อยากทราบเกี่ยวกับคำว่าสเตียรอยด์คับ

[25 มกราคม 2554 : 21:36:02]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คือคำว่าสเตียรอยด์ที่ได้ยินกันบ่อยๆนี้หมายถึงอะไรคับ อย่างเช่นยากิน หรือยาทา ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ จะทราบได้ยังไรคับ

เช่น ยากลุ่มที่ กิน-ทารักษาสิว
Roaccutane, ยาในกลุ่ม Anti Biotic
ยาทาที่คลินิคนิยมใช้ เช่น ยาแต้มสิว ยาลดรอยดำ ยาลอกสิวอุดตัน

ขอบคุณคับ
จาก ชัยวัฒน์ สุกาญจนกุล sha...
นักศึกษา สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตร กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 61.90.28xxx.xxx ]

[25 เม.ย. 60 : 13:19:30] นศภ.วรวุฒิ เจนจิรโชติ/ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาในกลุ่มสเตียรอยด์หรือคอร์ติโคสเตียรอยด์มีหลายชนิดและมีทั้งรุปแบบยาฉีด ยาเม็ดรับประทาน และยาใช้เฉพาะที่ (เช่น ยาพ่น ยาทา ยาหยอดตา เป็นต้น) ถ้าเป็นยาในรูปแบบยากินหรือยาฉีดจะจัดเป็นยาควบคุมพิเศษซึ่งต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ยากลุ่มสเตียรอยด์มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคหอบหืด โรครูมาตอยด์ โรคSLE โรคสะเก็ดเงิน และผื่นแพ้ผิวหนัง เป็นต้น[1-2] ตัวอย่างยาที่มีในรูปแบบยารับประทานหรือยาฉีด เช่น hydrocortisone, prednisolone, triamcinolone, dexamethasone และbetamethasone เป็นต้น[3]ยาที่มีในรูปแบบยาใช้เฉพาะที่ เช่น betamethasone, hydrocortisone, dexamethasone และtriamcinolone เป็นต้น[4]

อาการข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยาสเตียรอยด์ เช่น ผิวบาง น้ำหนักเพิ่ม นอนหลับยาก ความดันเลือดเพิ่มขึ้น น้ำตาลในเลือดสูง ต้อกระจก การเกิดแผลในทางเดินอาหาร กระดูกพรุน และติดเชื้อ เป็นต้น ส่วนในรูปแบบยาทาอาจพบผิวหนังแตกลาย ผิวหนังบางลง สิวและผิวหนังอักเสบ เป็นต้น อาการข้างเคียงดังกล่าวข้างต้นจะพบมากขึ้นเมื่อใช้ในขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน[5-7]

ส่วนยารักษาสิวมีทั้งยาทาเฉพาะที่และยารับประทาน การเลือกใช้ยารักษาสิวจะขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของสิวที่เป็น ตัวอย่างของยาทารักษาสิว เช่น benzoyl peroxide 2.5%-5%, topical retinoids 0.01%-0.1%, clindamycin 1% solution, erythromycin 2%-4% solution หรือ gel และ azelaic acid เป็นต้น[6]ส่วนยารับประทาน เช่นdoxycycline, tetracycline, erythromycin และ isotretinoin เป็นต้น ยารักษาสิวดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ยากลุ่มสเตียรอยด์ แต่อย่างไรก็ตามบางกรณีมีการใช้ยาสเตียรอยด์ในการรักษาสิวที่มีการอับเสบรุนแรงแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด[8]

สำหรับคำถามที่ว่าจะทราบอย่างไรว่ายาที่ใช้อยู่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือไม่นั้น ทำได้ง่ายๆโดย การดูฉลากยาว่ามีชื่อตัวยาสำคัญที่เป็นยาสเตียรอยด์หรือไม่ หรือ ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร นอกจากนั้นสามารถตรวจสอบสารสเตียรอยด์ในยาได้โดยใช้ชุดการทดสอบสเตียรอยด์[9]


เอกสารอ้างอิง
1. Dipiro JT. Pharmacotherapy, 9 th editon ., New York: Mc Graw Hill Education. 2014.2519.
2. Nieman LK.Pharmacologic use of glucocorticoids. Feb 15, 2017, Available at: https://www.uptodate.com/contents/pharmacologic-use-of-glucocorticoids?source=search_result&search=indication%20of%20corticosteroid&selectedTitle=1~150(Accessed: 4 March 2017).
3. Kastrup KE, Johnson PB, Moore LL, Novak KK. Drug facts and comparisons. Las Vegas:Wolters Kluwer Heakth;2014.3211.
4. Snow EK, Miller J, Kester L, Heydorn JD, Leu LL.AHFS Drug Information. American Society of Health-System Pharmacists.2014.3090
5. Kenneth G Saag, MD, MScDaniel E Furst, MD (Feb 09, 2016.) Major side effects of systemic glucocorticoids, Available at:https://www.uptodate.com/contents/major-side-effects-of-systemicglucocorticoids?source=search_result&search=corticosteroids&selectedTitle=1~150#H24131064 (Accessed: 1st March 2017).
6. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510.กระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาอันตราย., Available at: http://search.customs.go.th:8090/jsp/Hazard/public/drug/preface.pdf (Accessed: 4 March 2017).
7. Buchman AL. Side effects of corticosteroid therapy. J Clin Gastroenterol. 2001 Oct;33(4):289-94.
8. รองศาสตราจารยนายแพทย์นภดล นพคุณ. แนวทางการดูแลรักษาโรค Acne, Available at: http://www.dst.or.th/files_news/Acne_2010.pdf (Accessed: 1st March 2017).
9. รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. ตรวจสเตียรอยด์ปนปลอมในผลิตภัณฑ์, Available at: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/228 (Accessed: 1st March 2017).
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : corticosteroids, acne , side effect

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved