ยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิดทานแล้วไม่อ้วน

[21 กรกฎาคม 2543 : 9:14:05]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ยาเม็ดคุมกำเนิด ผู้ทานส่วนมากทานแล้วจะมีน้ำหนักมากขึ้น สมัยก่อนก็เห็นมียาคุมชนิดหนึ่งบอกว่ามีฮอร์โมนเลียนแบบธรรมชาติ ทานแล้วไม่อ้วน แต่ผู้ทานบอกว่าทานแล้ว น้ำหนักก็มากขึ้น ตอนนี้ก็เริ่มมียาคุมโฆษณาว่า ทานแล้วไม่อ้วนอีก ขอถามว่า เป็นยาคุมชนิดใด มีกลไกอย่างไร
จาก นิธิ หอมสุวรรณ nit...
เภสัชกร โรงพยาบาล
กองแพทย์ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 202.183.xxx.xxx ]

[23 ก.ค. 43 : 16:49:25] จุราพร พงศ์เวชรักษ์, อาจารย์ pjurpor@ratree.psu.ac.th IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยารับประทานคุมกำเนิดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เป็นยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมคือประกอบด้วยฮอร์โมนเพศหญิงสังเคราะห์ สองชนิดคือ ETHINYL ESTRADIOL และ PROGESTIN ซึ่งแต่ละชื่อการค้าจะมีปริมาณฮอร์โมนทั้งสอง ในปริมาณที่แตกต่างกันไป เฉพาะ PROGESTIN นั้นจะมีหลายชนิดต่างกันไปในแต่ละชื่อการค้า

ผลข้างเคียงอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยจากการใช้ยารับประทานคุมกำเนิดคือ น้ำหนักตัวเพิ่ม ซึ่งเป็นผลส่วนใหญ่จากฤทธิ์ด้าน ANDROGENICITY ของ PROGESTIN ที่ทำให้ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น อีกส่วนหนึ่งอาจมาจากฤทธิ์ของเอสโตรเจน ที่ทำให้มีการสะสมของไขมัน ในปัจจุบันมีทางแก้ไขโดยเลือกใช้ยาคุมที่มีองคประกอบ PROGESTIN ตัวที่ไม่มีฤทธิ์ ANDROGENICITY เลย ได้แก่ GESTODENE DESOGESTREL หรือ NORGESTIMATE หรือเลือกที่มี PROGESTIN ตัวที่มีฤทธิ์ANDROGENICITY ต่ำๆ ได้แก่ NORETHISTERONE (NORETHINDRONE) หรือ ETHYNODIOL ACETATE ส่วนในด้านเอสโตรเจนนั้นปัจจุบันชื่อการค้าต่างๆ จะมีปริมาณ ETHINYL ESTRADIOL อยู่ระหว่าง 20-35 มก. ผู้ถามคงต้องไปค้นต่อว่ามีชื่อการค้าใดบ้างที่มีฮอร์โมนตัวที่กล่าวมา ยิ่งมีในปริมาณน้อยๆด้วยแล้ว ผลข้างเคียงดังกล่าวก็น้อยกว่าชนิดที่มีปริมาณฮอร็โมนมากกว่า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้มีการพยายามแก้ไขโดยพัฒนาชนิดของฮอร็โมน และให้มีปริมาณน้อยๆแล้วก็ตาม ก็ไม่ใช่ว่าผู้ใช้ จะปลอดจากผลข้างเคียงดังกล่าวร้อยเปอร็เซ็นต์ เนื่องจากผู้ใช้เองแต่ละคน อาจมีความไวต่อการตอบสนองต่อยาแตกต่างกันไป จึงไม่แปลกที่จะพบได้ว่า ผู้ใช้บางรายก็ยังคงมีน้ำหนักเพิ่ม แม้ว่าจะใช้ผลืตภัณฑ์ที่แนะนำว่ามีชนิดและปริมาณฮอร์โมนเหมาะสมแล้วก็ตาม

ส่วนยาคุมกำเนิดที่บอกว่ามีฮอร์โมนเลียนแบบธรรมชาตินั้น ไม่ได้หมายถึงว่ามีฮอร์โมนชนิดที่แตกต่างออกไปจากเดิม แต่หมายถึงว่ามีการปรับปริมาณฮอร์โมนในหนึ่งเม็ดของแต่ละแถวของแผงยาคุม ให้มีระดับฮอร์โมนแตกต่างกันไป เพื่อให้สอดคล้องกับระดับฮอร์โมนที่สูงต่ำแตกต่างกันไปในแต่ละรอบประจำเดือนตามธรรมชาติในร่างกาย และทำให้ปริมาณโปรเจสตินโดยรวมทั้งหมดต่อหนึ่งแผงลดลง จุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา เลือดออกระหว่างกินยาคุม (break through bleeding) หรือในรายที่ใช้ยาคุมประเภทธรรมดาและมีปริมาณฮอร์โมนต่ำแล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาอาการข้างเคียงต่างๆได้ ก็อาจลองเปลี่ยนมาใช้ยาคุมชนิดที่เลียนแบบธรรมชาติดังว่านี้ ในบ้านเรายังเห็นมีอยู่บ้าง แต่ไม่แพร่หลาย อาจเพราะว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถทนต่อยาคุมชนิดธรรมดาได้ดี

เอกสารอ้างอิง
1. Update on oral contraceptive pills. วารสารแพทย์หลังปริญญา. ฉบับเดือนเมษายนละพฤษภาคม 2543.
2. Oral Contraceptives: A Guide to Selection. Current Therapeutics. Supplement 1, October 1997.

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved