ยารักษาสิวกับคนตั้งครรภ์..(เครียดมากช่วยด้วยครับ)

[5 มกราคม 2554 : 13:26:33]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
แฟนผมประจำเดือนขาด ได้ 1 เดือนจึงซื้อที่ตรวจมาตรวจ ปรากฏว่าตั้งครรภ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ยารักษาสิว และยากินของคลีนิก พอทราบดังนี้จึงหยุดใช้ อยากทราบว่าลูกของผมในท้องจะเป็นอันตรายไหมครับ..เครียดมากช่วยด้วยครับ
จาก เอกสิทธิ์ฺ เขียวใส leg...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
chadra.ac.th กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 183.89.1xxx.xxx ]

[9 ม.ค. 54 : 13:32:56] ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ panupongpop@gmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่ทราบว่า ยาที่ทานเป็นยาอะไรบ้างครับ
หากไม่ทราบลองถามไปยังคลินิคดู หรือหากคลินิคไม่บอก ลองบอกวิธีกินหรือลักษณะเม้ดยามาดูก็ได้ครับ แต่ก่อนอื่นทางที่ดีควรไปพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์ และปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษาที่คลินิค รวมทั้งหยุดยาที่ไม่จำเป็นทั้งหมดก่อนครับ

[20 เม.ย. 61 : 11:36:54] นศภ.ปริญญา สงอักษร นศภ.ปริญญา สงอักษร/ภญ.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยารักษาสิวมีทั้งรูปแบบยารับประทานและรูปแบบยาทาเฉพาะที่[1,2] เช่น
1.Topical therapies เป็นยาทาเฉพาะที่ มีหลายชนิดซึ่งมีฤทธิ์แตกต่างกัน เช่น adapalene, retinoids, benzoyl peroxide, topical antibiotic[1,2]
2.Oral antibacterial agent หรือยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน เช่น doxycyline, tetracycline, erythromycin[1,2]
3.Hormonal agents เป็นยากลุ่มฮอร์โมน เช่น ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน[1,2]
4.Isotretinoin ยานี้เป็นยารับประทานและเป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องสั่งจ่ายยาโดยแพทย์[1,2]
การเลือกใช้ยารักษาสิวจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของสิว[1] เช่น
1.สิวประเภท comedone มีลักษณะเป็นสิวอุดตัน มีทั้งแบบสิวหัวปิดและสิวหัวเปิด การรักษาแนะนำให้ใช้ยาทาเฉพาะที่ retinoid หรือ benzoyl peroxide เป็นต้น[1]
2.สิวอักเสบระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง (mild to moderate papulopustular acne) มีลักษณะเป็นตุ่มสิวขนาดเล็ก มีการอักเสบทำให้มีลักษณะเป็นตุ่มแดง การรักษาแนะนำให้ใช้ยาทา adapalene ร่วมกับ benzoyl peroxide หรือยาทา benzoyl peroxide ร่วมกับยาทา clindamycin หรือยาทา retinoid ร่วมกับยาทา clindamycin เป็นต้น[1]
3.สิวอักเสบระดับรุนแรง(severe papulopustular/moderate nodular ance หรือ severe nodular/conglobate ance) การรักษาแนะนำให้ใช้ยารับประทาน isotretinoin หรือยารับประทาน antibiotic ร่วมกับยาทา benzoyl peroxide หรือ กลุ่มยาฮอร์โมน[1]
เนื่องจากผู้ถามไม่ได้ระบุชื่อยาที่ใช้ สำหรับผลของยารักษาสิวต่อทารกในครรภ์ จะกล่าวเฉพาะยาบางชนิด ตัวอย่างเช่น
1.ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน tetracycline และ doxycycline เป็นยาที่จัดอยู่ใน pregnancy category : D ซึ่งหมายถึง ยาที่มีรายงานว่าสามารถก่อให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ ทั้งในมนุษย์และสัตว์ทดลอง การใช้ยาจะต้องมีการประเมินประโยชน์ที่ได้รับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยต้องมีประโยชน์เหนือความเสี่ยงและต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์[3,4]
2.ยารับประทาน isotretinoin เป็นยาที่ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์(pregnancy category : X)[5] ยานี้มีรายงานการเกิดความพิการแต่กำเนิดของทารกในผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ยานี้ เช่น กะโหลกศีรษะและใบหน้าผิดรูป ความผิดปกติของระบบประสาท ความผิดปกติของระบบหลอดเลือดและหัว เป็นต้น[6] และมีการศึกษาพบว่า ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยานี้ในช่วง 30 วันก่อนตั้งครรภ์หรือไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์(การเสียชีวิตของทารกในครรภ์หรือความพิการแต่กำเนิด) สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยาถึง 3.6เท่า[7]
จากคำถาม เนื่องจากไม่ได้ระบุชนิดยาที่ใช้ จึงไม่สามารถบอกได้ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ดังนั้นจึงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์

เอกสารอ้างอิง
[1]European Dermatology Forum. Guideline for the Treatment of Acne (Update 2016). 2016. Available from: http://www.euroderm.org/edf/index.php/edf-guidelines/category/4- guidelinesacne?download=64:guideline-for-the-treatment-of-acne-update-2016
[2]American Academy of Dermatology. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. 2016. Available from: https://www.aad.org/File%20Library/Main%20navigation/Practice%20tools/Quality%20care%20and %20guidelines/Acne-guideline.pdf
[3]Lexicomp. Doxycycline: Drug information. 2018. Available from: https://www.uptodate.com/contents/doxycycline-drug-information?search=doxycycline&source=search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=default&display_rank=1
[4]Lexicomp. Tetracycline: Drug information. 2018. Available from: https://www.uptodate.com/contents/tetracycline-drug-information?search=tetracycline&source=search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=default&display_rank=1
[5]Gerald G, Roger K. (2015). Isotretinoin. In: Jamie M, editor. Drug in pregnancy and lactation. tenth edition. Philadelphia: Integra Software Services; 2015.p.745-748
[6]Fetal retinoid syndrome. SWISS SOCIETY OF NEONATOLOGY. 2016; https://www.neonet.ch/files/3814/6156/8944/Cotm_May_2016.pdf
[7]Ingeborg M, Rikje R, Leanne M. loIsotretinoin exposure during pregnancy: a population-based study in The Netherlands. BMJ Open. 2014 Nov 12;4(11):e005602. doi: 10.1136/bmjopen2014-005602
เอกสารที่ทำการสืบค้น
:Primary Reference : Tertiary Reference : Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบ
: -
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4 ชั่วโมง
Keywords: ance management, isotretinoin, pregnancy


Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved