อยากทราบเกี่ยวกับยาสเตรียรอยด์

[22 กรกฎาคม 2543 : 17:35:12]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ตามที่อ่านหนังสือพิมพ์พบว่า ในบรรดายาที่ผลิตออกมาหลอกลวงประชาชน เช่นยาหยอดตาหมอนำชัย,ยาลูกกลอนต่างๆ จะมีส่วนผสมของยาสเตรียรอยด์ จึงอยากทราบว่า ยาดังกล่าวมีสรรพคุณอย่างไร และทำไมจึงต้องนำมาผสมเหมือนเป็นยาครอบจักรวาล บริโภคแล้วจะเกิดอันตรายหรือเปล่าคะ และมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนผสมของสเตรียรอยด์ ขอบพระคุณมากค่ะ
จาก เพ็ญพิมล ศิธราชู j.s...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
บุคคลธรรมดา ตรัง
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 202.183.xxx.xxx ]

[26 ก.ค. 43 : 10:34:15] อ.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์  Staff Team1hr rmalee@ratree.psu.ac.th IP [ 192.100.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอตอบเป็นข้อๆดังนี้
1. ยาสเตียรอยด์เป็นยาที่มีสรรพคุณ (ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา) ที่กว้างมาก ในทางการ
แพทย์จึงเถูกนำมาใช้รักษาโรคต่างๆ มากมาย แต่ยานี้ก็มีโทษมากมายเช่นเดียวกัน ดังนั้น การใช้ยาจึงใช้อย่างระมัดระวัง จะต้องติดตามผลเสีย (ผลอันไม่พึงประสงค์) จากการใช้ยาอย่างใกล้ชิด ในที่นี้จะขอยกสรรพคุณบางอย่าง เช่น ยามีฤทธิ์ป้องกันและต้านการอักเสบ ทางการแพทย์จึงมีการนำมาใช้รักษาโรคข้ออักเสบ ส่วนยาแผนโบราณหรือยาลูกกลอนจึงนำมาปนปลอมเพื่อหวังผลในการลดอาการปวดและอาการอักเสบจากอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ หรือสรรพคุณอีกอย่างคือ ยานี้เมื่อนำมาใช้แล้วมีผผลข้างเคียงคือทำให้มีการคั่งของน้ำและเกลือในร่างกาย จึงมีผู้นำมาผสมในยาลูกกลอนที่กินแล้วทำให้อ้วน ซึ่งจริงๆ เป็นผลมาจากการผสมน้ำและเกลือมากกว่า การนำมาใช้ดังกล่าวเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์มาก
2. การรับประทานยานี้มีข้อเสียมากมาย ได้แก่
1) ยามีผลกดภูมิคุ้มกันทำให้ติดเชื้อได้ง่าย
2) ทำให้กระดูกบางลง ซึ่งทำให้เป็นโรคกระดูกผุ, ไขสันหลังหัก, เนื้อกระดูกตาย
3) ทำให้กล้ามเนื้อลีบอ่อนบาง
4) ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร เลือดออกในกระเพาะอาหาร, กระเพาะทะลุ
5) พฤติกรรมแปรปรวน
6) โรคต้อกระจก ต้อหิน
7) เกิดการคั่งของน้ำและเกลือ ทำให้บวมน้ำ ความดันโลหิตสูง
8) ผิวหนังบาง สิว ขนดก จุดเลือดออกตามผิวหนัง และอื่น ๆ
นอกจากนี้ผู้ได้รับยานานๆแล้วหยุดยาทันทีจะเกิดอาการถอนยา(ขาดยา)ได้แก่ คลื่นไส้
อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดกล้ามเนื้อ ข้อ อ่อนเพลีย
3. เท่าที่ทราบมีพวกยาแผนโบราณที่ไม่ได้จดทะเบียนตำรับเป็นยาแผนโบราณ เช่น ยาลูกกลอน ซึ่งจากการสุ่มตรวจในงานวิจัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มอ. เมื่อ ปี พ.ศ. 2538 พบว่า ในจำนวน 21 ตัวอย่าง พบถึง 11 ตำรับ (ประมาณ 50 %)

เอกสารอ้างอิง เภสัชวิทยา. ยุพิน สังวรินทะและคณะ บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539.
จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์. การตรวจสอบเพรดนิโซโลนและเด็กซ์ซ่าเมทธาโซฯในยาแผนโบราณ. วารสารสงขลานครินท์ 2538 ; 17(2) : 187-193.

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved