ผู้ป่วยซิฟิลิส หากไม่มีBenzathine Pen G จะใช้ยาอะไรแทนได้บ้างคะ

[20 พฤษภาคม 2555 : 13:13:54]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผู้ป่วยซิฟิลิส หากไม่มีBenzathine Pen G จะใช้ยาอะไรแทนได้บ้างคะ แล้วต้องใช้ขนาดยาเท่าไรบ้าง
จาก พิรีพัฒน์ เรียงวิวัฒน์ fan...
นักศึกษา สถานศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 58.9.52.xxx.xxx ]

[23 พ.ค. 55 : 10:22:53] นศภ.รติยา ถาวรยิ่ง/รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ payom.w@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ซิฟิลิส (syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งอาการของโรคแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะแฝงในช่วงแรกซึ่งได้รับเชื้อไม่เกิน 1 ปีรวมเรียกว่า early syphilis ส่วนในระยะที่ 3 หรือระยะแฝงซึ่งมีระยะเวลาการได้รับเชื้อนานกว่า 1 ปี จะเรียกว่า late latent syphilis [1,2]
สำหรับแนวทางการรักษาซิฟิลิส ยาตัวแรกที่แนะนำให้ใช้ คือ parenteral penicillin G ซึ่งรูปแบบ ขนาดและระยะเวลาในการใช้ขึ้นกับระยะ และอาการแสดงของโรค [2,3]
ใน early syphilis ยาที่เป็น first-line therapy นอกจาก benzathine penicillin G ได้แก่ procaine penicillin 600,000 unit ฉีดเข้ากล้ามวันละครั้ง นาน 10–14 วัน [2,4] และในผู้ที่แพ้ penicillin แนะนำให้ใช้ doxycycline รับประทานวันละ 200 mg ครั้งเดียว [2,4] หรือแบ่งให้ 2 ครั้ง นาน 14 วัน [1,2,3,4,5] หรือ tetracycline 500 mg รับประทานวันละ 4 ครั้ง นาน 14 วัน [1,2,3,4,5] หรือ erythromycin 500 mg รับประทานวันละ 4 ครั้ง นาน 14 วัน [1,2,3,4,5] หรือ azithromycin 2 g รับประทานครั้งเดียว [2]
ใน late latent syphilis ยาที่เป็น first-line therapy นอกจาก benzathine penicillin G ได้แก่ procaine penicillin 600,000 unit ฉีดเข้ากล้ามวันละครั้ง นาน 17–21 วัน [2,4] และในผู้ที่แพ้ penicillin แนะนำให้ใช้ doxycycline รับประทานวันละ 200 mg ครั้งเดียว [2,4] หรือแบ่งให้ 2 ครั้ง [1,2,3,4,5] นาน 21-30 วัน [2] หรือ tetracycline 500 mg รับประทานวันละ 4 ครั้ง [1,2,3,4,5] นาน 28-30 วัน หรือ erythromycin 500 mg รับประทานวันละ 4 ครั้ง นาน 28 วัน [2,4,5]
ใน neurosyphilis ยา benzathine penicillin G ไม่ได้เป็น first-line therapy เนื่องจากรูปแบบยามีการกระจายไปยังน้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลังได้น้อย ซึ่ง first-line therapy สำหรับ neurosyphilis คือ aqueous (crystalline) benzyl penicillin วันละ 12–24 million units โดยแบ่งให้ครั้งละ 3–4 million units ทุก 4 ชั่วโมง ทางหลอดเลือดดำ นาน 18–21 วัน [2,4] หรือ aqueous (crystalline) benzyl penicillin วันละ 18–24 million units โดยแบ่งให้ครั้งละ 3–4 million units ทุก 4 ชั่วโมง ทางหลอดเลือดดำ นาน 10-14 วัน [1,3,5] หรือ aqueous (crystalline) benzyl penicillin 0.15 million units/kg/day แบ่งให้วันละ 6 ครั้ง ทุก 4 ชั่วโมง นาน 10–14 วัน [2,4] หรือ procaine penicillin 1.2–2.4 million units ฉีดเข้ากล้ามวันละ 1 ครั้ง ร่วมกับรับประทาน probenecid 500 mg วันละ 4 ครั้ง นาน 10–21 วัน [1,2,3,4] หรือ procaine penicillin G 50,000 units/kg ฉีดเข้ากล้าม วันละครั้ง นาน 10 วัน และในผู้ที่แพ้ penicillin แนะนำให้ใช้ doxycycline 200 mg วันละ 2 ครั้ง นาน 28 วัน [2]
เอกสารอ้างอิง
1.Knodel LC. Chapter 121: Sexual transmitted disease. IN: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, et al. Pharmacotherapy a pathophysiologic approach. 7th ed. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc; 2008:p.1919-22
2.French P, Gomberg M, Janier M, Schmidt B, et al. IUSTI: 2008 European guidelines on the management of syphilis. Int J STD AIDS. 2009;20(5):300-9.
3.Workowski KA, Berman S; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. MMWR Recomm Rep. 2010;59(RR-12):1-110.
4.Pao D, Goh BT, Bingham JS. Management issues in syphilis. Drugs. 2002;62(10):1447-61.
5.อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย, เอกจิตรา สุขกุล, นภาพร วิบูลยานนท์, ปริศนา บัวสกุล. แนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; 2010

ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : syphilis,treatment

[14 ก.ย. 55 : 8:43:22] กอล์ฟ anchanin2519@hotmail.com IP [ 180.180.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เมื่อวานหมอฉีด benzanthine pen g 2.4 mu แล้วผมจะรุ้ได้ไง ว่าฉีดแล้วหายเลยหมอไม่บอกให้มาหาอีก

[18 ก.ย. 55 : 9:37:46] msm msm@gmail.com IP [ 203.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ถ้าเราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นโรค ก็ไม่มีโอกาสรับเชื้อมาอีก ต้องรู้จักป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ทางที่ดีพาแฟนเรามาตรวจด้วยจะดีมาก เพราะถ้าเราเป็น แฟนเรามี โอกาสติดครับ จะได้รักษาทีเดียวไปเลย

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved