อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับยา Singulair

[19 พฤศจิกายน 2544 : 14:57:33]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบรายละเอียดของยา Singulair ในการรักษาโรคหืด ยานี้มีข้อบ่งใช้อะไรบ้างและมีขนาดและรูปแบบการใช้แบบไหนบ้าง?
จาก Mulika kab...
นักศึกษา สถานศึกษา
MU นครราชสีมา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 192.168.xxx.xxx ]

[19 พ.ย. 44 : 17:58:10] ชิตชไม โอวาทฬารพร   Staff Team lchitcha@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Singulair เป็นชื่อการค้าขอยาที่มีตัวยาสำคัญ คือ montelukast sodium ซึ่งผลิตโดยบริษัท Merck Sharp&Dohm

ยามี 2 แบบ และ 2 ขนาด คือ
ชนิด 5-mg chewable tablet ซึ่งมีตัวยาสำคัญ montelukast sodium 5.2 mg,ซึ่งจะสมมูลกับ 5 mg ของ free acid.
และ ชนิด 10-mg film-coated tablet ซึ่งมีตัวยาสำคัญ montelukast sodium 10.4 mg,ซึ่งจะสมมูลกับ 10 mg ของ free acid.
ข้อบ่งใช้
ใช้ในการรักษา Prophylaxis และ chronic asthma, ป้องกันอาการหืดที่อาจเกิดทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ใช้ในการรักษา aspirin-sensitive asthma, ป้องกันอาการหืดที่อาจเกิด จากการออกกำลังกาย (exercise-induced bronchoconstriction).

Dosage

Adults greater than or equal to15 Years: One 10-mg tab daily to be taken at bedtime.
Pediatric Patients 6-14 years: One 5-mg chewable tab daily to be taken at bedtime. No dosage adjustment within this age group is necessary. Safety and effectiveness in pediatric patients <6 years have not been established.
General Recommendations: The therapeutic effect of Singulair on parameters of asthma control occurs within 1 day. Singulair may be taken with or without food. Patients should be advised to continue taking Singulair while their asthma is controlled, as well as during periods of worsening asthma.
No dosage adjustment is necessary for the elderly, for patients with renal insufficiency or mild to moderate hepatic impairment, or for patients of either gender.
Therapy with Singulair in Relation to Other Treatments for Asthma: Singulair can be added to a patient's existing treatment regimen.
Reduction in Concomitant Therapy: Bronchodilator Treatments: Singulair can be added to the treatment regimen of patients who are not adequately controlled on bronchodilator alone. When a clinical response is evident (usually after the 1st dose), the patient's bronchodilator therapy can be reduced as tolerated.
Inhaled Corticosteroids: Treatment with Singulair provides additional clinical benefit to patients treated with inhaled corticosteroids. A reduction in the corticosteroid dose can be made as tolerated. The dose should be reduced gradually with medical supervision. In some patients, the dose of inhaled corticosteroids can be tapered off completely. Singulair should not be abruptly substituted for inhaled corticosteroids.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : Singulair

[23 พ.ย. 44 : 16:21:27] นศภ.กฤติยา โลมาศ krittiya_l@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คำตอบ attach file มาให้แล้วนะคะ
เอกสารอ้างอิง
Thai Journal of Pharmacology
www.singulair.com
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : singulair
เอกสารประกอบความเห็น

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved