ยารักษาต่อมลูกหมากโต

[10 กุมภาพันธ์ 2554 : 16:58:15]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คุณพ่อได้รับยา Harnal 1 เม็ด วันละครั้ง แต่อาการปัสสาวะไหลช้าก็ยังไม่ดีขึ้น หมอบอกว่าคุณพ่อเป็นต่อมลูกหมากโต (BPH) และมีโรคความดันโลหิตสูง (ได้รับยา metoprolol 100 mg OD, enalapril 5 mg OD) ไม่ทราบว่ามียาอื่นที่จะช่วยเรื่องปัสสาวะที่ดีกว่านี้มั้ยคะ
จาก นิดหน่อย -...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
เอกชน สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 192.168.xxx.xxx ]

[14 มี.ค. 54 : 17:14:56] นศภ.กุลธิดา ขำคง/ผศ.ดร. มาลี โรจนพิบูลย์สถิต spookyjang@hotmail.com IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โรคต่อมลูกหมากโต พบในชายอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เป็นความผิดปกติที่มีความเจริญทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์ต่อมลูกหมากมากกว่าปกติ ทำให้ขนาดของต่อมลูกหมากขนาดโตขึ้น ซึ่งไปบีบรัดท่อปัสสาวะให้ตีบ แบน และยาว ทำให้เกิดการอุดกั้นบริเวณท่อทางเดินปัสสาวะ เป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวก(1) ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่แน่ชัด โดยผู้ป่วยจะมีอาการถ่ายปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ, ตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนหลายครั้ง, กลั้นปัสสาวะได้ไม่นาน (urgency), ต้องเบ่ง (straining), ปัสสาวะลำเล็กลงและไม่พุ่ง, ต้องรอกว่าปัสสาวะจะออก (hesitancy) เป็นต้น (1)
ในการรักษาต่อมลูกหมากโต ในผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย ให้ติดตามอาการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลทำให้อาการแย่ลง ในผู้ป่วยที่มีอาการระดับปานกลาง ซึ่งจะมีการอุดกั้นของการถ่ายปัสสาวะ และมีอาการระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะร่วมด้วย พิจารณาให้การรักษาด้วยยา ซึ่งอาจให้ยาในกลุ่ม alpha blocker หรือ กลุ่ม 5 a - Reductase Inhibitor หรืออาจให้ยาร่วมกันทั้ง 2 กลุ่ม ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นจากการใช้ยาก็อาจพิจารณาการผ่าตัด ส่วนกรณีที่มีอาการรุนแรง ซึ่งจะมีอาการแทรกซ้อนร่วมด้วย เช่น เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ มีการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะไม่ออก ไตวาย การรักษาด้วยยาไม่ได้ผล จะพิจารณาการรักษาโดยการผ่าตัด (1) ยาที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโต มีหลายชนิด ได้แก่ กลุ่ม alpha blocker ซึ่งมียาอยู่หลายชนิด ได้แก่ Prazosin , Terazosin , Doxazosin , Alfozosin และ Tamsulosin ส่วนยากลุ่ม 5 a - Reductase Inhibitor มียา 2 ชนิด คือ Finasteride และ Dutasteride (2)
ยา Harnal® คือยา Tamsulosin HCl ใน 1 เม็ด จะมีขนาดยาเท่ากับ 0.4 mg3 โดยยาจะออกฤทธิ์ต้าน alpha1A-adrenoreceptor ทำให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณคอกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมากคลายตัว ก่อให้เกิดการไหลของปัสสาวะดีขึ้น และลดอาการของต่อมลูกหมากโต(2) ขนาดยาเริ่มต้น คือ 0.4 mg วันละครั้ง แต่ถ้า 2-4 สัปดาห์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น อาจเพิ่มขนาดยาเป็น 0.8 mg วันละครั้ง (4,5) ซึ่งเหตุที่เลือกใช้ยา tamsulosin แทนที่จะเป็นยาตัวอื่นๆในกลุ่ม เนื่องจากยานี้มีผลข้างเคียงด้านหัวใจน้อยกว่ายาตัวอื่นๆ และไม่มีผลต่อความดันโลหิตของผู้ป่วยด้วย อย่างไรก็ตามหากอาการปัสสาวะไม่ดีขึ้น อาจมีผลมาจากสาเหตุอื่นร่วมด้วย เช่น การใช้ยาที่ทำให้อาการของต่อมลูกหมากแย่ลง ได้แก่ pseudoephedrine, ephedrine, phenylephrine, antihistamines, phenothiazines, tricyclic antidepressants เป็นต้น 1 อาหารที่ทำให้เกิดการระคายเคือง หรือเครื่องดื่ม เช่น แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนผสม (2) หรือโรคอาจไม่ตอบสนองต่อยา ซึ่งอาจต้องพิจารณาปรับแผนการรักษา ได้แก่ การเพิ่มยาอีกชนิด หรือการผ่าตัดเป็นต้น ซึ่งควรอยู่ในการพิจารณาของแพทย์ที่รักษา ซึ่งไม่แนะนำให้ปรับเปลี่ยนการใช้ยาเอง
เอกสารอ้างอิง
1. Lee M. Management of Benign Prostatic Hyperplasia. In, Dipiro JT., Talbert RL., Yee GC., Matzhe GR., Wells BG.,Posey LM. Pharmacotherapy : A pathophysiologic Approach. 7th ed. United State of America: McGRAW-Hill companies; 2008. 1387-95.
2. Tanguay S., Awde M., Brock G., et al. Diagnosis and management of benign prostatic hyperplasia in primary care. Can Urol Assoc J. 2009 June; 3(3 Suppl 2): S92–S100
3. MIMs Thailand Online. 2010. Available at : www.mims.com. Accessed February 15, 2011
4. Lacy CF., Armstrong LL., Goldman MP., Lance LL. Drug Information Handbook International. 19th ed., Ohio, USA: Lexi-com; 2010-2011. 1590-1591.
5. Thomson MICROMEDEX, DRUGDEX® Evaluations. Tamsulosin, 2006; [147 screens]. Available at: http://www.thomsonhc.com/. Accessed February 15, 2011

ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : Harnal, Tamsulosin, BPH guideline 725

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved