เส้นเลือดขอด

[8 มกราคม 2556 : 10:33:26]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ต้องการถามการกินยารักษาเส้นเลือดขอดควรกินยาอะไรแล้วได้ผล ขอชื่อชนิดยาเลยค่ะ และต้องกินปริมาณเท่าไร นานเท่าไร และผลข้างเคียงของยา เพราะเริ่มมีอาการเป็นตะคริวและคันบริเวณที่เป็นค่ะ
จาก นางสริตา อยู่สวัสดิ์ kar...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
เอกชน ราชบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 122.154.xxx.xxx ]

[10 เม.ย. 56 : 16:24:51] นศภ. กมลชนก สมสวัสดิ์/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ rmalee@pharmacy.psu.ac.th IP [ 61.19.78xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เส้นเลือดขอดเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคเรื้อรังของหลอดเลือดดำ (chronic venous disease) ซึ่งมีการรักษาหลักคือ การพันขาด้วยถุงน่อง (Conservative treatment) การฉีดสารระคายเคืองเข้าหลอดเลือด(Sclerotherapy) การใช้เลเซอร์ และการผ่าตัด[1] การรักษาโดยใช้ยารับประทานนั้น แม้ว่าจะมีการศึกษาที่ได้ผลว่ายากลุ่ม venoactive drugs มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเรื้อรังของหลอดเลือดดำได้ดีกว่าไม่ใช้ยา หรือการให้ยากลุ่มนี้ร่วมกับการรักษาหลักนั่นคือการฉีดสารระคายเคืองเข้าหลอดเลือด(หรือการผ่าตัด)จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาหลัก แต่ยังอย่างไรก็ตามผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้ยากลุ่มนี้อาจมีข้อจำกัดในเรื่องคุณภาพการศึกษาเช่น การศึกษายังใช้กลุ่มประชากรไม่มาก การวัดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละการศึกษา จึงทำให้แนวทางในการรักษาเส้นเลือดขอดด้วยยาอาจยังไม่ชัดเจนนัก [2][3]
อย่างไรก็ตามก็มียาในกลุ่ม venoactive drug ที่มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาเส้นเลือดขอดที่มีจำหน่ายในไทยมีหลายชนิด หลายยี่ห้อ ได้แก่
ดาฟลอน (Daflon®;),ดาโฟมิน(Dafomin®;), ไดออสมิน (Diosmin500®;)และฟลาโวน(Flavon®;) ซึ่งมีทั้งหมดมีตัวยาสำคัญชนิดเดียวกันคือ [Diosmin 450มก.+ Hesperidin 50มก.] วิธีใช้ที่ระบุคือ รับประทานวันละ 2 เม็ด วันละครั้ง [4][5]ผลข้างเคียงได้แก่ ผื่นแดง ผื่นกุหลาบ คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องแน่นท้อง ท้องเสีย นอนไม่หลับ ปวดหัว บ้านหมุน วิตกกังวล อ่อนเพลีย [5] มีผลการศึกษาที่ได้รวมรวบประสิทธิภาพของยานี้พบว่า การใช้ [Diosmin450มก.+ Hesperidin 50มก.] ครั้งละ 2 เม็ด วันละครั้ง เป็นเวลา 2-6 เดือน จะทำให้อาการเส้นเลือดขอดดีขึ้นได้ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น[3][6]
Venoruton® มีตัวยาสำคัญคือ O-(β-hydroxyethyl)-rutosides(Oxerutins) 300 มก. วิธีใช้ที่ระบุคือรับประทานวันละ 2-3แคปซูล วันละครั้ง (600-900 มก.)[4] ขนาดยาจากฐานข้อมูลยาระบุไว้ 500 มก. วันละ 2 ครั้ง(1000 มก./วัน)[5] ผลข้างเคียงที่มีการรายงาน ได้แก่ ลดจำนวนเม็ดเลือดแดง ลดความเข้มของเลือด เพิ่มค่าเวลาการแข็งตัวของเลือด ไม่สบายท้อง ใจสั่น ปวดหัว วิงเวียน ปากแห้ง ขาบวม คลื่นไส้ ท้องเสีย มีผื่น กล้ามเนื้อเกร็ง[5] ในการศึกษาพบมีการใช้ยา Oxerutins 1000-2000 กรัมต่อวัน ประมาณ 4 สัปดาห์ อาการเส้นเลือดขอดของผู้ป่วยดีขึ้นและไม่พบอาการไม่พึงประสงค์[7] อย่างไรก็ตามมีการศึกษาที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างยานี้(Oxerutins) 2000 มก./วัน (122 คน) กับ [Diosmin 450มก.+ Hesperidin 50มก.] 3 ครั้ง/วัน (90 คน) ใช้ยานาน 8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มที่ได้รับ Diosmin+Hesperidin มีอาการเส้นเลือดขอดและระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่า กลุ่มที่ได้รับ Oxerutins [8][9]
มียาอีกกลุ่มในชื่อการค้า เอสซาเวน (Essaven®;), เรพาริล(Reparil®;) มีตัวยาสำคัญเหมือนกันคือ Aescin โดย Essaven® (มี Aescin 90 มก.) ระบุให้รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล(180 มก) วันละ 3 ครั้ง(540 มก./วัน) เป็นเวลา14วัน หลังจากนั้นรับประทานครั้งละ 1 แคปซูล (90 มก) วันละ 3 ครั้ง(270 มก./วัน) ส่วน Reparil® (มีAescin20 มก.)ระบุให้ใช้ขนาดเริ่มต้นรับประทานครั้งละ 2 เม็ด (40 มก) วันละ 3ครั้ง(120 มก./วัน) ในผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงหรือใช้ควบคุมอาการ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด (20 มก) วันละ 3ครั้ง(60 มก./วัน) [4] ผลข้างเคียงที่มีการรายงาน ได้แก่อาเจียน พิษต่อตับและไต เยื่อบุตาอักเสบ โรคภูมิแพ้ คัน[5] ข้อมูลจากการศึกษาแบบทดลองโดยส่วนใหญ่ใช้ Aescin ในขนาด วันละ 100-150 มก.ต่อวัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 2-8 สัปดาห์ทำให้อาการเส้นเลือดขอดดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่าอาการบวมของขาลดลงและอาการต่างๆ เช่น อาการปวด เมื่อยล้า อาการคัน และเมื่อใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ จะมีผลการรักษาเทียบเท่าการใส่ถุงน่องสำหรับรักษาเส้นเลือดขอด(Compression Stockings)[10]
เนื่องจากยาที่ใช้เพื่อรักษาเส้นเลือดขอดมีด้วยกันหลายตัวดังที่กล่าวมา จึงมีการรวบรวมผลการศึกษาและประเมินคุณภาพของการศึกษานั้นๆเพื่อเสนอเป็นข้อแนะนำในการเลือกใช้ยา ซึ่งวารสารที่รวบรวมข้อมูลนั้นให้ข้อเสนอแนะว่า ยา [Diosmin + Hesperidin] และ Oxerutins มีหลักฐานการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับปานกลางสำหรับยืนยันผลการใช้รักษาอาการของเส้นเลือดขอดให้ดีขึ้น ดังนั้นระดับการแนะนำให้ใช้จึงถือว่าดี ส่วน Aescin ผู้รวบรวมรายงานว่าคุณภาพของหลักฐานการศึกษาอยู่ในระดับไม่ดีนัก ดังนั้นจึงให้ระดับของการแนะนำให้ใช้ที่ค่อนข้างอ่อน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลว่าเฉพาะ[Diosmin + Hesperidin] เท่านั้นที่มีหลักฐานการศึกษาที่มีคุณภาพระดับปานกลาง ในการยืนยันผลการใช้ในการรักษาแผลที่เกิดจากโรคเรื้อรังของหลอดเลือดดำ จึงแนะนำให้ใช้ได้เฉพาะยานี้ในกรณีดังกล่าว[2]
การใช้การรักษาโรคใดๆสมควรที่ได้ต้องรับการวินิจฉัยจากแพทย์ ซึ่งจะมีการพิจารณาทางเลือกในการรักษาให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยเฉพาะราย หากการรักษานั้นเป็นการใช้ยาก็ควรพิจารณาเลือกยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย สำหรับกรณีนี้ที่ถามมา หากเป็นการใช้ยาโดยผู้ใช้สั่งใช้ยาเองคงไม่เหมาะสม ดังที่กล่าว ขอแนะนำให้พบแพทย์เพื่อประโยชน์ในการรักษาของท่าน ส่วนข้อมูลยาที่ให้อาจเป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาการใช้ยาหากท่านอยู่ในข่ายที่สามารถใช้ยารักษาได้

เอกสารอ้างอิง
1. Creager MA, Loscalzo J. Vascular Diseases of the Extremities. In: Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, editors . Harrison’s Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York: McGraw-Hill Medical;2005.
2. Perrin M, Ramelet AA. Pharmacological treatment of primary chronic venous disease: rationale, results and unanswered questions. Eur J VascEndovasc Surg. 2011 Jan;41(1):117-25.
3. Gohel MS, Davies AH. Pharmacological agents in the treatment of venous disease: an update of the available evidence. CurrVascPharmacol. 2009 Jul;7(3):303-8.
4. Romano MB, et al. MIMs Thailand 2012. 128th ed. Bangkok: TIMS (Thailand), 2012.
5. MICROMEDEX®2.0. [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c 1974-2012. HESPERIDIN ; [cited 2013 march 26]. Available from: http://www.thomsonhc.com. Subscription required to view.
6. Bergan JJ. Chronic venous insufficiency and the therapeutic effects of Daflon 500 mg. Angiology. 2005 Sep-Oct;56: s21-4
7. Petruzzellis V, Troccoli T, Candiani C, Guarisco R, Lospalluti M, Belcaro G. Oxerutins (Venoruton): efficacy in chronic venous insufficiency a double-blind, randomized, controlled study. Angiology [serial online] 2002 May-Jun;53(3):257-63
8. Cesarone MR, Belcaro G, Pellegrini L, Ledda A, Di Renzo A, Vinciguerra G, et al. HR, 0-(beta-hydroxyethyl)-rutosides, in comparison with diosmin+hesperidin in chronic venous insufficiency and venous microangiopathy: an independent, prospective, comparative registry study.Angiology. 2005 Jan-Feb;56(1):1-8.
9. Cesarone MR, Belcaro G, Pellegrini L, Ledda A, Di Renzo A, Vinciguerra G, et al.Venoruton vsDaflon: evaluation of effects on quality of life in chronic venous insufficiency.Angiology. 2006 Mar-Apr;57(2):131-8.
10. Sirtori CR. Aescin: pharmacology, pharmacokinetics and therapeutic profile. PharmacolRes .2001; 44(3):183-193

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : chronic venous disease, varicose vein, venoactive

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved