การเปลี่ยนยาเม็ดคุมกำเนิด

[25 มกราคม 2553 : 11:14:28]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คนไข้ ทานยาเม็ดคุมกำเนิดยี่ห้อ เอฟ เอ็ม พีมา 4-5 แผงแล้ว(ก่อนหน้านี้ คุมกำเนิดโดยการฉีดยา) ประจำเดือนมาปกติแล้วเพิ่งจะแผงล่าสุด เริ่มทานมา เม็ดที่ 4 แล้วประจำเดือนยังมาอยู่แต่จะมาวันละครั้งเดียวในปริมาณหนึ่งแล้วหายไปทั้งวัน ค่ะ ซักประวัติแล้วไม่ได้ลืมกินยาและกินยาตรงเวลาทุกวัน และไม่มีกินยาอื่นได้แนะนำให้คนไข้ทานต่อไปอีก 10 วัน ถ้าปริมาณเลือดยังมาเท่าเดิมก็ให้มาที่ร้านค่ะ อยากทราบว่าถ้าประจำเดือนยังไม่หยุดควรกินต่อให้หมดแผงหรือว่า สามารถเปลี่ยนเป็นยาคุมกำเนิด อื่นทันทีตั้งใจจะจ่ายเป็นมาวีลอนเพราะคิดว่าโปรเจสตินต่ำ
อยากทราบว่า
-.ถ้าเลือดประจำเดือนยังมาในช่วงที่ทานยาในช่วงต้นๆของแผง จะเปลี่ยนเป็นยาคุมกำเนิดชนิดใหม่อย่างไรค่ะ หรือให้หยุดทานยารอประจำเดือนมา จึงเริ่มยายี่ห้อมาวีลอนค่ะ
จาก วราภรณ์ -...
เภสัชกร ร้านขายยา
เอกชน ตรัง
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 118.173.xxx.xxx ]

[8 ก.พ. 53 : 11:26:13] วราภรณ์ - IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คนไข้บอกว่า หลังจากมาพบ 2 วัน เลือดที่มาก็หยุด
จนวันนี้เหลือเม็ดยาเม็ดสุดท้าย ก็แนะนำยาคุม มาวีลอนให้ทานต่อค่ะ

[13 ก.พ. 53 : 15:03:29] วรวิทย์ ตันทโอภาส, Chaveewan Ratanajamit chaveewan.r@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อาการที่เป็นคือ breakthrough bleeding โดยทั่วไปพบในสตรีที่ใช้ยา progestin เดี่ยว ๆ ได้บ่อยกว่าผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม (และยิ่งพบได้น้อยลงเมื่อใช้ยาคุมแบบฮอร์โมนรวมในขนาดสูง) สำหรับยาคุมกำเนิด JENY F.M.P. ประกอบด้วย Ethinylestradiol 50 mcg และ Norgestrel 500 mcg ซึ่งจัดเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีขนาดของฮอร์โมนสูง โดยทั่วไปแล้วอาการนี้จะเกิดขึ้นในช่วง 3 เดือนแรกของการเริ่มใช้ยาคุม (พบ 10-30%) และมักจะหายไปได้เองในช่วง 3 รอบเดือน แต่ในรายนี้ พบอาการเมื่อใช้ยาไปประมาณ 4-5 แผง ซึ่งก็อาจพบได้ แม้ว่าโอกาสพบจะน้อยลงเมื่อระยะเวลาการใช้ยานานขึ้น
จากประวัติสตรีรายนี้เปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดจากยาฉีด มาใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ซึ่งการใช้ยาฉีดคุมกำเนิดมีผลทำให้เยื่อบุมดลูกบางและทำให้รอบเดือนหายไป เมื่อเปลี่ยนมาใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด เยื่อบุมดลูกจะตอบสนองต่อฮอร์โมนและเกิดรอบเดือนตามปกติ แต่เมื่อเริ่มกินยาแผงที่ 5 (ล่าสุด) เข้าวันที่ 4 แล้วก็ยังมีเลือดออกเล็กน้อยวันละครั้ง โดยไม่ได้ลืมกินยา และกินยาตรงเวลาทุกวัน หากไม่มีปัจจัยอื่น ๆ มาเกี่ยวข้อง เช่น อันตรกิริยาระหว่างยา ก็อาจเป็นไปได้ว่า ระดับฮอร์โมนอาจไม่ค่อยเหมาะสมกับสตรีรายนี้ ซึ่งการมีเลือดออกในช่วง proliferative phase น่าจะเกี่ยวข้องกับการมีเอสโตรเจนในเม็ดยาไม่เพียงพอ ซึ่งมักพบเมื่อใช้ยาคุมที่มีขนาดเอสโตรเจนต่ำ[1] ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดยา แม้ว่าประกอบด้วยเอสโตรเจนในขนาดสูง (ethinyl estradiol 50 g) แต่เม็ดยาประกอบด้วย norgestrel 500 mg ซึ่งเป็นขนาดสูงเช่นกัน และ norgestrel เป็นอนุพันธ์ของ 19-nortestosterone ที่มีฤทธิ์ต้านเอสโตรเจน จึงมีผลลดฤทธิ์ของเอสโตรเจนในตำรับ ดังนั้น หากการเกิดเลือดออกเป็นผลมาจากฮอร์โมนที่ไม่สมดุล การเปลี่ยนเป็นยาคุมกำเนิดแบบ bi-phasic หรือ biphasic หรือเปลี่ยนเป็นยาคุมแบบ low-dose (เลือกโปรเจสตินที่ไม่มีฤทธิ์ต้านเอสโตรเจน) ก็น่าจะแก้ปัญหาได้[2]
อนึ่ง เนื่องจากยาคุม F.M.P. จัดเป็นยาคุมแบบฮอร์โมนสูง จึงไม่ควรเลือกใช้เป็นอันดับแรก ดังนั้น ทางที่ดี ควรเปลี่ยนเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีขนาดฮอร์โมนต่ำน่าจะเหมาะสมมากกว่า
วิธีการแก้ปัญหา breakthrough bleeding สามารถรักษาได้ด้วยการให้ estrogen เพิ่มในระยะสั้น โดยให้ในรูปของ conjugated estrogen 1.25 mg หรือ estradiol 2 mg เป็นเวลา 7 วันโดยเริ่มให้ในวันที่อาการ bleeding ปรากฏ ( ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของรอบเดือนก็ตาม) และให้ผู้ป่วยคงตารางการกินยาในแบบเดิมต่อไป โดยปกติแล้วการให้ด้วยวิธีการนี้เพียงรอบเดียวจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ (ไม่มีการกลับเป็นซ้ำ) แต่หากอาการนี้เป็นซ้ำอีกการให้estrogen 7 วันแบบเดิมนี้ก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่[3] การเพิ่มขนาดยาเป็น 2 หรือ 3 เม็ด มักไม่ได้ผล เนื่องจากยิ่งทำให้ฤทธิ์ของโปรเจสตินเด่นมากขึ้น และมี decidualizing, atrophic effect ต่อเยื่อบุมดลูก ทำให้หลอดเลือดในเยื่อบุเปราะมากขึ้น
และการปลี่ยนยี่ห้อยาคุมไปเป็น Marvelon (ethinylestradiol 0.03 mg และ desogestrol 0.15 mg) ให้ผู้ป่วย ก็ถือว่าเหมาะสม เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนมาเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนต่ำ และตัวยา desogestrel ก็เป็นโปรเจสตินที่ไม่มีฤทธิ์ต้านเอสโตรเจน น่าจะลดโอกาสการเกิดปัญหา breakthrough bleeding ได้ และควรแนะนำผู้ป่วยในเรื่องการกินยาอย่างเคร่งครัด อาการควรหายไปเมื่อใช้ยานานขึ้น หากยังเกิดความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ทางนรีเวชต่อไป

[1] Dickerson LM, Shrader SP, Diaz VA. Contraception. In: Dipiro JT, ed, Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach. China: The McGraw-Hills Companies. 2008; 1313-27.
[2] Chrouros GP. The Gonadal Hormones & Inhibitors. (chapter). In: Katzung BG, ed, Basic & Clinical Pharmacology. 2009.
[3] Speroff L, Darney PD. A Clinical Guide for Contraception. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins A Wolters Kluwer Company. 2005.


เอกสารอ้างอิง
[1] Dickerson LM, Shrader SP, Diaz VA. Contraception. In: Dipiro JT, ed, Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach. China: The McGraw-Hills Companies. 2008; 1313-27.
[2] Chrouros GP. The Gonadal Hormones & Inhibitors. (chapter). In: Katzung BG, ed, Basic & Clinical Pharmacology. 2009.
[3] Speroff L, Darney PD. A Clinical Guide for Contraception. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins A Wolters Kluwer Company. 2005.


ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : breakthrough bleeding, combined oral contraceptive

[15 ก.ค. 56 : 0:48:53] เด็กหัดลอง dak_maidee_503@hotmail.com IP [ 119.42.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คือเพิ่งเคยทานยาคุม แพงแรกคือ เจนนี่ เอฟ เอ็ม พี แล้วประจำเดือนมาไม่หยุดเลยอ่ะค่ะ มีอาการคลื่นใส้อาเจียนด้วย อยากทราบว่ามันผิดปกติรึป่าวค่ะ แล้วจะเปลี่ยนยาคุม ได้เลยรึป่าวค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved