.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 13  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ฉีดยาคุมแบบ 1 เดือน 2 เข็มแล้วประจำเดือนยังไม่มา เข็มแรก (14 ก.พ.54) เข็มที่ 2 (13 มี.ค.54) ไม่รู้ว่าจะตั้งท้องไหม คำนวณไม่ถูก อบากมีลูกมาก ช่วยตอบด้วย

[26 มิ.ย. 54 : 19:03:52] CADY phirunya9@hotmail.com IP [ 182.53.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 14  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ดิฉันฉีดยาคุมกำเนิดไปเมื่อ20เม.ย ย้ำหมอให้ฉีดแบบ12สัปดาห์ เพราะเคยฉีดมาแล้ว3-4ครั้ง แต่ทำไมหมอนัดดูอาการวันที่15มิ.ย ตามความเป็นจริงแล้วต้องนัดวันที่13พ.ค นัดก่อนครบกำหนด1สัปดาห์ และดิฉันก็ไม่ได้ดูใบนัดเพราะเข้าใจว่าฉีดตัวยาที่แบบเก่า12สัปดาห์ และมีอะไรกับสามีไปแล้วเมื่อวันที่20 รบกวนตอบกระทู้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

[13 ก.ค. 54 : 10:46:55] จิราภรณ์ waew1968@hotmail.com IP [ 118.172.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 15  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มียาคุมที่ฉีดแล้วไม่อ้วนไม่คะ

[7 ก.ค. 55 : 20:22:58] เสาวลักษณ์ tatajung3010@hotmail.com IP [ 110.49.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 16  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ฉีดยาคุมชนิด3เดือนมา3ปีแล้วไม่มีประจำเดือนเลยผิดปรกติไหมคะ

[7 ก.ค. 55 : 20:23:46] เสาวลักษณ์ tatajung3010@hotmail.com IP [ 110.49.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 17  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ฉีดยาคุมชนิด3เดือนมา3ปีแล้วไม่มีประจำเดือนเลยผิดปรกติไหมคะ

[26 ก.ค. 55 : 22:49:51] Runchanporn miwyung_ray@hotmail.com IP [ 223.206.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 18  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หนูอายุ 19 ปี อยากฉีดยาคุมคะ ปกติจะกินยาคุม แต่กลัวกินมากแล้วจะมีปัยหาตามมา มีผู้ใหญ่แนะนำให้ฉีดยา แต่หนูไม่ค่อยจะมั่นใจ กลัวเป็นสิวเป็นฝ้า และที่สำคัญเป็นไทรอยด์ด้วยฉีดได้ป่าวคะ แล้วฉีดแบบไหนดี

[22 ส.ค. 55 : 21:01:53] suchada kaweein25@hotmail.com IP [ 115.67.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 19  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
วันนี้กินยาคุมวันแรกประมาณสองทุ่มนึกได้ว่าถ้าากินเวลานี้แล้วจาลืมพรุ่งนี้เม็ดที่สองเปลี่ยนเป็นสี่ทุ่มได้ไหมค่ะจะมีผลไรไหม

[15 ก.ย. 55 : 21:31:35] ดวงตา duangta_meaaow@hotmail.co.th IP [ 118.172.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 20  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าการฉีดยาคุมนั้นฉีด3เดือนหากคบวันแล้วเขาเกินให้อีก7วันใช่ไหมค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved