ยาฆ่าเหา

[16 พฤศจิกายน 2554 : 22:06:00]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ยาฆ่าเหา หรือ หิด มียาอะไรบ้าง ใช้ยาตัวเดียวกันหรือไม่


จาก นริศรา las...
นักศึกษา สถานศึกษา
มหาวิทยาลัย สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ
IP [ 223.204.xxx.xxx ]

[22 พ.ย. 54 : 17:31:18] นศภ.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย parn_xy@hotmail.com IP [ 110.77.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตัวเดียวกันได้ครับ
ยาฆ่าเหาประกอบด้วยตัวยาที่ใช้ฆ่าเหา ได้แก่ Benzyl benzoate 25 % และ Lindane 20 % มีลักษณะเป็นยาน้ำแขวนตะกอนสีขาวขุ่น ( Scabicide emulsion ) ใช้ทาทั่วศีรษะ ห้ามเกาศีรษะหลังสระผมให้สะอาดแล้ว และทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง วิธีที่สะดวก คือ ใส่ยาตอนเย็น แล้วทิ้งไว้ค้างคืนหลัง จากนั้นสระผมซ้ำเพื่อล้างยาออก ยาฆ่าเหาอาจผสมในแชมพูสระผมใช้สำหรับสระผม ทิ้งไว้ประมาณ 4 นาทีค่อยล้างออก โดยต้องระมัดระวังไม่ให้ยาผ่านเข้าสู่เยื่อเมือกไม่ว่าจะเป็น ตา หู จมูก ยาจะฆ่าตัวเหาได้หมด แต่ไข่เหายังไม่หมด ควรใช้หวีซี่ถี่ๆ สางผมให้ไข่เหาหลุดออก หากจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเหาซ้ำควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
วิธีใช้เขย่าขวดก่อนใช้ยา สำหรับเด็กให้แบ่งยามาเติมน้ำเท่าตัว แล้วผสมให้เข้ากัน

สำหรับรักาาหิด
อาบน้ำให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปลรงอ่อนๆ ถูตรงบริเวณที่มีผื่นคัน แล้วทายาให้ทั่วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วจึงอาบน้ำ วันรุ่งขึ้นให้ทาซ้ำใหม่อีกครั้งตามวิธีเดิม
reference: เอกสารกำกับยา Scabicide Emulsion ขององคืการเภสัชกรรม

[8 ธ.ค. 54 : 20:13:59] นศภ.ปรียานุช รัตนพงศ์/ดร.วิลาวัณย์ ทองเรือง kwanrx_19@hotmail.com IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยารักษาหิด ได้แก่ Permethrin, Gamma benzene hexachloride, Precipitated sulfur, Crotamiton, Benzyl benzoate [1,2,3,4,5,6]
ยารักษาเหา ได้แก่ Permethrin, Gamma benzene hexachloride, Benzyl benzoate, Carbaryl, Malathion [1,2,4,5,6,7]
จะเห็นว่ายาบางชนิดรักษาได้ทั้งหิดและเหา เช่น Gamma benzene hexachloride cream 1%, Gamma benzene hexachloride gel 0.3%, Benzyl benzoate emulsion 25%[1,4,6,7] แต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน ยกเว้น Permethrin ซึ่งจะใช้ความเข้มข้นและรูปแบบยาที่แตกต่างกัน คือ ในกรณีที่รักษาหิดจะใช้ Permethrin cream 5% [1,2,3,4,5] ส่วนกรณีที่รักษาเหาจะใช้ Permethrin lotion 1%[1,2,4,5]

เอกสารอ้างอิง
1.ปรียา กุลละวณิชย์. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน Dermatology 2010. โฮลิสติก พับบลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งที่ 1; 2548,p120-46
2.Borgsdorf LR, Cada DJ, Cirigliano M., et al. Drug facts and comparisons. Wolters Kluwer Health., St. Louis, 2005, p.2121-24
3.Dipiro JT.,Talbert RL.,Yee GC.,Matzke GR.,and Posey LM 2008 Pharmacotherapy:A pathophysiologic approach , 7th ed., The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2008, p.1894-5
4.Mims Thailand.[online].2011[cited 2011 Nov 23]. Available from URL: http://www.mims.com.
5.McEvoy GK, Snow EK, Miller J., et al. AHFS drug information. American Society of Health-System Pharmacists., Bethesda, 2009, p.3563-73
6.I Ya& You ยากับคุณ[online].2011[cited 2011 Dec 3]. Available from: URL:http://www.yaandyou.net/index.php/component/drug/?nsetidT=2255&drugname=lindane&drugtype=g
7.สำนักยา BUREAU OF DRUG CONTROL.[online].ยาสามัญประจำบ้าน.[cited 2011 Nov 23]. Available from URL: http://wwwapp1.fda.moph.go.th
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1.5ชั่วโมง

[19 ธ.ค. 54 : 14:53:56] นศภ.ทินมณี แซ่เหลียง/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์  rmalee@pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คำตอบอยู่ในไฟล์ที่แนบมาข้างล่าง
เอกสารอ้างอิง
1.MIMS Thailand. Permethrin, Lindane, Benzyl benzoate. 2011. Available at: www.mims.com. Accessed November 21, 2011
2.Thomson MICROMEDEX, DRUGDEX® Evaluations. Permethrin, Lindane, Benzyl benzoate. 2011. Available at: http://www.thomsonhc.com. Accessed November 20, 2011.
3.Leone PA. Scabies and pediculosis pubis: an update of treatment regimens and general review. Clin Infect Dis. 2007 Apr 1;44 Suppl 3:S153-9.
4.กระทรวงสาธาณสุข. รายการยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน 52 รายการ (ปรับปรุงล่าสุดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐). 2011. Available at: uto.moph.go.th/consumer/.../shop/รายการยาสามัญประจำบ้าน.doc. Accessed November 21, 2011.
5.Kastrup EK, Walker SE, Johnson PB, Meives CA, Williams AL, Cohn CM, et al. Drug facts and comparisons. 34thed. United States of America: Wolters Kluwer Health, Inc; 2011. 3008-11.
6.Cestari TF, Martignago BF. Scabies, pediculosis, bedbugs, and stinkbugs: uncommon presentations. Clin Dermatol. 2005 Nov-Dec;23(6):545-54.
7.Chosidow O. Scabies and pediculosis. Lancet. 2000; 355: 819-26.
8.สถาบันโรคผิวหนัง. Head lice. 2011. Available at: www.inderm.go.th/inderm_sai/CPG/11.Head%20lice.pdf. Accessed December 13, 2011.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
เอกสารประกอบความเห็น

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved