ยา Viartril-s กับ Artrofort Complex ตัวไหนดีกว่ากันค่ะ

[3 เมษายน 2556 : 18:43:05]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คุณแม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม อยากทราบว่ายา Viartril-s กับ Artrofort Complex ตัวไหนดีกว่ากันค่ะ
จาก หลิน cha...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ หน่วยงานอื่นทางราชการ
รัฐ นครนายก
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การประเมินประสิทธิผลของการใช้ยา
IP [ 110.77.2xxx.xxx ]

[17 เม.ย. 56 : 20:05:09] นศภ. กมลชนก สมสวัสดิ์/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ rmalee@pharmacy.psu.ac.th IP [ 49.0.92.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Viatril-s®มีตัวยาสำคัญคือ Glucosamine sulfateมีขนาด 1500 mg ในรูปแบบซอง และ 250 mg หรือ 500 mg ในรูปแบบแคปซูล ส่วน Artrofort complex® เป็นยาสูตรผสมของ Glucosamine sulfate 750 mgและ chondroitin sulfate Na 600 mg [1]โดยสาร Glucosamine sulfate เป็นส่วนสำคัญของเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนที่หุ้มรอบส่วนปลายของข้อกระดูก และกระตุ้นการสังเคราะห์สารโปรติโอไกลแคนอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างกระดูกอ่อน ซึ่งผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมมักมีการสังเคราะห์สารโปรติโอไกลแคนลดลง ทำให้เกิดการสูญเสียเนื้อกระดูกอ่อน การเคลื่อนไหวของข้อติดขัด ไม่คล่องตัว ส่วน Chondroitinเป็นส่วนประกอบอีกชนิดหนึ่งในเนื้อเยื้อกระดูกอ่อน ทำหน้าที่สังเคราะห์เนื้อเยื่อกระดูกอ่อน ลดการสร้างเอนไซม์ที่ทำลายกระดูกอ่อน และมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ [2]
มีการศึกษาหนึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Glucosamine กับการได้รัยาหลอก และเปรียบเทียบ ยา Glucosamine+chondroitin เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่าทั้ง Glucosamine และ [Glucosamine+chondroitin] ต่างก็มีผลลดอาการปวดในโรคข้อเสื่อมที่ไม่แตกต่างกับการได้รับยาหลอก (ในการศึกษาไม่ได้เปรียบเทียบยาทั้ง 2 ชนิดกันด้วยกัน) นั่นหมายความว่าการใช้ยา “ไม่ว่าชนิดใด” ต่างก็ให้ผลไม่ต่างจากการไม่ใช้ยา แต่การศึกษานี้ระบุว่าการใช้ [Glucosamine+chondroitin] อาจมีประโยชน์ลดอาการปวดในผู้ป่วยข้อเสื่อมเฉพาะกลุ่มที่มีอาการระดับปานกลางถึงรุนแรง[3]
มีการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆการศึกษา พบว่าทั้ง Glucosamine sulfate , Chondroitin หรือ [Glucosamine+chondroitin] ไม่แตกต่างกับกลุ่มยาหลอก[4] คำแนะนำเกี่ยวกับกลุ่มนี้ค่อนข้างมีหลากหลายเนื่องจากผลการศึกษาในเรื่องประสิทธิภาพของยาที่มีแนวโน้มว่าไม่ได้ผล บางองค์กรก็ไม่แนะนำให้ใช้ ในขณะที่บางองค์กรก็ยังแนะนำว่าใช้ได้แต่หากผู้ป่วยใช้แล้วไม่มีการตอบสนองต่อยาภายใน 6 เดือนก็ควรที่จะหยุดการใช้[5]
จากข้อมูลในปัจจุบันมีแนวโน้มว่ายาทั้งสองมีผลการรักษาไม่แตกต่างจากการไม่ใช้ยา แม้ว่ามีข้อมูลในผู้ป่วยกลุ่มเล็กๆที่มีอาการระดับปานกลางถึงมากอาจได้ประโยชน์จากการใช้ยา แต่เนื่องด้วยยากลุ่มนี้ค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้(คืออาการไม่พึงประสงค์จากยามีน้อยแต่ต้องะวังเรื่องการแพ้) ดังนั้นหากจะใช้ยานี้ควรใช้เป็นทางเลือกในบางกรณีเช่น กรณีที่ใช้ยาแก้ปวดกลุ่มอื่นไม่ได้ผลหรือมีข้อจำกัดในการใช้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรื่องประสิทธิภาพที่ไม่ชัดเจนและเรื่องของค่าใช้จ่าย การใช้ยานี้ควรพิจารณาว่า การรักษาข้อเสื่อมที่เป็นอยู่ในขั้นใด จำเป็นต้องลองเลือกใช้ยากลุ่มนี้หรือไม่ เมื่อใช้แล้วภายในเวลาที่เหมาะสมควรพิจารณาว่าตอบสนองต่อยาหรือไม่ หากไม่ตอบสนองก็ควรหยุดใช้เพราะจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

เอกสารอ้างอิง
1. Romano MB, et al. MIMs Thailand 2012. 128th ed. Bangkok: TIMS (Thailand), 2012.
2. MICROMEDEX®2.0. [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c 1974-2012. HESPERIDIN ; [cited 2013april2]. Available from: http://www.thomsonhc.com. Subscription required to view.
3. Clegg DO, et al. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis. New England Journal of Medicine 2006; 354: 795-808
4. Wandel S, Ju¨ni P, Tendal B, et al. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. British Medical Journal 2010;341:1-9
5. Henrotin Y, Mobasheri A, Marty M. Is there any scientific evidence for the use of glucosamine in the management of human osteoarthritis?. Arthritis Res Ther. 2012 Jan 30;14(1):201.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : Glucosamine sulfate, Chondroitin

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved