ขอ Master Formula ของลิปมัน หน่อยครับ?

[14 มีนาคม 2557 : 18:29:57]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
1.ขอ Master Formula ของ Lip หน่อยครับ?
2.และขอขั้นตอนวิธีทำลิปมันทาปากด้วยครับ?
3.ลิปทาปากที่แก้ปากดำได้ไม่ทราบว่าใช้สารตัวใดเป็นตัวออกฤทธิ์ที่สำคัญครับ?
จาก ชลธาร snt...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ธุรกิจส่วนตับ อุบลราชธานี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :วิจัย และพัฒนา
IP [ 101.51.1xxx.xxx ]

[20 เม.ย. 61 : 12:22:19] จตุพร-ยศชนันท์/ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ yotchanan.k@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สูตรลิปสติก Lip care stick with sun screen มี Master Formula ดังนี้ [1]
ส่วนประกอบ ปริมาณ (% โดยน้ำหนัก)
Softisan 649 6.0
Softisan 100 35.0
Miglyol 816 13.5
Dynacerin 660 3.0
Beeswax 12.0
Paraffin 15.5
Petrolatum 10.0
Neo-Heliopan E 1000 5.0
Antioxidants q.s.
Perfome Oil q.s.

วิธีการเตรียม
1. ผสมทุกส่วนประกอบโดยหลอมจนส่วนผสมละลาย
2. จากนั้นคนให้เข้ากันจนกระทั่ง ส่วนผสมเริ่มเย็น และมีลักษณะเป็นครีมเหนียวข้น
3. เติมสารแต่งกลิ่น
4. เทลงเบ้าหล่อ

จากการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการไม่พบข้อมูลที่สนับสนุนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ยาหรือสารเคมีในรักษาริมฝีปากคล้ำอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามปัญหาริมฝีปากคล้ำสามารถป้องกันไม่ใ้ห้เป็นมากขึ้นได้ สำหรับสารสำคัญที่ใช้ป้องกันริมฝีปากคล้ำ โดยทั่วไปสีของผิวหนังรวมถึงริมฝีปากจะถูกกำหนดด้วยปริมาณของเม็ดสีที่เรียกว่า melanin หากมีปริมาณ melanin มากก็จะทำให้มีสีคล้า ซึ่งปัจจัยที่เพิ่มจำนวน melanin มีมากมาย ปัจจัยที่สำคัญ คือ การที่มีปากแห้งแตกเป็นประจำ เนื่องจากสัมผัสอากาศทำให้สูญเสียความชุ่มชื้น รวมถึงแสงแดดก็สามารถทำร้ายผิวทำให้ริมฝีปากคล้ำได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นลิปสติกที่เหมาะสำหรับป้องกันริมฝีปากคล้ำควรจะมีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้นและสามารถป้องกันแสงแดดได้ [2]
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดที่อ้างว่าสามารถแก้ริมฝีปากคล้ำ ได้ก็มักจะผสมสารให้ความชุ่มชื้น(Emollient) หรือมีสารป้องกันแสงแดดได้ โดยในสูตรตำรับที่แนะนำข้างต้นมี Dynacerin 660 ทำหน้าที่เป็นสารให้ความชุ่มชื้น (Emollient) และ Neo-Heliopan E 1000 เป็นตัวดูดซับรังสี UV-B (UV-B absorber)จึงสามารถป้องกันริมฝีปากคล้ำไดเ้ช่นกัน

อ้างอิง
1. Flick EW. Lip Care Stick With Sun Screen. 2nd ed. New Jersey: Noyes Publications; 1992.
2. Chris. Dark Lips – Causes of Lip Discoloration (Brown, Black or Blue). Available at: URL: https://www.healthhype.com/dark-lips-causes-of-lip-discoloration-brown-black-or-blue.html. Accessed April 14, 2018.

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved