การใช้ยามาเลเรียในหญิงมีครรภ์

[25 กุมภาพันธ์ 2553 : 14:47:16]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผู้ป่วยตั้งครรภ์1 เดือนเชื้อ pfแพ้quinineจะใช้ยาใดดี
จาก jao due...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ.สวนผึ้ง ราชบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 58.147.1xxx.xxx ]

[25 ก.พ. 53 : 19:44:19] อภิชาติ จิตต์ซื่อ s4350033@psu.ac.th IP [ 117.47.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อาการที่บอกว่าแพ้ quinine อาการเป็นอย่างไรครับ ขอรายละเอียดด้วย

[4 มี.ค. 53 : 9:36:32] jao duenden-030@hotmail.com IP [ 58.147.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
(urticaria, แน่นหน้าอก)ค่ะ

[4 มี.ค. 53 : 13:40:09] อภิชาติ จิตต์ซื่อ s4350033@psu.ac.th IP [ 117.47.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ประเด็นที่ 1 เรื่องอาการแพ้ Quinine ของผู้ป่วย

โดยปกติยา Quinine เป็นยาที่มีอาการไม่พึงประสงค์ค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะคลื่นไส้ อาเจียน แน่นท้อง แน่นหน้าอก ซึ่งอาการแน่นหน้าอกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ BP และ Pulse นั้น จะเป็นเพียงอาการไม่พึงประสงค์ทาง GI เท่านั้น แต่หากอาการแน่นหน้าอกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของ BP/Pulse ร่วมด้วย จึงจะถือว่าเป็นการแพ้ยา

ประเด็นที่ 2 ยา Quinine เหมาะสมหรือไม่ในหญิงตั้งครรภ์ 1 เดือน

ยา Quinine จัดเป็น Pregnancy category X ในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์ จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในผู้ป่วยรายนี้

ดังนั้นแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ยาในกลุ่มอื่นในการรักษา Plasmodium faciparum เช่น Artesunate หรือ Mefloquine แทน

[21 ธ.ค. 54 : 9:09:49] นศภ.ทินมณี แซ่เหลียง/ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์  nattasiri@pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาที่ใช้รักษาโรคมาลาเรียที่เกิดจากเชื้อ Plasmodium falciparum ได้แก่ artemether (ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์), artesunate (ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์), mefloquine (pregnancy category C), sulfadoxine-pyrimethamine (pregnancy category C), tetracycline (pregnancy category D), doxycycline (pregnancy category D), clindamycin (pregnancy category B), quinine (pregnancy category C) เป็นต้น [1,2,3]

การเลือกใช้ยาในการรักษาโรคมาลาเรีย ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความรุนแรงของโรค อายุครรภ์ โรคร่วมของผู้ป่วย การดื้อยาในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น สำหรับแนวทางการรักษาโรคมาลาเรียจากเชื้อ Plasmodium falciparum ในหญิงตั้งครรภ์ มีรายละเอียดดังนี้ [4]

1) การรักษา uncomplicated P.falciparum malaria ในหญิงตั้งครรภ์
1.1) First trimester:
-First line treatment คือ Quinine ร่วมกับ clindamycin ใช้ยาติดต่อกันนาน 7 วัน หากการรักษาล้มเหลว ให้ใช้ artesunate ร่วมกับ clindamycin ติดต่อกัน 7 วัน
1.2) Second and third trimesters:
- ใช้ artesunate ร่วมกับ clindamycin เป็นเวลา 7 วัน หรือ quinine ร่วมกับ clindamycin เป็นเวลา 7 วัน

2) การรักษา Severe P.falciparum malaria ในหญิงตั้งครรภ์
2.1) First trimester:
-First line treatment คือ parenteral quinine ส่วน alternative treatment คือ parenteral artesunate เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของยา artesunate ใน first trimester ยังไม่ทราบแน่ชัด นอกจากนั้นความเสี่ยงในการเกิด hypoglycemia จากยา quinine ใน first trimester ค่อนข้างต่ำ [4]
2.2) Second and third trimesters:
นิยมใช้ Parenteral artesunate มากกว่า parenteral quinine เนื่องจากมีรายงานพบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้quinine กับการเกิด recurrent hypoglycemia [4]

เอกสารอ้างอิง
1.Thomson MICROMEDEX, DRUGDEX® Evaluations. Artemether, artesunate, mefloquine, sulfadoxine-pyrimethamine, tetracycline, doxycycline, clindamycin, quinine. 2011. Available at: http://www.thomsonhc.com. Accessed December 13, 2011.
2.Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drug in pregnancy and lactation. 8thed. China: Wolters lkuwer Health, Inc; 2008. 1126, 1720, 1770, 579, 383, 1585.
3.MIMS Thailand. Artemether, artesunate, mefloquine, sulfadoxine-pyrimethamine, tetracycline, doxycycline, clindamycin, quinine. 2011. Available at: www.mims.com. Accessed December 13, 2011.
4.WHO. Guidelines for the treatment of malaria. 2011. Available at: http://www.who.int/malaria /publications/atoz/9789241547925/en/index.html. Accessed December 13, 2011.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved