การใช้ยาNorgesic

[22 สิงหาคม 2553 : 22:29:49]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ยาNorgesicเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ทุกส่วนหรือเปล่าคะ เพราะปวดบริเวณอกด้านซ้ายแต่เคยไปตรวจมาแล้วไม่ได้เป็นโรคหัวใจคะ และก็ไม่ได้ยกของหนักในวันนั้นด้วย เภสัชประจำร้านขายยาจัดยาตัวนี้ให้ ไม่ทราบว่าช่วยรักษาได้หรือเปล่าคะ และปวดกล้ามเนื้อบริเวณหัวใจจะเป็นได้ไหมคะ เพราะปกติทำงานพิมพ์คอมพิวเตอร์วันละหลายชั่วโมงคะ????
จาก ณัชชา รัตตะกุญชร n.a...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางราชการ
สนง.ประกันสังคม สมุทรสาคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 125.25.1xxx.xxx ]

[26 ก.ค. 61 : 13:21:17] นศภ.ชนันสิริ ลิ่มจิรวงศ์ / รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ climjirawong@gmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Norgesic® เป็นชื่อการค้าของยาสูตรผสมระหว่าง orphenadrine citrate 35 มิลลิกรัม และ paracetamol 450 มิลลิกรัม[1] ยา orphenadrine เป็นยาในกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อ และ paracetamol ในสูตรยานี้มีวัตถุประสงค์หลักให้เป็นยาระงับปวด[2] ดังนั้น Norgesic® จึงใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดของกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะแบบตึงเครียด และการปวดข้อที่ไม่ใช่โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์[1] ขนาดที่แนะนำในผู้ใหญ่ คือ orphenadrine citrate 70 มิลลิกรัม และ paracetamol 900 มิลลิกรัม หรือกินครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง[1,2]
Orphenadrine citrate เป็นอนุพันธ์ของยา diphenhydramine ที่มีการใช้ทั้งเป็นยาเดี่ยวและยาสูตรผสม จากการศึกษาเปรียบเทียบผลของ orphenadrine และ paracetamol ทั้งเดี่ยวและสูตรผสม โดยฉีดยาเข้าทางช่องท้องของหนูทดลองในขนาดของ paracetamol คือ 50 ถึง 250 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และ orphenadrine 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และทดสอบให้หนูทดลองยืนบนแผ่นความร้อน และค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิของแผ่นความร้อนเพื่อเพิ่มความเจ็บปวด พบว่า ทั้ง paracetamol ขนาด 50 ถึง 250 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และ orphenadrine ขนาด 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม มีผลลดปวด และการได้รับยาผสมทั้ง 2 ชนิดคือ orphenadrine ขนาด 20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม กับ paracetamol ขนาด 250 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ให้ผลในการลดปวดที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการได้รับยาแต่ละชนิดเดี่ยวๆ ในขนาดเดียวกัน[3]
ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ 3 ชนิด ชนิดที่ 1 เป็นกล้ามเนื้อลาย ซึ่งทำงานภายใต้อำนาจจิตใจ เช่น กล้ามเนื้อแขน ขา ชนิดที่ 2 เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานภายนอกอำนาจจิตใจ คือ กล้ามเนื้อเรียบ เช่น กล้ามเนื้อลำไส้ กล้ามเนื้อหายใจ ชนิดที่ 3 เป็นกล้ามเนื้อหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อบริเวณต่าง ๆ ของหัวใจ[4] โดยกลไกของฤทธิ์ในการลดปวดในยา orphenadrine ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน แต่คาดว่าเกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่ทำงานใต้อำนาจจิตใจในร่างกาย จึงทำให้ยา orphenadrine มีฤทธิ์ลดปวดที่กล้ามเนื้อลายทั่วร่างกาย และไม่มีผลต่อกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจที่ถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ รวมทั้งยา orphenadrine มีผลต่อสารสื่อประสาทในสมองบางชนิดที่ช่วยลดอาการปวดได้[3]
อาการเจ็บหน้าอก เป็นอาการที่พบได้บ่อย และอาจเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย การเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดหรือโรคแองไจนา หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวใจ เช่น ความผิดปกติของหลอดอาหาร ปอด หรือกล้ามเนื้อและกระดูก โดยลักษณะ บริเวณ ระยะเวลาของอาการเจ็บหน้าอก และปัจจัยที่กระตุ้นหรือบรรเทาอาการเป็นสิ่งสำคัญในการหาสาเหตุของอาการเจ็บหน้าอก หากอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงเพิ่มขึ้น ระยะเวลานานขึ้น หรือเกิดขึ้นในขณะพักควรไปพบแพทย์ทันที[5]
ยา Norgesic® (orphenadrine และ paracetamol) ใช้ในการบรรเทาอาการปวดของกล้ามเนื้อลายที่ทำงานภายใต้อำนาจจิตใจ หากผู้ถามมีอาการปวดบริเวณอกด้านซ้าย เคยไปตรวจมาแล้วไม่ได้เป็นโรคหัวใจ สาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก หรือสาเหตุอื่น ๆ หากอาการปวดบริเวณอกด้านซ้ายมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุอื่น และรักษาต่อไป
เอกสารอ้างอิง
1. Chia Hue Kian, Pena LAD, Tamolang SEV, Romano MB, Castro CELD, Licatan BKP, et al. MIMS. 150th ed. Thailand: TIMS (Thailand); 2018. 161.
2. American Pharmacists Association. Drug information handbook. 25th ed. The United States: Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc; 2016.1521-2.
3. Hunskaar S, Donnell D. Clinical and pharmacological review of the efficacy of orphenadrine and its combination with paracetamol in painful conditions. J Int Med Res. 1991 Mar-Apr;19(2):71-87.
4. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย. กล้ามเนื้อ. ใน: วัฒนา วัฒนาภา, สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล, บรรณาธิการ. สรีรวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2547. หน้า 114.
5. Lange RA, Hillis LD. Cardiovascular testing. In: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM, editors. Pharmacotherapy a pathophysiologic approach. 9th ed. United States of America: McGraw-Hill Education; 2014. 1-2.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: อื่น ๆ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : norgesic, orphenadrine, paracetamol, chest pain

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved