เหตุใดในประเทศไทยจึงไม่มีตำรับยา Norfloxacin dry syrup หรือ Suspension ?

[22 ธันวาคม 2554 : 22:46:00]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เหตุใดในประเทศไทยจึงไม่มีผู้ผลิตสูตรตำรับยา Norfloxacin dry syrup หรือ Suspension จำหน่าย? น่าจะมีประโยชน์มากในการใช้รักษาโรคติดเชื้อทางเดินอาหารในผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มีประวัติแพ้ซัลฟา ที่ตอนนี้มีการสั่งใช้ Norfloxacin ในเด็กกันมากขึ้น ซึ่งการใช้แบบ short course ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก
จาก กิติศักดิ์ kit...
เภสัชกร ร้านขายยา
ร้านศูนย์รวมยา นครศรีธรรมราช
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :วิจัย และพัฒนา
IP [ 223.207.xxx.xxx ]

[23 ธ.ค. 54 : 0:56:36] R IP [ 223.206.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอเอกสารยืนยันหน่อยได้ไหมครับ ว่าโดยทั่วไปในปัจจุบันแนะนำการใช้ยากลุ่ม quinolones รักษา diarrhea ในเด็กเล็ก
เพราะเชื่อมาตลอดว่าจะใช้เมื่อมีข้อบ่งใช้จริงๆ เท่านั้น เนื่องจากยัง exclude risk เกี่ยวกับ arthopathy ไม่ได้อยู่ดี

[1 ม.ค. 55 : 15:30:11]   IP [ 223.205.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
http://cid.oxfordjournals.org/content/25/5/1196.short

[23 ก.พ. 55 : 15:45:31] นศภ.ปิยรัตน์ พรหมอ่อน/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ rmalee@pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้


สาเหตุที่ยังไม่มีการผลิตสูตรตำรับยา Norfloxacin dry syrup คาดว่าอาจเนื่องมาจากหลายปัจจัย โดยปัจจัยที่ 1 คือ
ปัญหาเรื่องความคงตัวของยาในของเหลว และ รสชาติที่ขม มีการศึกษาจำนวนมากที่คิดค้นสูตรตำรับที่เหมาะสมเพื่อกลบรสชาติ
และพัฒนาความคงตัวของตำรับ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลด้านความคงตัวของสูตรตำรับ Norfloxacin dry syrup ที่มากนัก [1,2]

ปัจจัยที่ 2 น่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในเด็ก แม้จะมีการศึกษาพอสมควรที่ยืนยันว่ายากลุ่ม quinolones
มีความปลอดภัยระดับหนึ่งในการใช้ในเด็ก แต่ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมักทำการศึกษาในยา ciprofloxacin และ ofloxacin [3]
โดยข้อบ่งใช้ที่มีการยอมรับและรับรองให้ใช้ในเด็กมีจำกัดไว้สำหรับโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถใช้ยาอื่นๆได้และมักจัดอยู่ใน second line therapy
ได้แก่ cystic fibrosis, complicated UTI, enteritis, chronic otitis media, prophylaxis of anthrax และการติดเชื้อที่รุนแรง
ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง [4,5]

ดังนั้นการสั่งใช้ยากลุ่มนี้ในเด็กยังต้องทำอย่างระมัดระวัง (หมายถึงควรชั่งน้ำหนักระหว่างผลดีกับผลเสียให้ดี) และสั่งใช้ในรายที่จำเป็นเท่านั้น
หากมีการผลิต norfloxacin หรือยากลุ่มนี้ในรูปแบบ dry syrup ต้องมีการควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด เพราะมีโอกาสเกิดการใช้ยากลุ่มนี้ในเด็ก
อย่างพร่ำเพรื่อไม่เหมาะสม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาและอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบกระดูกและข้อ (แม้จะพบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดน้อยก็ตาม)

เอกสารอ้างอิง

1. Boonmee P, Phadoongsombut N, Ingkatawornwong S, Faroongsarng D. The formulation development and stability study
of norfloxacin suspension. Thammasat Int. J. Sc. Tech., 2002; 7(1): 1-4.
2. Sateesha SB, Rajamama AJ, Shekar HS, et al., Formulation and statbility study of palatable norfloxacin dry syrup:
comparison among different preparation methods. Asian journal of pharmaceutical sciences, 2010: 6(2): 57-66.
3. Burkhardt JE, Walterspiel JN, Schaad UB, Quinolone arthropathy in animals versus children. Clinical infectious disease.
1997; 25: 1196-1204.
4. Sendzik J, Lode H, Stahlmann R, Quinolone-induceds arthropathy: an update focusing on new mechanism and clinical data.
International journal of antimicrobial agents. 2009; 33: 194-200.
5. Grady RW, Systemic quinolone antibiotics in children: a review of the use and safety. Expert Opin, Drug Saf. 2005; 4(4): 623-30.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : Norfloxacin, syrup, stability, safety

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved