Cytotec เหน็บช่องคลอด

[6 มกราคม 2553 : 16:11:42]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ขอสอบถามเรื่องCytotec25microgramในห้องคลอดค่ะเป็นขนาดที่เหมาะสมมั้ยค่ะและการหักเม็ดมีความยุ่งยากหรือมั้ยค่ะ
จาก อารยา asr...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 61.7.241xxx.xxx ]

[7 ม.ค. 53 : 21:23:52] DIN member dictrang@gmail.com IP [ 118.175.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สำหรับข้อบ่งใช้ของ Cytotec(R) : Misoprostol use for Cervical ripening procedure - Induction of labor
Vaginal doses should be 25 micrograms or less repeated on at least 3-hour intervals to minimize uterine hyperstimulation
Ref. CCIS database
ส่วนการหักเม็ด น่าจะยุ่งยากพอควรครับ เนื่องจาก ที่มีจำหน่ายจะเป็นเม็ดยาขนาด 200 microgram /tab ถ้าหักแบ่งใช้เพียง 1/8 ของเม็ดยา (25 microgram/dose)
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: CD-ROM/Other Database
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1 ชั่วโมง
Keywords : misoprostol , induction of labor

[2 ก.พ. 53 : 9:41:32] นศภ.ชานนทรื ศุภผล/รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร qlltongllp@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Cytotec® เป็นรูปแบบยาเม็ดออกฤทธิ์ทันที สารสำคัญคือ misoprostol ซึ่งเป็น Prostaglandin E1 analog ใช้ในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากการใช้ยา NSAID และใช้ร่วมกับยา mifepristone เพื่อทำabortionในช่วงอายุครรภ์ 49 วัน นอกจากข้อบ่งใช้ดังกล่าว ยังมีการใช้ misoprostol เพื่อทำให้กล้ามเนื้อมดลูกชั้น myometrium เกิดการบีบตัวเหนี่ยวนำการคลอด* ขนาดที่แนะนำให้ใช้สำหรับกรณีนี้คือ 25 mcg (1/4 misoprostol 100 mcg) สอดช่องคลอด และอาจให้ยาในขนาดเท่ากันซ้ำทุก 3-6 ชม.ถ้าจำเป็น [1] Dinoprostone เป็นยาอีกตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เหนี่ยวนำให้เกิดการคลอดที่ได้รับการรับรองจาก US FDA แต่ก็ยังมีข้อเสียคือ ราคาแพงและต้องเก็บไว้ในที่เย็น นอกจากนี้ยังมีการใช้ oxytocin หลังจากใช้ dinoprostone ได้ด้วย อีกทั้งมีรายงานการศึกษาแบบ retrospective โดยใช้ misoprostol 25 mcg สอดช่องคลอดทุก 3-6 ชม. ในผู้หญิงตั้งครรภ์แรกที่มีภาวะ severe preeclampsia จำนวน 145 คนจากโรงพยาบาล 229 แห่งในช่วงปี 2002-2006 พบว่า 95 ราย (65.5%) การคลอดโดยธรรมชาติประสบความสำเร็จ อัตราเพิ่มขึ้นจาก 55.1%ในรายที่อายุครรภ์น้อยกว่า 34สัปดาห์ ไปเป็น 68.9%ในรายที่มีอายุครรภ์ช่วง 34-36 สัปดาห์ และ 72.5% ในรายที่มีอายุครรภ์มากกว่า 37 สัปดาห์ ซึ่งในรายส่วนใหญ่จะคลอดภายใน 24 ชม.(82 จาก 95 ราย 86.3%) การคลอดแบบธรรมชาติดังกล่าวทำให้ระยะพักฟื้นสั้นลง ( 2.5 เทียบกับ 3.2 วัน; p = 0.001 ) และลดการกดการหายใจของทารกแรกคลอด (4.2% เทียบกับ 26%; p<0.001)
และในอีกการทดลอง ซึ่งทดสอบเปรียบเทียบยา misoprostol ขนาด 25 mcg กับ 50 mcg ที่ให้ทุก 3 ชม.แม้จะพบว่าขนาด 50 mcg จะลดระยะเวลาในการเหนี่ยวนำลง(13.7 กับ 16.2 ชม.) และทำให้เกิด uterine tachysystole (32.8% กับ15.6% :p=0.0001) อีกทั้งโอกาสที่ cord pH ของทารกน้อยกว่า 7.16 เกิดได้สูง (13.0% กับ 6.8% :p=0.04)
และในส่วนขนาดที่มีจำหน่ายในประเทศไทยจะเป็นขนาด 200 mcg ซึ่งจะต้องหักเม็ดยาให้ได้ขนาด 25 mcg จึงมีความยุ่งยากเพราะจะต้องหักแบ่งแปดส่วน ในขณะที่ขนาดเม็ดยานี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 0.9 เซนติเมตร [2]
นอกจากขนาดดังกล่าวแล้ว สามารถบริหารโดยวิธีรับประทาน ซึ่งมี 2 วิธีๆแรกคือ เริ่มรับประทาน misoprostol ในขนาด 100 mcg ทุก 4 ชม. ขนาดสูงสุดไม่เกิน 5 dose อีกวิธีหนึ่งคือ รับประทานในขนาด 50 mcg ทุก 4 ชม.ในสองครั้งแรก แล้วตามด้วยขนาด 100 mcg ทุก 4 ชม.จนกระทั่ง membrane rupture แต่ขนาดสูงสุดไม่เกิน 5 dose เช่นกัน ทั้งสองวิธีข้างต้นนี้สามารถใช้ยาในขนาด 200 mcg นำมาหักเม็ดยาได้ [3] ส่วนการบริหารโดยวิธีอื่นเช่นการทำเป็น Gel ทาในช่องคลอด มีรายงานไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจาก เมื่อเทียบ onset กับรูปแบบเม็ดสอดช่องคลอกพบว่า การทำในรูปแบบ Gel มีระยะเวลานานกว่า[5]
อย่างไรก็ตาม การใช้ misoprostol ขนาดสูง(800 mcg) ที่ใช้เพื่อ abortion แต่ล้มเหลวในช่วงสามเดือนแรกนั้น พบว่าทารกจะพิการไม่มีแขนขา เกิดภาวะ Mobius syndrome รวมทั้งเส้นเลือดของทารกถูกทำลายจึงเป็นข้อห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และสำหรับการหนี่ยวนำการคลอดนั้นขนาดที่ใช้จะต้องระวังในผู้ที่ไตบกพร่องแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องปรับขนาดยา

*US FDA unapproved

เอกสารอ้างอิง
[1] Charles F et al ,Drug Information Handbook 17th 2008-2009 ;p1061
[2] MIMS.com Thailand 113th 2008 ed., เข้าถึงได้จาก www.mims.com
[3] MICROMDEX Healthcare เข้าถึงได้ด้วยhttp://www.thomsonhc.com/hcs/librarian/ND_T/HCS/ND_CPR/Therapeutic/ND_PR/Drugs/CS/08B8E3/DUPLICATIONSHIELDSYNC/C7DA0E/ND_PG/PRIH/ND_B/HCS/ND_P/Drugs/PFActionId/hcs.DrugsTherapeuticShowDP/hcs.drugs.DrugId/378000#secN106A1 (วันที่ค้นข้อมูล 20 มค. 2553)
[4] Berkley E.,Meng C.,&Rayburn W.F.,Success rates with low dose misoprostol before induction of labor for nulliparas with severe preeclampsia at various gestational ages,The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine,November 2007;20(11):825-831
[5] Carlan et al,Extemporaneous preparation of misoprostol gel for cervical ripening:a randomized trial, Obstet Gynecol.1997;90:911-915


เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet : DISdatabase : Internet : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : Cytotec 25 mcg

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved