ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับยา Nexium

[17 พฤศจิกายน 2544 : 12:47:18]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
Nexium 40mg สามารถแบ่ง และให้ทาง NG tube ได้หรือไม่ การแบ่งมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาหรือไม่
เนื่องจากแพทย์ที่โรงพยาบาลไม่ค่อยเชื่อถือข้อมูลจากผู้แทน ขอความกรุณาตอบคำถามภายในอาทิตย์นี้ด้วยนะคะ

ข้อมูลผู้ป่วย :
- อายุ - น้ำหนัก - kg สูง - cm

ขอรับข้อมูลโดย : Askrx.net
จาก รศนา ชุมแสง ras...
เภสัชกร โรงพยาบาล
บริษัท รพ.วิรัชศิลป์จำกัด ชุมพร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 203.146.xxx.xxx ]

[17 พ.ย. 44 : 13:53:44] ชิตชไม โอวาทฬารพร   Staff Team lchitcha@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Nexium มีตัวยาสำคัญคือ esomeprazole magnesium โดยยาที่อยู่ในรูป capsule ภายในจะประกอบด้วย pellet เล็กๆ ที่เคลือบด้วยสารที่ป้องกันการแตกตัวในกระเพาะอาหาร แต่ให้ไปแตกตัวในบริเวณที่มี pH เป็นด่าง ดังข้อมูลข้างล่าง
The stability of esomeprazole magnesium is a function of pH; it rapidly degrades in acidic media, but it has acceptable stability under alkaline conditions. At pH 6.8 (buffer), the half-life of the magnesium salt is about 19 hours at 25°C and about 8 hours at 37°C.

โดยปกติแล้วมีคำแนะนำว่าถ้าผู้ป่วยรับประทานยา capsule ไม่ได้สามารถแกะ capsule เอา pellet ออกมาผสมกับน้ำ apple แล้วใช้ดื่มแทนโดยที่ขณะรับประทานจะต้องไม่บดหรือเคี้ยว pellet นั้น ดังนั้นการที่จะเอา pellet มาเตรียมเป็นยาที่ให้ทาง NG tube นั้นอาจจะสามารถทำได้ถ้าปรับ pH ของสารละลายให้อยู่ในช่วง 6.8 โดยใช้ buffer ที่เหมาะสม แต่ก็คงต้องคำนึงด้วยว่ายาจะผ่านไปในบริเวณที่เป็นกรดในกระเพาะอาหารหรือไม่ เนื่องจากยาก็จะสลายตัวได้อีกเช่นกัน
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : nexium stability

[17 พ.ย. 44 : 18:11:00] ชิตชไม โอวาทฬารพร   Staff Team lchitcha@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
เนื่องจากไปค้นเพิ่มเติมได้ข้อมูลว่ายา Nexium ที่มีจำหน่ายในปรัเทศไทยอยู่ในรูป tablet ชนิด film coat ซึ่งก็มีข้อห้ามไม่ให้บดหรือเคี้ยวยาก่อนรับประทาน
ดังนั้นการที่จะนำยาที่อยู่ในรูป tablet มาบดแล้วนำมาเตรียมเป็นยาที่ให้ทาง NG tube จึงอาจจะไม่เหมาะนักค่ะ
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.30ชั่วโมง
Keywords : nexium

[17 พ.ย. 44 : 22:21:50] narongsak n_narongsak@hotmail.com IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แบบแคปซูลเป็น enteric coated pellets
ส่วนชนิดเม็ดเป็น enteric coated tablet (เป็น pellet อยู่ข้างใน)
เพราะฉะนั้นคงแบ่งเม็ดเม็ดยาไม่ได้ เพราะคุณสมบัติทางกายภาพอาจเสียไปได้
เอกสารอ้างอิง
ccis 2001 ,www.rxlist.com
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet : CD-ROM/Other Database
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.15ชั่วโมง
Keywords : esomeprazole

[19 พ.ย. 44 : 0:57:36] Pharmaster sampan29@hotmail.com IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอชี้แจงคร่าวๆเท่าที่ทราบก่อนนะครับ ทั้งLOSEC และNEXIUMในปัจจุบันจะอยู่ในรูปแบบMUPS ซี่งจะเป็นpelletเล็กๆมาตอกเป็นtablet และ จากการเปลี่ยนเป็นเกลือmagnesium ทำให้สามารถsuspendในน้ำ จึงสามารถละลายน้ำแล้วใส่NG tube ให้คนไข้ได้ ถ้าอยากทราบว่าละลายได้จริงหรือไม่ ง่ายๆก็คือ ลองเอาเม็ดยาใส่แก้วน้ำละลายดู
สำหรับการแบ่งเม็ดก็สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นการนำเอาpelletเล็กๆมาตอกอัดเป็นtablet ซึ่งถ้าสังเกตดูยารุ่นหลังจะมีรอยบากไว้ให้แบ่งครึ่งได้ แต่ไม่แนะนำให้บดเพราะจะทำให้pelletที่เคลือบไว้แตกได้

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved