เกล็ดเลือดต่ำ

[4 พฤศจิกายน 2553 : 12:53:19]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ครั้งแรกไปตรวจเกล็ดเลือดเหลือ 9,000
หมอให้ยา prednisolone กิน 10 เม็ด เช้า,เย็น
สองอาทิดต่อมาลดยาเหลือ 9 เม็ด เช้า
เนื่องจากเกล็ดเลือดขึ้นเป็น 90,000
กินต่อเนื่องมาอีก 26 วัน ไปตรวจใหม่ปรากฏว่าเหลือ 41,000 แต่หมอลดยาเหลือ 8 เม็ด สงสัยค่ะว่าทำไมลดยาลง อยากทราบว่าควรรักษาร่างกายอย่างไรดีค่ะ
กลุ้มใจมากค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
จาก สาลินี sun...
นักศึกษา หน่วยงานอื่นทางเอกชน
นักศึกษา สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ
IP [ 110.77.1xxx.xxx ]

[15 ก.พ. 54 : 13:15:07] นศภ.ปกฉัตร จันทรเพ็ญ/อ.ณัฐาศิริ ฐานะวุฒฑ์ nattasiri@pharmacy.psu.ac.th IP [ 203.114.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เนื่องจากขาดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติโรคประจำตัว และประวัติการใช้ยา รวมทั้งไม่ทราบสาเหตุของการเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ดังนั้น จึงจะขอกล่าวถึงการเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากโรค Idiopathic Thrombocytopenic Purpura ซึ่งเป็นโรคที่รักษาโดยการใช้ steroid เป็นหลัก(1)
โรค Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) เป็นกลุ่มอาการเกล็ดเลือดต่ำที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่อเกล็ดเลือดของตนเอง ทำให้มีการทำลายเกล็ดเลือดในร่างกายเร็วขึ้น อายุของเกล็ดเลือดสั้นลง จัดอยู่ในกลุ่มโรคที่เรียกว่า autoimmune
thrombocytopenia (AITP)
วิธีการรักษาผู้ป่วยเมื่อแรกวินิจฉัยค่อนข้างหลากหลาย การเลือกใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและระดับเกร็ดเลือดของผู้ป่วย ได้แก่(3-7) การเฝ้าสังเกตอาการโดยไม่ใช้การรักษาเฉพาะ, การรักษาด้วยยากลุ่ม, glucocorticoid, การใช้ IVIg, anti-(RH)D, การตัดม้าม และการรักษาอื่นๆ
การใช้ steroid เพื่อรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำในโรค ITP แนะนำให้เริ่มใช้ยา เมื่อเกล็ดเลือดต่ำกว่า 20,000/mcL(6) ส่วนในผู้ที่มีระดับเกล็ดเลือดอยู่ในช่วง 30,000-50,000/mcL ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออก อาจไม่จำเป็นต้องใช้ยา โดยการรักษาเริ่มต้น คือ การรับประทาน prednisolone 1-1.5 มก./กก./วัน โดยมีเป้าหมายให้ระดับเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นเป็น ≥ 30,000/mcL(7) ส่วนใหญ่ได้ผลใน 3 สัปดาห์แรก
เมื่ออาการดีขึ้น (ระดับเกล็ดเลือด ≥ 30,000/mcL) สามารถพิจารณาลดขนาดยา จนสามารถหยุดยาได้ในที่สุด โดยมีวิธีการลดขนาดยาหลายวิธี ทั้งนี้ควรอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์ ซึ่งการลดขนาดยาจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ Prednisolone ในขนาดสูงได้
นอกจากการใช้ยา เพื่อรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำแล้ว ผู้ป่วยควรดูแลรักษาตนเอง ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเลือดออกร่วมด้วย เช่น ควรระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดบาดแผล หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคม ควรใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม หลีกเลี่ยงการเกิดแผลในช่องปาก และควรพักผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
1. DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM. Pharmacotherapy a pathophysiologic approach. 7thed. New York: McFraw-Hill companies; 2008. 2085-119. 1634, 2054-5.
2. Idiopathic Thrombocytopenic Purpura in Adult. ;[23]. Available at: http://www.rcpt.org/media/news2009/64/Files/ide.pdf. Accessed Dec,30, 2010.
3. Gorge JN, Woof SH, Raskob GE, Wasser JS, Aledort LM, Ballerm PF, et al. ldiopathic thrombocytopenic purpura: Apractice guideline developed by explicit methods for the American Society of Hematology. Blood 1996;88:3-40.
4. Immune Thrombocytopenic Purpura. ประกาศิต เทนสิทธิ์, ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์. สารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2546. 11-20.
5. Chronic idiopathic thrombocytopenic purpura: present strategy, guidelines and new insights. Stevens W, Koene H, Zwaginga JJ, et al. Van Zuiden Communications B.V. 2006;64:1. 356-69.
6. Bick RL. Disorder of thrombosis & Hemostasis: Clinical and Laboratory Practice 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 91-106.
7. Douglas B. Cines and James B. Bussel How I treat idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP). New York. American Society of Hematology. 2005 106: 2244-2251.
8. Koda-Kimble MA, Young LY, Kradjan WA, Guglielmo BJ. Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs 8th ed. Lippincott Williams & Wilkins,Inc, Philadelphia. USA, 2005, Chapter 44, 10-12.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : Thrombocytopenia Prednisolone

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved