ofloxacin

[21 กรกฎาคม 2543 : 13:29:02]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
มีญาติผู้ป่วยนำซองยาที่ได้มาจากรพ.ศรีนครินทร์ มาถามเป็นยา ofloxacin 100 mg
ให้กิน ครั้งละ 5 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
อยากทราบว่าใช้รักษาโรคอะไรครับ
จาก มานิตย์ อิ๋วสกุล ews...
เภสัชกร ร้านขายยา
ร้านคลังยาเภสัชกร นครพนม
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 202.183.xxx.xxx ]

[21 ก.ค. 43 : 16:37:47] ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง fdamrong@ratree.psu.ac.th IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การใช้ ofloxacin แบบ 500 mg PO ครั้งเดียว เท่าที่ค้น ไม่พบเป็น recommendation
dose ที่ใช้กัน ที่มี recommend ไม่เกิน ครั้งละ 400 mg เช่น
For the treatment of gonorrhea:
•for the treatment of uncomplicated gonorrhea (e.g., cervicitis, pharyngitis†, proctitis†, urethritis):
Oral dosage:
Adults and adolescents: The CDC recommends 400 mg PO as a single dose.
For the treatment of lower respiratory tract infections (e.g. bronchitis, pneumonia) or skin and skin structure infections (e.g. diabetic foot ulcer) due to susceptible organisms:
Oral dosage:
Adults: 400 mg PO every 12 hours.
For the treatment of meningococcal carriers (i.e., for meningococcal infection prophylaxis†;):
Oral dosage:
Adults: Limited data suggest that a single 400 mg PO dose successfully eradicated nasopharyngeal carriage in 97% of subjects for up to 33 days.
For the treatment of infection due to MMycobacterium aviumm complex (MAC)†
Oral dosage:
Adults: 400 mg PO twice daily.
อย่างไรก็ตาม เชื้อที่ sense ต่อยา มีมากชนิด ก็เลยไม่แน่ใจว่า dosage ดังกล่าว ใช้ในกรณีใด และ ยาคงมี therapeutic index กว้างพอสมควร อาจไม่ serious เรื่อง blood level ก็เป็นได้

[25 เม.ย. 49 : 18:46:13] สมศรี หพรสน้ฟหรื๘ยี๑ฟ้นนในท IP [ 58.9.15.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา ofloxacin ทานแล้วมีผลข้างเคียงไหมคะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved