Diane35 กับ Preme

[15 กุมภาพันธ์ 2556 : 14:04:27]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ต่างกันอย่างไรค่ะ เคยอ่านฉลากแล้วตัวยาเหมือนกัน เนื่องจากอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ว่ายาคุมDiane35 จะโดนเก็บออกจากตลาดเร็วๆนี้ เนื่องจากมีผลข้างเคียงทำให้เลือดแข็งตัว จึงอยากเปลี่ยนไปกิน preme แทนค่ะ ถ้าจะเปลี่ยนต้องกินยังไงค่ะ
จาก ปรียาพร คงจรรักษ์ pre...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ โรงพยาบาล
รพ นครปฐม
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 115.67.1xxx.xxx ]

[25 ก.พ. 56 : 11:10:54] เภสัชกรร้านยา - IP [ 180.180.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เหมือนกันครับ กินตัวไหนก็ค่าเท่ากัน ส่วนเรื่องของการเกิด เลือดแข็งตัว สามารถเกิดได้ในตัวยาคุมแทบจะทุกตัว เพราะฉะนั้น คนนที่มีปัญหาเรื่องเลือดจึงต้องปรึกษาหมอก่อนครับว่าจะกินยาคุมได้หรือไม่ จริงๆถ้าอ่านในใบกำกับยายังมีอีกหลายๆโรคที่ต้องระวังในคนที่ใช้ยาคุม เช่น ไมเกรน เป็นต้น ถ้าจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนต่ำก็ได้นะครับ

[12 มี.ค. 56 : 10:32:07] นศภ. อารยา สุวรรณวงศ์/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์  rmalee@pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Diane-35 และ Preme เป็นยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานที่ประกอบไปด้วยฮอร์โมนรวมที่เหมือนกันและในขนาดที่เท่ากันคือ Cyproterone acetate 2 mg ร่วมกับ ethinylestradiol 0.035 ug บรรจุแผง 21 เม็ด [1] ถ้าหากจะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้เลยหลังจากหมดแผงของยาคุม Diane-35 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากยาทั้ง 2 ยี่ห้อนี้มีตัวยาเหมือนกัน ดังนั้นการเปลี่ยนยาไม่ได้แก้ปัญหาการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงดังกล่าวได้
ปัญหาในเรื่องการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากการใช้ยาคุมกำเนิดเป็นผลข้างเคียงที่ทราบมานาน พบว่าปัจจัยเสี่ยงของการใช้ยาคุมกำเนิดที่ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ได้แก่ การใช้ยาคุมที่มีขนาดของ estrogen สูง จึงมีการผลิตยาคุมใหม่ ๆ ที่พยายามลดขนาดของ ethinylestradiol ให้น้อยกว่า 30 ug [2] ส่วนฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งในยาคุมคือ progestin ก็พบว่ามีส่วนทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดอุดตันเช่นกัน โดยพบว่า progestin ในรุ่นใหม่ ๆ ได้แก่ desogestrel, gestodene, norgestimate, drospirinone และ cyproterone มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันสูงกว่า progestin ในรุ่นเก่าได้แก่ norgestrel หรือ levonorgestrel (ทั้งนี้เนื่องจาก progestin รุ่นใหม่มี estrogenicity ที่สูงกว่ารุ่นเก่า ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดได้ง่ายขึ้นส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันสูงขึ้น) [2,3] เท่าที่มีข้อมูลในปัจจุบันพบว่ายาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมชนิดรับประทานที่มี progestin เป็นรุ่นใหม่ มีความเสี่ยงในการเกิดเป็น 6 เท่า ในขณะที่รุ่นเก่าเกิด 3 เท่า อย่างไรก็ตามผู้ใช้ก็อย่าได้มีความกังวลเกินไป เพราะอุบัติการณ์การเกิดมีต่ำ พบว่า ยาคุมกำเนิดที่มีส่วนผสมเป็น cyproterone+ethinylestradiol เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน 1.2-9.9 ต่อ 10,000 คนต่อปี ในขณะที่คนปกติที่ไม่ใช้จะเกิด 0.5-1 ต่อ 10,000 คนต่อปี [4] อย่างไรก็ตามความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันนอกจากเป็นปัจจัยจากยาคุมกำเนิดแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้หญิงที่มีอายุ >35 ปีที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย เช่น การสูบบุหรี่หรือเป็นโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไมเกรนที่มีอาการนำ หรือภาวะไขมันในเลือดสูง
Cyproterone actetate เป็นฮอรน์โมนในยาคุมที่มีคุณสมบัติของ androgenicity ที่ต่ำกว่า progestin รุ่นเก่า จึงทำให้ยาคุมที่มีส่วนประกอบเป็นฮอร์โมนตัวนี้มีผลดีในแง่ลดการเกิดสิวและหน้ามันได้
โดยสรุปถ้าหากผู้ถามต้องการเปลี่ยนการกินยาคุมกำเนิดจาก Diane-35 ไปเป็นยี่ห้ออื่น ด้วยเหตุผลว่ากังวลจะเกิดผลข้างเคียงการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (และไม่ได้มีความต้องการผลในการลดการเกิดสิวและหน้ามัน) จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็แนะนำว่าให้เลือกรับประทานยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานแบบฮอร์โมนรวมโดยเลือกยี่ห้อที่มีส่วนประกอบของ estrogen ในขนาดต่ำหรือปานกลาง (15-30 ug) ร่วมกับฮอร์โมน progestin ชนิด norgestrel หรือ levonorgestrel (ซึ่งพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันน้อยกว่าการรับประทานยาคุมกำเนิดที่มีส่วนประกอบของ progestin ในรุ่นใหม่ๆ) [2] โดยจะเป็นชื่อยี่ห้อใดนั้น แนะนำให้ปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยา
เอกสารอ้างอิง
1. Romano MB, et al. MIMs Thailand 2012. 128th ed. Bangkok: TIMS (Thailand), 2012.
2. Lidegaard Ø, Milsom I, Geirsson RT, Skjeldestad FE. Hormonal contraception and venous thromboembolism. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012; 91 (7): 769-78.
3. van Vliet HA, Frolich M, Christella M, Thomassen LG, Doggen CJ, Rosendaal FR, Rosing J, Helmerhorst FM. Association between sex hormone-binding globulin levels and activated protein C resistance in explaining the risk of thrombosis in users of oral contraceptives containing different progestogens. Hum Reprod. 2005 Feb; 20 (2): 563-8.
4. Spitzer WO. Cyproterone acetate with ethinylestradiol as a risk factor for venous thromboembolism: an epidemiological evaluation. J Obstet Gynaecol Can. 2003 Dec; 25 (12): 1011-8.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet : DISdatabase
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : Diane, Cyproterone acetate and ethinyl estradiol,

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved