Doxycyclin กับการรักษาซิฟิลิส

[18 ตุลาคม 2555 : 19:03:32]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คือปกติแล้วการรักษาซิฟิลิสจะฉีด benzathine pennicillin 1-3 เข็มตามวิจารณญาณของแพทย์ แต่ตอนนี้ทาง รพ ขาดยาดังกล่าวจึงจ่ายยา doxycyclin สำหรับ 14 วันมาให้ ซึ่งผมเป็นซิฟิลิสในระยะที่ 2 มีผื่นจางๆที่ท้องแขนและขา ไม่มีแผลที่อวัยวะเพศ ผมไม่ร่วง ผมทานยาได้ 2 วันแล้วครับแต่ผื่นยังไม่หาย และผมไม่พบอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังทานยาเลยครับ ผมเลยกังวลว่า doxycyclin จะไม่มีประสิทธิภาพกับผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ่ที่เป็นซิฟิลิสเหมือนงานวิจัยของต่างชาติ

ผมเลยอยากทราบว่ามีเคสที่หายจากโรคด้วย doxycyclin หรือป่าวครับ และถ้าผมตัดสินใจไป รพ เอกชนเพื่อฉีดยา ค่าใช้จ่ายต่อเข็มประมาณเท่าไหร่ครับ
จาก ท.ทหาร -...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางราชการ
กองทัพบก เชียงราย
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การประเมินประสิทธิผลของการใช้ยา
IP [ 115.67.1xxx.xxx ]

[12 พ.ย. 55 : 17:31:04] ภญ.ภัทรศรี มูฮำมัด pungpondrx21@gmail.com IP [ 58.8.212xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากการศึกษางานวิจัยของต่างชาติ การติดเชื้อซิฟิลิสในระยะเริ่มต้น (ระยะที่ 1 และ 2) ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง พบว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อแทรกซ้อนทางระบบประสาทมากกว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติ และความเสี่ยงจากการรักษาล้มเหลวได้ แต่การศึกษาหลายๆการศึกษาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อซิฟิลิสและมีภูมิคุ้มกันบกพร่องร่วมด้วยพบว่าแนวทางการรักษาไม่ได้แตกต่างจากการรักษาในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติ ยังคงแนะนำการรักษาแบบเดิมตามที่ ศูนย์ควบคุมโรคและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) แนะนำไว้ [1]

ยาที่แนะนำเป็นทางเลือกแรก คือ
1.ยากลุ่ม penicillin นั่นก็คือ benzathine penicillin G โดยการฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ ยานี้สามารถรักษาซิฟิลิสได้ทุก ระยะของโรค โดยขนาดยา และระยะเวลาในการรักษา ก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคและลักษณะของอาการแสดง ซึ่งมีข้อมูลการศึกษาสนับสนุนมายาวนาน ว่ามีประสิทธิภาพดีในการรักษาโรคซิฟิลิส [1]

2. Doxycycline เป็นยาที่สำรองไว้ให้กรณี คนที่แพ้ยากลุ่ม penicillin โดยให้รับประทานในขนาด 100 mg วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 14 วัน จากการศึกษา Ghanem และคณะ (2007)[2] ที่ทำการศึกษาประสิทธิภาพของยา doxycycline และ benzathine penicillin G ในผู้ป่วยที่เป็นซิฟิลิสระยะเริ่มต้น และมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง พบว่า doxycycline มีประสิทธิภาพการรักษาซิฟิลิสระยะเริ่มต้น ได้ไม่แตกต่างจากยา benzathine penicillin G
ในส่วนของระยะเวลาการติดตามการรักษา สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องร่วมกับติดเชื้อซิฟิลิสระยะเริ่มต้น อาจจะต้องใช้เวลานานน้อยกว่า 1 ปี กว่าที่อาการติดเชื้อซิฟิลิสจะหายไป [1,3] โดยจากการศึกษาวิจัยของ Ghanem และคณะ(2007)[2] พบว่าระยะที่อาการทางระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น คือ 106 วัน ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา doxycycline ขณะที่กลุ่มที่ได้รับยา benzathine penicillin G ใช้เวลา 137 วัน

3.Ceftriaxone ก็สามารถใช้เป็นตัวเลือกในการรักษาซิฟิลิสได้เช่นเดียวกัน โดยให้ในขนาด 1 g จะให้ในรูปแบบฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ หรือ ทางกล้ามเนื้อ ก็ได้ เป็นเวลา 10-14 วัน ประสิทธิภาพการรักษาซิฟิลิส ในช่วงระยะเริ่มต้น ก็ไม่แตกต่างจาก benzathine penicillin G [4]

4.Azithromycin สามารถใช้เป็นตัวเลือกในการรักษาการติดเชื้อซิฟิลิสได้เช่นเดียวกัน โดยให้รับประทานขนาด 2 g ครั้งเดียว หรือ สี่เม็ด แต่อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้ เนื่องจากมีรายงานการศึกษาพบว่า เชื้อก่อโรค T. pallidum สามารถดื้อต่อยา azithromycin ซึ่งก่อให้เกิดความล้มเหลวในการรักษาได้สูง [5,6]

หากพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ พอจะกล่าวได้ว่ายา doxycycline มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อซิฟิลิสในระยะเริ่มต้น ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ไม่แตกต่างจากยาที่เป็นทางเลือกหลัก benzathine penicillin G ซึ่งมีผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อดังกล่าว ด้วยการรักษาด้วยยา doxycycline ในขนาด 100 mg วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 14 วัน โดยระยะเวลาในการหายจากอาการ อาจจะใช้เวลายาวนานไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้องติดตามดูอาการอย่างต่อเนื่องทุก 3,6,9, 12 เดือน หลังจากเริ่มการรักษา เพื่อดูระดับเชื้อและภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทั้งนี้สิ่งสำคัญก็คือการติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด หากไม่ทำการรักษา หรือรักษาไม่ต่อเนื่อง อาจทำให้พัฒนาไปสู่ระยะแฝงได้ ซึ่งอาการจะรุนแรงกว่า และใช้เวลาในการรักษายาวนานกว่า แต่ถ้าหากพบว่าหลังจากรักษาไปแล้ว อาการผื่นยังคงมีอยู่ อาจจำเป็นต้องประเมินการติดเชื้อแทรกซ้อนอย่างอื่นร่วมด้วย [1] ดังนั้นเมื่อรักษาด้วย doxycycline แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเอกชนเพื่อฉีดยา benzathine penicillin อีก


เอกสารอ้างอิง
1. Workowski KA, Berman S; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. MMWR. 2010 Dec 17;59(RR-12):29-31
2. Ghanem KG, Erbelding EJ, Wiener ZS, et al. Serological response to syphilis treatment in HIV-positive and HIV-negative patients attending sexually transmitted diseases clinics. Sex Transm Infect 2007;83:97–101.
3. Zetola NM, Klausner JD. Syphilis and HIV infection: an update. CID 2007;44:1222-6.

4. Hook EW, III, Roddy RE, Handsfield HH. Ceftriaxone therapy for incubating and early syphilis. J Infect Dis 1988;158:881-4.

5. Mitchell SJ, Engelman J, Kent CK, et al. Azithromycin-resistant syphilis infection: San Francisco, California, 2000–2004. Clin Infect Dis 2006;42:337-45.
6.Riedner G, Rusizoka M, Todd J, et al. Single-dose azithromycin versus penicillin G benzathine for the treatment of early syphilis. N Engl J Med 2005;353:1236-44.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : Doxycycline, Syphilis treatment

[16 พ.ย. 55 : 16:56:09] นศภ.ชวิศา ไชยมงคล/ดร.ภญ. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ view_chawisa@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ซิฟิลิส (syphilis) เกิดจากการติดเชื้อ Trapomema pallidum สำหรับการรักษาซิฟิลิส ยาที่แนะนำให้ใช้รักษาเป็นอันดับแรกคือ benzathine penicillin G ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ขนาดยาโดยทั่วไปคือ 2.4 ล้านยูนิต ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว[1]
ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ benzathine penicillin G ได้ (เช่น แพ้ penicillin) จากแนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 ได้แนะนำการใช้ยาอื่นแทน [2] เช่น
-Doxycycline 100 มิลลิกรัม กินวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร นาน 14 วัน
-Tetracycline 500 มิลลิกรัม กินวันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร นาน 14 วัน
-Erythromycin 500 มิลลิกรัม กินวันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร นาน 14 วัน
นอกจากนี้อาจใช้ ceftriaxone 1 กรัม ฉีดเข้ากล้ามหรือเข้าเส้น หรือใช้ azithomycin 2 กรัมรับประทานครั้งเดียว อย่างไรก็ตามยา 2 ชนิดนี้ยังมีการศึกษาน้อย รวมทั้งยังไม่ทราบขนาดยาและระยะเวลาของการรักษาที่เหมาะสม
และยังพบการกลายพันธ์ของเชื้อซิฟิลิส ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยา azithomycin [1,2]
สำหรับการศึกษาที่แสดงถึงประสิทธิภาพของยา doxycycline ในการรักษาซิฟิลิสนั้นมีหลายการศึกษา ตัวอย่างเช่น
1.การศึกษาของ Ghanem KG และคณะ ในผู้ป่วยซิฟิลิสระยะแรก (early syphilis) 34 ราย ที่รักษาด้วย doxycycline 100 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวัน นาน 14 วัน เปรียบเทียบกับผู้ป่วย 73 รายที่รักษาด้วย benzathine penicillin G 2.4 ล้านยูนิต
ฉีดเข้ากล้ามครั้งเดียว ผลการศึกษาพบว่ายาทั้ง 2 ชนิดให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกัน โดยผู้ป่วยในกลุ่มที่ใช้ benzathine penicillin G มีการรักษาล้มเหลว 4 ราย (5.5 %) แต่ไม่พบการรักษาล้มเหลวในกลุ่มที่ใช้ doxycycline[3]

2. การศึกษาของ Wong T และคณะ ในผู้ป่วยซิฟิลิสระยะที่ 1 โดยมีผู้ป่วยจำนวน 420 ราย รักษาด้วย benzathine penicillin G 2.4 ล้านยูนิต ฉีดเข้ากล้ามครั้งเดียว และมีผู้ป่วยจำนวน 25 ราย ที่รักษาด้วย doxycycline 100 มิลลิกรัม
รับประทาน 2 ครั้งต่อวันเป็นเวลา 14 วัน หรือ tetracycline 500 มิลลิกรัม รับประทาน 4 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 14 วัน ผลการศึกษาพบว่า ยาดังกล่าวข้างต้นให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกันโดยผู้ป่วยในกลุ่มที่ใช้ benzathine penicillin G
ตอบสนองต่อการรักษา 409 ราย (97.4 %) กลุ่มที่ใช้ doxycycline หรือ tetracycline ตอบสนองต่อการรักษาทุกราย(100 %) [4]

3. การศึกษา Psomas KC และคณะ ในผู้ป่วยซิฟิลิสระยะแรก(early syphilis) จำนวน 116 คน (ร้อยละ 80 เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV) โดยผู้ป่วยจำนวน 52 รายรักษาด้วย benzathine penicillin G 2.4 ล้านยูนิต ฉีดเข้ากล้ามครั้งเดียว ผู้ป่วยจำนวน 49 ราย
รักษาด้วย ceftriaxone 1 หรือ 2 กรัม ฉีดเข้าเส้น เป็นเวลา 14-21 วัน และผู้ป่วยจำนวน 15 ราย รักษาด้วย doxycycline 100 มิลลิกรัม 2-3 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 14-21 วัน ผลการศึกษาพบว่ายาทั้ง 3 ชนิด ให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกัน
โดยผู้ป่วยในกลุ่มที่ใช้ benzathine penicillin G ตอบสนองต่อการรักษา 39 ราย (75 %) กลุ่มที่ใช้ doxycycline ตอบสนองต่อการรักษา 38 ราย (73.3 %) ส่วนกลุ่มที่ใช้ ceftriaxone ตอบสนองต่อการรักษา 11 ราย (77.6 %) [5]
doxycycline เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาซิฟิลิสระยะแรก แต่มีข้อด้อยในแง่ของการที่ต้องรับประทานยาติดต่อกันนาน 14 วัน ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เนื่องจากหากไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา
จะทำให้การรักษาล้มเหลวและเกิดเชื้อดื้อยา อีกทั้งเพิ่มความเสี่ยงต่อการดำเนินไปของโรคซึ่งจะพัฒนาไปสู่ซิฟิลิสระยะที่ 3 ซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น [6]
ดังนั้นจึงควรรับประทานยา doxycycline ให้ครบตามที่แพทย์สั่งและไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามผลการรักษาโดยการตรวจเลือด
เพื่อให้มั่นใจว่าได้หายจากโรคแล้ว


Reference
1. Centers for Disease Control and Prevention: Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. Centers for Disease Control and Prevention. Atlanta, GA. 2010. Available from URL: http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5912.pdf. Accessed Nov 12, 2012
2. แพทย์หญิงอังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย และคณะ.แนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข :กรุงเทพฯ ;โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ .2553,21-26
3. Ghanem KG., Erbelding EJ., Cheng WW., and Rompalo AM.Doxycycline compared with benzathine penicillin for treatment of early syphilis. Clin. Infect. Dis. 2006;42:e45–e49
4. Wong, T., Singh AE., and De P. Primary syphilis: serological treatment response to doxycycline/tetracycline versus benzathine penicillin. 2008 Am. J. Med.121:903–908
5. Psomas KC, Brun M, Causse A, Atoui N, Reynes J, Le Moing V. Efficacy of ceftriaxone and doxycycline in the treatment of early syphilis. Med Mal Infect. 2012 ;42 pallidum.Antimicrob Agents Chemother. 2010 ;54(2):583-9.
6. Knodel LC. Sexually Transmitted Disease. In: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM, editors. Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach, 7th ed. Stamford, CT: Appleton & Lange, 2008:1915-30.


ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : doxycycline and syphilis

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved