ต้องการทราบวิธีทดสอบสอบสเตียรอยด์ในเครื่องสำอาง

[24 ตุลาคม 2544 : 14:08:04]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ต้องการทราบวิธีทดสอบสอบสเตียรอยด์ในเครื่องสำอางโดยวิธีง่ายๆ หรือใช้สารทดสอบซึ่งผมเคยได้ยินมาว่า ก.สาธารณสุข แจกให้กับประชาชนไม่ทราบว่าจะหาได้จากที่ใดได้บ้าง เพราะตอนนี้คลินิกเปิดหลายแห่งไม่แน่ใจว่าจะมีส่วนผสมที่อันตรายเหล่านี้หรือเปล่า ขอบคุณครับ
จาก McLaren McL...
นักศึกษา สถานศึกษา
University สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การให้คำปรึกษาในร้านยา
IP [ 203.154.xxx.xxx ]

[27 ต.ค. 44 : 12:42:23] ชิตชไม โอวาทฬารพร   Staff Team lchitcha@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
วิธีทดสอบ สเตียรอยด์สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคทางโครมาโตกราฟี ที่คณะเภสัชศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ก็รับบริการตรวจสอบสเตียรอยด์ให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไปดังนั้นจึงสามารถส่งมาทำการตรวจสอบได้ค่ะ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[31 ต.ค. 44 : 11:59:58] McLaren McLaren@notmail.com IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อ. ชิตชไม ครับ แล้วมีแบบชุดทดสอบด้วยตนเองหรือไม่ครับผมเคยได้ยินมาว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเขาแจก หรือไม่อย่างนั้นมีสารเคมีอะไรบ้างที่ทดทดสอบง่าย ๆ เพราะคลินิกหมอแห่งหนึ่งเขาให้ยามา(ครีมทาหน้า) ผมถามว่าครีมนี้มีตัวยาอะไรบ้าง เขาก็บ่ายเบี่ยง(ไม่ยอมบอก) ขอบคุณครับ

[2 พ.ย. 44 : 21:18:36] จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ pjindap@makok.pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.100.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การทดสอบสเตียรอยด์แบบง่าย ๆ คือการเกิดปฏิกิริยาเคมีให้สีระหว่างสเตียรอยด์กับสารเคมีบางชนิด (acetic anhydride/hydrochloric acid) ซึ่งการเกิดสีนี้ก็เป็นเพียงการบอกได้อย่างหยาบ ๆ ว่ามีหรือไม่มีสเตีรอยด์ ซึ่งในบางครั้งอาจทำให้เกิดการแปลผลผิดได้เพราะว่าสมุนไพรเองนั้นก็อาจมีสเตียรอยด์อยู่เองเช่นพวก phytosterol ดังนั้นในการตรวจสอบที่จะให้ระดับความเชื่อถือที่มากยิ่งขึ้นจึงจะต้องมีการเปรียบเทียบกับสเตียรอยด์ที่ปนปลอมเข้าไป ซึ่งการทำวิธีการนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้จัดทำเป็นชุดทดสอบขึ้นมา และแจกให้ผู้ที่รับผิดชอบในจังหวัดต่าง ๆ เป็นผู้ตรวจสอบ และดำเนินการ ผมคิดว่าคงจะไม่มีขายในท้องตลาด เพราะว่าปริมาณ หรือความต้องการในการใช้ของประชาชนนั้นยังไม่จำเป็น ซึ่งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ประกอบเข้าเป็นชุดทดสอบจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานด้วย และสารเคมี หรือตัวทำละลายบางชนิดที่ใช้นั้นก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ดังนั้นเมื่อมีความสงสัยในยาชนิดไหนว่าจะมีสารพวกสเตียรอยด์ผสมอยู่ก็น่าให้ส่งให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง) ให้ทำการตรวจสอบ ซึ่งผมว่าน่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคได้โดยตรงครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : การตรวจสอบสเตียรอยด์

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved