Esperson cream มีผลต่อสตรีมีครรภ์ มั้ยคะ

[21 ตุลาคม 2554 : 17:13:41]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ตอนนี้ท้อง 7 เดือนครึ่ง
แล้วมีอาการคันมากบริเวณหน้าท้อง
เผลอเอาจนอักเสบ
คุณหมอจ่ายยา
Esperson cream มาให้
ไม่ทราบว่า มีผลต่อสตรีมีครรภ์ มั้ยคะ

และควรใช้ไม่นานเกินกี่วัน
จาก สุจิตรา ang...
เภสัชกร หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ส่วนตัว นครปฐม
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 110.77.1xxx.xxx ]

[21 ต.ค. 54 : 19:24:07] สินธุน sin_thu@yahoo.com IP [ 180.180.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การที่แพทย์จ่ายยาครีมทาบริเวณผิวหนัง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียงของยากิน ยาฉีด

[22 ต.ค. 54 : 18:15:48] นศภ.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย parn_xy@hotmail.com IP [ 110.77.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สำหรับยาทาจะเป็นตัวเลือกแรกของผู้ป่วยตั้งครรภ์เลยครับ ถือว่าปลอดภัยเพราะใช้แค่ระยะเวลาสั้นๆ
ข้อมูลเพื่อเติมdesoximetasoneจัดเป็นยากลุ่มสเตอรอยด์ที่มีความแรงในระดับสูง
ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ทาบริเวณผิวหนังที่หนา เช่น บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า
วิธีใช้คือ ทายาบางๆบริเวณที่เป็น

[26 ต.ค. 54 : 19:59:33] ปิยะณัฐ ทะคง piyanuttakong27@hotmail.com IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Esperson เป็นยาทาเฉพาะที่ที่มีตัวยาสำคัญ คือ Desoximetasone จัดเป็นยากลุ่มสเตอรอยด์ที่มีความแรงในระดับสูงซึ่งเหมาะสำหรับใช้ทาบริเวณผิวหนังที่หนา เช่น บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า วิธีใช้คือ ทายาบางๆบริเวณที่เป็น วันละ 2 ครั้ง (Micromedex, 1998)
มีจำหน่ายใน 4 รูปแบบ
Desoximetasone 0.25% รูปแบบยาครีม
Desoximetasone 0.05% รูปแบบยาครีม
Desoximetasone 0.25% รูปแบบยาขี้ผึ้ง
Desoximetasone 0.05% รูปแบบยาเจล
เมื่ออาการหายแล้วควรหยุดใช้ยาทันที หรือหากจำเป็นต้องใช้ยาทาเป็นเวลานานควร 7- 10 วัน หลังจากนั้นควรเปลี่ยนไปใช้ยาทาสเตอรอยด์ที่มีระดับความแรงต่ำลง เช่น Triamcinolone 0.025%, Hydrocortisone 1%, Desonide 0.05% เป็นต้น (Amerson, 1996)

องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดระดับความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์จากการใช้ยาของหญิงมีครรภ์โดยยา Desoximetasone ถูกจัดไว้ที่ระดับ C ซึ่งหมายความว่ายังไม่มีรายงานข้อมูลความเสี่ยงในคนต่อการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์แต่จากการทดลองในสัตว์ทดลองพบความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์เมื่อให้ยา Desoximetasone โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังของสัตว์ทดลอง (Micromedex, 1998) ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาควรอยู่ในพิจารณาและความดูแลของแพทย์

คัดลอกจากคำตอบของ นศภ.จิราวรรณ สมคง และ อาจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์
เอกสารอ้างอิง
1. Amerson, L.B., 1996, ‘Allergic and drug-induced skin disease, In Skin disease’ In Textbook of Therapeutics Drug and Disease management, 6th edn, eds.E.T. Herfindal, D.R. Gourley, illiams&Wilkins a waverty company, Pennsylvania, pp 877-880.
2. Siskin, S.B., 1998, “Desoximetasone”, Micromedex (CCIS), [Online] Available at: http://cdserv.pharmacy.psu.ac.th/mdxcgi/display.exe?CTL=c:\mdx\mdxcgi\prod.sys&SET=1C4BEA9D733EA500&SYS=1&T=571&D=1

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved