สารส้ม

[1 ธันวาคม 2544 : 9:52:22]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบคุณสมบัติของสารส้ม ประโยชน์ของสารส้ม

ข้อมูลยา เภสัชภัณฑ์ :
ชื่อสามัญ : - ลักษณะเภสัชภัณฑ์ : -
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
ขอรับข้อมูลโดย : Askrx.net
จาก เสวาลักษณ์ him...
นักศึกษา สถานศึกษา
- พระนครศรีอยุธยา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ ทางด้าน Techno/QC
IP [ 203.146.xxx.xxx ]

[1 ธ.ค. 44 : 12:43:10] ชิตชไม โอวาทฬารพร   Staff Team lchitcha@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สารส้ม
Ammonium alum และ Potassium alum คือ เกลือเชิงซ้อนของสารประกอบที่มี ธาตุ อะลูมิเนียม และ ซัลเฟต เป็นส่วนประกอบหลัก หรือ รู้จักกันในนามว่าสารส้ม (alum) หรือ ผลึกเกลือ มีสูตรทางเคมีทั่วไปคือ [M( l )M,( l l l ) (SO4)2 . 12H2O] ดังนั้นสารใดที่มีโครงสร้างของสูตรทางเคมี ที่กล่าวมา มันก็คือสารส้มที่เรารู้จักและคุ้นเคยนั้นเอง
ประวัติ
สารส้ม (alum) มีการผลิตในระยะแรก ๆ ที่ไหน เมื่อไร ไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่มีรายงานว่าใน แถบเอเซียตอนกลาง มีการผลิตและซื้อขายสารส้มกันมาช้านานแล้วไม่ต่ำกว่า 500 ปี
สารส้ม (alum) พบว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณที่เคยเป็นภูเขาไฟ มาก่อน การนำมาใช้บางแห่งต้องสกัดออกมาจากดิน เช่นเดียวกับการทำเกลือสินเธาว์บางแห่งผลิตจากแร่ส้มหิน (alunite, alumstone หรือ alunrock)โดยนำมาเผาเมื่อละลายจึงนำไปตกตะกอน หรือแร่อี่น ๆ ที่มี อลูมิเนียม(aluminum)เป็นองค์ประกอบ ในประเทศไทยชาวบ้านเรียกว่า ดินส้ม พบอยู่หลายจังหวัดมีมากที่จังหวัดเลย แต่สารส้มที่พบตามธรรมชาติ มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ มนุษย์จึงต้องคิดค้นวิธีการผลิตขึ้นมาเอง โดยนำเอาแร่ธาตุจากธรรมชาติที่มีปริมาณอะลูมินาสูงเป็นวัตถุดิบได้สำเร็จ และผลิตเป็นการค้า มาจนถึงปัจจุบัน สารส้ม (alum) มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันมาก แต่ไม่ค่อยมีใครได้นึกถึง เพราะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น น้ำประปาที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ต้องอาศัยสารส้มทำให้ใส ใช้ในอุตสากรรม กระดาษ ฟอกหนัง ย้อมผ้า ฟอกสี ทำผงฟู และ ยา เป็นต้น
ประเภทของสารส้ม
สารส้ม (alum) มีรากศัพท์มาจากคำในภาษาลาตินว่า alumen แปลว่า สารทำให้หดตัว (astringent) แต่ในปัจจุบัน สารส้มหมายถึงเกลือเชิงซ้อน ( ผลึกเกลือ ) ของสารประกอบที่มี ธาตุอะลูมิเนียม และ ซัลเฟต เป็นส่วนประกอบหลัก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. เกลือซัลเฟตของอะลูมิเนียมหรืออะลูมิเนียมซัลเฟต [AL2(SO4)3. XH2O] ลักษณะ เป็น ก้อนผงสีขาว
2. เกลือเชิงซ้อนของโพแทสเซียมหรือโพแทสเซียมอะลั่ม [AL2(SO4)3 . K2SO4 . 24H2O] ลักษณะเป็นผลึกใสไม่มีสี
3. เกลือเชิงซ้อนของแอมโมเนียมหรือแอมโมเนียมอะลั่ม [AL2(SO4)3 . (NH4)2SO4 . 24H2O] ลักษณะเป็นผลึกใสไม่มีสี
อย่างไรก็ตามสารส้ม (alum) ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว นำไปใช้ประโยชน์อย่างเดียวกัน การเติม ammonium และ potassium ลงไปก็เพื่อความประสงค์อื่น คือต้องการให้เป็นก้อนผลึกใสและบริสุทธิ์ ยิ่งขึ้นเนื่องจากอุสาหกรรมหลายชนิด เช่น การผลิตกระดาษคุณภาพสูง และผสมทำผงฟู เป็นต้น ต้องการสารส้ม ที่มีความบริสุทธ์ มากๆ
ประโยชน์
สารส้มนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางทั้งในอุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังของคน กล่าวคือ
1 การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม ส่วนมากจะใช้ในอุตสาหรรมการประปา รองลง มาได้แก่ อุตสาหกรรมกระดาษ ย้อมผ้า ฟอกหนัง ผสมเป็นยาดับเพลิง สารดับกลิ่น ฟอกสี และ ผสมทำผงฟูใช้ในการทำขนมปัง เป็นต้น
2 การใช้เกี่ยวข้องกับผิวหนัง
ท ใช้ดับกลิ่นตัวได้ทุกส่วนของร่างกายตามที่ต้องการ โดยเฉพาะที่ใต้วงแขน ( รักแร้ ) และ เท้า สามารถระงับ กลิ่นได้ 100 % นานถึง 24 ช.ม และหน่วงการเกิดกลิ่นได้ไม่ต่ำกว่า 10 ช.ม
ท ใช้ทาหลังโกนหนวดจะไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง ช่วยห้ามเลือดและสมานบาดแผลที่เกิดจากมีดโกนบาด หรือ บาดแผลเล็กน้อย
ท ใช้ทาที่ส้นเท้าจะรักษาและป้องกันส้นเท้าแตก
ท ทาแก้คันตามผิวหนังเมื่อถูกยุงกัดหรือคันจากสาเหตุอื่น
คุณสมบัติ
1 ไม่มีสีและกลิ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พิเศษของมัน เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบใช้น้ำหอม เพราะจะไม่มีกลิ่นไปรบกวนหรือหักล้างกลิ่นน้ำหอมที่ใส่อยู่ กล่าวคือ สารดับกลิ่นตัวส่วนมากจะผสมน้ำหอมลงไปด้วย ทำให้ไปรบกวนกลิ่นของน้ำหอมราคาแพงที่ใส่อยู่
2 ไม่เปื้อนเสื้อผ้า เพราะไม่มีส่วนผสมของ ครีม และน้ำมัน
3 ปลอดภัย กับร่างกาย กล่าวคือ
ท ไม่อุดตันรูขน
ท ไม่ซึมเข้าสู่ร่างกายเพราะตัวมันทำให้เกิดประจุลบจึงไม่สามารถที่ผ่านผนังเซลได้
ท ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซน
4 ไม่เสื่อมสภาพ มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมไม่เสื่อมสภาพที่อุณหภูมิห้อง


เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.50ชั่วโมง
Keywords : alum

[20 พ.ค. 45 : 21:22:59] ปาริชาติ boneybee@hotmail.com IP [ 203.148.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีข้อมูลมั้ยคะว่า ถ้าเรารับประทานสารส้มเข้าไปแล้วจะเป็นอันตรายหรือไม่

[9 ก.ค. 45 : 12:49:56] ์Nares Boonsriwong nb1819@yahoo.com IP [ 203.155.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ต้องการทราบเช่นกันครับว่า ถ้ารับประทานสารส้มเข้าจะเป็นอันตรายหรือไม่ และในปริมาณเท่าใด

[10 ก.ค. 46 : 21:54:06] เป็ด wee IP [ 203.113.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สารส้มมีสารตกค้างในร่างกายหรือไม่

[11 ก.ค. 46 : 11:17:16] อ.กิตติโชติ วรโชติกำจร wkittich@makok.pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ลองอ่านเอกสารนี้ประกอบคำถามที่ 2-5 ดูนะครับ
จะให้คำตอบต่อคำถามของคุณ

Pediatrics Volume 97, Number 3 March, 1996, pp. 413-416

--------------------------------------------------------------------------------


Aluminum Toxicity in Infants and Children (RE9607)

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS

Committee on Nutrition


Although aluminum is the most abundant metal in the earth's crust and is ubiquitous in its distribution, it has no known useful biological function. Even though the element is present in small amounts in mammalian tissues, its toxic effect on living organisms has become clear only recently. Aluminum is now being implicated as interfering with a variety of cellular and metabolic processes in the nervous system and in other tissues.

ALUMINUM EXPOSURE

Humans are exposed to aluminum from a variety of environmental sources. Because aluminum sulfate (alum) is used as a flocculating agent in the purification of municipal water supplies, drinking water may contain high levels of aluminum. Aluminum cans, containers, and cooking utensils, as well as medications that contain aluminum, are also potential sources of exposure.[1] Although an increase in body stores of aluminum as a result of transfer through the skin is probably negligible, exposure is common from the use of deodorants containing aluminum. Aluminum inhaled from dust is retained in pulmonary tissue and peribronchial lymph nodes but is largely excluded from other tissues. The aluminum concentration in pulmonary tissues does not correlate with that in other tissues.
The average dietary intake of aluminum by adults is probably 3 to 5 mg/d, of which about 15 mug is absorbed.[2] Most of the aluminum absorbed from the intestinal tract is excreted in urine, leaving total body aluminum stores of less than 30 to 40 mg. Individuals with normal glomerular filtration rates who increase their aluminum intake by ingesting aluminum-containing antacids increase their absorption and urinary excretion of the metal.[3] Healthy individuals seem capable of increasing their renal aluminum clearance from approximately 5% to about 50% of the glomerular filtration rate.[4,5] The low aluminum clearance normally present is largely related to the plasma binding of aluminum by a saturable plasma component at blood levels less than 200 mug/L.[5]
Aluminum levels in tissue are generally low in adults with normal renal function who have ingested large amounts of aluminum-containing antacids for years [4]; however, elevated plasma aluminum levels have been reported in healthy infants given aluminum-containing antacids.[6] In contrast, in patients with chronic renal failure, total body aluminum can be markedly increased from the ingestion of antacids containing aluminum. Bone and liver are the tissues most frequently affected by increased absorption and/or decreased clearance of aluminum.

POTENTIAL FOR TOXICITY
Renal Disease

In 1976, it was reported that the brain tissue of patients dying of a neurologic syndrome called dialysis encephalopathy had high concentrations of aluminum in the gray matter.[7] Two years later, a severe form of osteomalacic osteodystrophy (fracturing dialysis osteodystrophy) and dialysis encephalopathy was described, which occurred in patients undergoing dialysis with a dialysate prepared from tap water that contained large amounts of aluminum.[8] The epidemic-like occurrence of these diseases was largely eliminated by removing the aluminum from the water used to prepare the dialysate.
The first reports of pediatric patients with progressive encephalopathy similar to dialysis encephalopathy described some children who had not received dialysis at the time their symptoms first appeared.[9,10] The children had congenital renal disease and had received doses of aluminum-containing phosphate binders as high as 240 to 800 mg/kg per day for 4 to 12 months. Aluminum toxicity also has been reported from bladder irrigation with aluminum sulfate.[11] Many of these studies do not include data on aluminum levels in plasma and tissue.
A report in 1984 described three infants with azotemia in whom aluminum intoxication developed after treatment with aluminum hydroxide.[12] Biopsies of the iliac crest demonstrated severe osteomalacia and massive deposition of aluminum in the bone. In the same year, another child who had chronic renal failure and normal neurologic findings at 2 years of age was described.[13] This child developed encephalopathy by 8 years of age. The child had not received dialysis but had received aluminum-containing phosphate binders for 6 years. High concentrations of aluminum were found in serum samples and bone biopsy specimens. Other studies have confirmed that children with chronic renal failure who receive aluminum-containing antacids for control of hyperphosphatemia have increased serum aluminum concentrations and bone aluminum levels.[14-16] The data from these studies show a direct correlation between the oral aluminum dose and plasma aluminum concentrations. Plasma aluminum levels greater than 100 mug/L put individuals at risk for aluminum toxicity.[2,12,15] The precise threshold for toxicity is not known, but it may be lower than 100 mug/L.
Alternatives to treatment with aluminum-containing phosphate binders are available. Calcium carbonate has been shown to be superior to aluminum binders in the control of secondary hyperparathyroidism in adults and children with chronic renal failure.[17] Calcium acetate also has been shown to be a safe, effective binder of phosphate.[18] Calcium citrate should not be used as a phosphate binder, because citrate enhances aluminum absorption from dietary sources.[19]
One study has shown that aluminum does not accumulate in infants with chronic renal failure who are not exposed to aluminum-containing antacids or contaminated intravenous solutions.[20]

Intravenous Therapy

High concentrations of aluminum have been found in the bone, urine, and plasma of infants receiving intravenous therapy.[21,22] It has been shown that commercial albumin solutions and a number of substances frequently used as additives in the parenteral fluids given to premature infants may have high aluminum concentrations, including intravenous calcium and phosphorus salts as well as dextrose and mixed parenteral nutrition solutions.[21-23]
Aluminum loading has been observed in patients with normal renal function who receive long-term parenteral nutrition with aluminum-contaminated fluids.[24] The Food and Drug Administration has recommended that concentrations of aluminum in parenteral solutions should not exceed 25 mug/L.[23]

Infant Formulas

Data on the aluminum content of human milk and a variety of infant formulas [25-29] are shown in Table 1. The aluminum levels in all infant formulas are higher than those in human milk. The formulas containing the highest levels of aluminum are those with additives, such as calcium salts and soy protein, which contain aluminum as a contaminant.
There have been conflicting reports on the possibility of aluminum accumulation from infant formulas. One group of investigators have proposed that the aluminum present in infant formulas played a role in the development of aluminum toxicity in two neonates with renal failure.[25] Later, the authors conceded that other unrecognized sources of aluminum, such as intravenous fluids, may have contributed to the excessive aluminum loading in these infants.[30]
Other investigators [20,28] have found no evidence of aluminum accumulation from infant formulas. Formulas for premature infants seem to contain higher levels of aluminum than do standard formulas for term infants.[27,28] Therefore, there is a slightly higher aluminum intake and plasma aluminum concentration in premature infants than in term infants.[27] A provisional tolerable intake recommended by the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Health Organization [31] is 1 mg/kg per day. Infants fed formulas with even the highest levels of aluminum, 2.35 mg/L, at intakes as high as 200 mL/kg per day would receive an aluminum dose of less than 0.5 mg/kg per day.[26-28] Currently, the data are insufficient to recommend against the use of specialized formulas in premature infants; on the contrary, the nutritional advantages of premature infant formulas clearly outweigh the concern about the higher concentrations of aluminum in these products. However, it seems prudent to seek further reduction in the aluminum levels of infant formulas and to investigate whether aluminum accumulates in the tissue of premature infants fed formulas.

TREATMENT OF ALUMINUM TOXICITY

Deferoxamine administered intravenously has been shown to reduce the body aluminum burden and to ameliorate injury to the bone and brain in adults receiving hemodialysis and peritoneal dialysis.[32] Deferoxamine also has been used successfully to treat aluminum toxicity in children.[33,34] Although new cases of aluminum intoxication should be preventable in most instances, deferoxamine therapy seems beneficial for those with established aluminum toxicity; however, this therapy is not without hazards. It may cause a number of allergic reactions, including pruritus, wheals, and anaphylaxis. Other adverse effects include dysuria, abdominal discomfort, diarrhea, fever, leg cramps, and tachycardia. Cataracts and neurotoxicity also have been described.[35]

CONCLUSIONS

Dialysis encephalopathy and fracturing osteomalacia, which occur in hemodialysis units that use dialysis fluid contaminated with aluminum, have largely disappeared. This has been accomplished by establishing standards for safe concentrations of aluminum in dialysates. Infants, children, and adults with chronic renal failure who are not receiving dialysis have been shown to be at risk for aluminum intoxication from the oral administration of aluminum-containing phosphate binders. This complication should be avoided with the use of phosphate binders that do not contain aluminum and the use of other measures to control hyperphosphatemia.
A number of substances commonly administered intravenously, including calcium and phosphorus salts and albumin, have high levels of aluminum. Premature infants receiving intravenous fluid therapy may accumulate aluminum and show evidence of aluminum toxicity. Efforts are being made to reduce the levels of aluminum in products added to intravenous solutions; these efforts must continue.
Some infant formulas may contain relatively high concentrations of aluminum. The reported concentrations of aluminum in soy formulas and premature infant formulas are higher than those in other infant formulas. The potential impact of these formulas on the aluminum intake of premature infants and infants with impaired renal function should be recognized, although it is not clear that toxic effects result from the use of the formulas in these situations.

RECOMMENDATIONS

1. Aluminum-containing phosphate binders should not be administered to infants and children with renal failure.
2. Continued efforts should be made to reduce the levels of aluminum in products that are added to intravenous solutions that are used for premature infants and infants and children with renal failure.
3. Continued efforts should be made to reduce the aluminum content of all formulas used for infants, but especially soy formulas and formulas tailored specifically for premature infants.
4. In infants at risk for aluminum toxicity (renal failure and prematurity), attention should be paid to the aluminum content of the water used in reconstitution of infant formulas.

COMMITTEE ON NUTRITION, 1994 TO 1995
William J. Klish, MD, Chair
Susan S. Baker, MD
Carlos A. Flores, MD
Michael K. Georgieff, MD
Alan M. Lake, MD
Rudolph L. Leibel, MD
John N. Udall, Jr, MD, PhD

LIAISON REPRESENTATIVES
Margaret Cheney, PhD
Bureau of Nutritional Sciences, Canada
Patricia N. Daniels
US Department of Agriculture
Suzanne S. Harris, PhD,
International Life Sciences Institute
Van S. Hubbard, MD,
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
Ephraim Levin, MD,
National Institute of Child Health and Human Development
Ann Prendergast, RD, MPH,
Maternal and Child Health Bureau
Alice E. Smith, MS, RD,
American Dietetic Association
Elizabeth Yetley, MD,
Food and Drug Administration
Ray Yip, MD, MPH,
Centers for Disease Control and Prevention
Stanley Zlotkin, MD,
Canadian Paediatric Society

AAP SECTION LIAISON
Ronald M. Lauer, MD,
Section on Cardiology

CONSULTANT
Edward F. Bell, MD

REFERENCES
1. Greger JL. Dietary and other sources of aluminum intake. In: Aluminum in Biology and Medicine. Ciba Foundation Symposium 169. New York: John Wiley & Sons; 1992:26-49
2. Alfrey AC. Aluminum intoxication. N Engl J Med. 1984;310:1113-1115
3. Kaehny WD, Hegg AP, Alfrey AC. Gastrointestinal absorption of aluminum from aluminum-containing antacids. N Engl J Med. 1977;296:1389-1390
4. Alfrey AC. Aluminum. Adv Clin Chem. 1983;23:69-91
5. Polinsky MS, Gruskin AB. Aluminum toxicity in children with chronic renal failure. J Pediatr. 1984;105:758-761
6. Tsou VM, Young RM, Hart MH, Vanderhoof JA. Elevated plasma aluminum levels in normal infants receiving antacids containing aluminum. Pediatrics. 1991;87:148-151
7. Alfrey AC, LeGendre GR, Kaehny WD. The dialysis encephalopathy syndrome: possible aluminum intoxication. N Engl J Med. 1976;294:184-188
8. Ward MK, Feest TG, Ellis HA, Parkinson IS, Kerr DNS. Osteomalacic dialysis osteodystrophy: evidence for a water-borne aetiological agent, probably aluminum. Lancet. 1978;1:841-845
9. Baluarte HJ, Gruskin AB, Hiner LB, Foley CM, Grover WD. Encephalopathy in children with chronic renal failure. Proc Dial Transplant Forum. 1977;7:95-98
10. Foley CM, Polinsky MS, Gruskin AB, Baluarte HJ, Grover WD. Encephalopathy in infants and children with chronic renal disease. Arch Neurol. 1981;38:656-658
11. Moreno A, Dominguez P, Dominguez C, Ballabriga A. High serum aluminum levels and acute reversible encephalopathy in a 4-year-old boy with acute renal failure. Eur J Pediatr. 1991;150:513-514
12. Andreoli SP, Bergstein JM, Sherrard DJ. Aluminum intoxication from aluminum-containing phosphate binders in children with azotemia not undergoing dialysis. N Engl J Med. 1984;310:1079-1084
13. Sedman AB, Wilkening GN, Warady BA, Lum GM, Alfrey AC. Encephalopathy in childhood secondary to aluminum toxicity. J Pediatr. 1984;105:836-838
14. Salusky IB, Coburn JW, Paunier L, Sherrard DJ, Fine RN. Role of aluminum hydroxide in raising serum aluminum levels in children undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis. J Pediatr. 1984;105:717-720
15. Sedman AB, Miller NL, Warady BA, Lum GM, Alfrey AC. Aluminum loading in children with chronic renal failure. Kidney Int. 1984;26:201-204
16. Griswold WR, Reznik V, Mendoza SA, Trauner D, Alfrey AC. Accumulation of aluminum in a nondialyzed uremic child receiving aluminum hydroxide. Pediatrics. 1983;71:56-58
17. Salusky IB, Foley J, Nelson P, Goodman WG. Aluminum accumulation during treatment with aluminum hydroxide and dialysis in children and young adults with chronic renal disease. N Engl J Med. 1991;324:527-531
18. Mai ML, Emmett M, Sheikh MS, Santa Ana CA, Schiller L, Fordtran JS. Calcium acetate, an effective phosphorus binder in patients with renal failure. Kidney Int. 1989;36:690-695
19. Nolan CR, Califano JR, Butzin CA. Influence of calcium acetate or calcium citrate on intestinal aluminum absorption. Kidney Int. 1990;38:937-941
20. Salusky IB, Coburn JW, Nelson P, Goodman WG. Prospective evaluation of aluminum loading from formula in infants with uremia. J Pediatr. 1990;116:726-729
21. Sedman AB, Klein GL, Merritt RJ, et al. Evidence of aluminum loading in infants receiving intravenous therapy. N Engl J Med. 1985;312:1337-1343
22. Koo WW, Kaplan LA, Bendon R, et al. Response to aluminum in parenteral nutrition during infancy. J Pediatr. 1986;109:877-883
23. ASCN/ASPEN Working Group on Standards for Aluminum Content of Parenteral Solutions. Klein GL, Alfrey AC, Shike M, Sherrard DJ. Parenteral drug products containing aluminum as an ingredient or a contaminant: response to FDA notice of intent. Am J Clin Nutr. 1991;53:399-402
24. Ott SM, Maloney NA, Klein GL, et al. Aluminum is associated with low bone formation in patients receiving chronic parenteral nutrition. Ann Intern Med. 1983;98:910-914
25. Freundlich M, Zilleruelo G, Abitbol C, Strauss J, Faugere MC, Malluche HH. Infant formula as a cause of aluminum toxicity in neonatal uraemia. Lancet. 1985;2:527-529
26. Koo WW, Kaplan LA, Krug-Wispe SK. Aluminum contamination of infant formulas. J Parenter Enteral Nutr. 1988;12:170-173
27. Bougle D, Bureau F, Voirin J, Neuville D, Duhamel JF. A cross-sectional study of plasma and urinary aluminum levels in term and preterm infants. J Parenter Enteral Nutr. 1992;16:157-159
28. Sedman A. Aluminum toxicity in childhood. Pediatr Nephrol. 1992;6:383-393
29. Koo WW, Kaplan LA. Aluminum and bone disorders: with specific reference to aluminum contamination of infant nutrients. J Am Coll Nutr. 1988;7:199-214
30. Freundlich M, Zilleruelo G, Strauss J, Abitol C, Malluche HH. More on aluminum toxic effects in children with uremia. J Pediatr. 1990;117:1007-1009
31. World Health Organization. Evaluation of certain food additives and contaminants: thirty-third report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. WHO Tech Rep Ser. 1989;776:1-64
32. Malluche HH, Smith AJ, Abreo K, Faugere MC. The use of deferoxamine in the management of aluminum accumulation in bone in patients with renal failure. N Engl J Med. 1984;311:140-144
33. Warady BA, Ford DM, Gaston CE, Sedman AB, Huffer WE, Lum GM. Aluminum intoxication in a child: treatment with intraperitoneal desferrioxamine. Pediatrics. 1986;78:651-655
34. Ogborn MR, Dorcas VC, Crocker JF. Deferoxamine and aluminum clearance in pediatric hemodialysis patients. Pediatr Nephrol. 1991;5:62-64
35. Klaassen CD. Heavy metals and heavy-metal antagonists. In: Gillman A, Rall RW, Nies AS, Taylor P, eds. Goodman and Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. New York: Pergamon Press; 1990:1592-1614
-------------------- This statement has been approved by the Council on Child and Adolescent Health.
The recommendations in this statement do not indicate an exclusive course of treatment or serve as a standard of medical care. Variations, taking into account individual circumstances, may be appropriate.
PEDIATRICS (ISSN 0031 4005). Copyright (c) 1996 by the American Academy of Pediatrics.
No part of this statement may be reproduced in any form or by any means without prior written permission from the American Academy of Pediatrics except for one copy for personal use.

เอกสารอ้างอิง
Journal : Pediatrics Volume 97, Number 3 March, 1996, pp. 413-416


เอกสารที่ทำการสืบค้น
: อื่น ๆ : อื่น ๆ : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : aluminum toxicity

[23 ก.ค. 46 : 16:24:21] bo bow_bow2@hotmail.com IP [ 203.113.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าสารส้มที่นำมาแกว่งในน้ำจะมีคุณสมบัติอย่างไร

[18 ส.ค. 46 : 10:02:21] มลนภา มะสุใส t-chemic@mweb.co.th IP [ 169.210.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 7  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สารส้มรับประทานเข้าไปจะเป็นอันตรายหรือไม่ และในปริมาณเท่าไหร่

[28 ต.ค. 46 : 10:30:31] สันติภาพ stc9999@chmai.loxinfo.co.th IP [ 169.210.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 8  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ต้องการทราบว่า สารส้มสตุ คือสารส้มอะไร มีคุณสมบัติอย่างไร Compound name คือ Aluminium Potassium Sulphate Anhydrous ใช่หรือไม่ และมีขายที่ใหน

[23 ม.ค. 47 : 19:30:24] โอ้ค(เด็กดี) off123 IP [ 203.151.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 9  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ต้องการทราบว่าสารส้มมีคุณสมบัติอย่างไร ที่ทำให้เวลานำกระดาษไปชุบ จะจุดไฟติด

[1 มี.ค. 47 : 14:04:33] kyo ma-o lauboda@thaimail.com IP [ 203.113.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 10  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สวัสดีค่ะ เคยได้ยินมาว่ามีการทำกาวจากเม็ดมะขามโดยมีการผสมสารส้มลงไปด้วยเลยจะกลับมาลองทำโครงงานที่โรงเรียนดูบ้างแต่ไม่รู้ว่า สารส้มมีผลต่อการเป็นกาวยังไงใครทราบช่วยตอบมาให้ที่ lauboda@thaimail.comด้วยน่ะค่ะ
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Facts and Comparison
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง

[1 มี.ค. 47 : 14:22:03] angsumalee samerporn angengna@hotmail.com IP [ 203.113.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 11  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สวัสดีค่ะ เคยได้ยินมาว่ามีการทำกาวจากเม็ดมะขามโดยมีการผสมสารส้มลงไปด้วยเลยจะกลับมาลองทำโครงงานที่โรงเรียนดูบ้างแต่ไม่รู้ว่า สารส้มมีผลต่อการเป็นกาวยังไงใครทราบช่วยตอบมาให้ที่ lauboda@thaimail.comด้วยน่ะค่ะ
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Facts and Comparison
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง

[18 มิ.ย. 47 : 20:38:22] เกศินี อึ้งสกุล pink_kasinee@thaimail.com IP [ 203.150.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 12  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าถ้าเราจะทดลองปริมาณของสารส้มที่ใส่ในผักเพื่อให้ผักลดระยะเวลาในการเหี่ยวได้มากที่สุดควรใส่ในปริมาณเท่าใด
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 6ชั่วโมง
Keywords : -
เอกสารประกอบความเห็น

[23 ส.ค. 47 : 17:00:07] น้อย เน31๑ฟรทฟรส.แนท IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 13  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบวิธีการย้อมสีผ้าครับ

[2 ธ.ค. 47 : 16:52:22] pai www.tiger@tigerzoo.com IP [ 203.150.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 14  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ต้องการทราบแหล่งซื้อสารส้ม

[6 ม.ค. 48 : 21:39:01] ngim ngim11@yahoo.com IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 15  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอทราบความคิดเห็นผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายจากสารส้มว่าเป็นอย่างไร ชอบหรือไม่ ใช้แล้วรักแร้ดำหรือเปล่า ถ้าผสมสารสกัดจากสมุนไพรจะช่วยเพิ่มคุณประโยชน์หรือไม่ในความคิดของคุณ (ขอขอบคุณที่ช่วยตอบ จะนำไปใช้ประกอบการวิจัยการศึกษาระดับปริญญาโท)

[8 ม.ค. 48 : 9:40:47] นกใหญ่ lfokr;kv,;xkofมั่ว IP [ 203.150.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 16  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ทาแล้วทำไมยังมีกลิ่นเหมือนเดิม รึว่าใช้ของหมดอายุ

[23 เม.ย. 48 : 12:34:31] ทศพล พุกรอด tossapon_pukrod@yahoo.com IP [ 202.142.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 17  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สารเคมีที่ใช้ทดแทนสารส้มในเรื่องของการตกตะกอนสีในบ่อนำเสียของโรงงานย้อมผ้ามีสารเคมีอะไรบ้าง

[26 พ.ค. 48 : 15:05:52] แนท girl_nat@hotmail.com IP [ 202.28.3xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 18  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่า 200 mug/L หมายถึงอะไรคะ
หน่วยคืออะไร ไม่เคยรู้มาก่อนเลย ลองเปิดศัพท์คำว่า
mug ดูก็แปลว่าเหยือก แต่ในประโยคนั้นไม่น่าใช่นะ
ใครรู้ช่วยบอกทีนะคะ

[26 พ.ค. 48 : 16:06:16] อ.กิตติโชติ วรโชติกำจร wkittich@makok.pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 19  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตอบคำถามที่ 19

เป็นหน่วย mcg/ml (microgram/ ml ) ดูในเอกสารแนบที่เป็น pdf file
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : aluminum toxicity
เอกสารประกอบความเห็น

[7 ม.ค. 49 : 14:33:29] ศศิธร m_kot_19@hotmail.com IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 20  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สารส้มทนไฟหรือเปล่าคะ

[24 ก.ค. 49 : 14:40:00] จินตนา ประสิทธิ์วิภาต chintana_prasitvipat@yahoo.com IP [ 58.8.139xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 21  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบวิธีการทำสารส้มโรลออนมากๆ ค่ะ
เพราะต้องช่วยลูกทำรายงานนี้ส่งอาจารย์

[14 ก.ย. 49 : 21:09:55] ออนอุมาร์ 11๑11 IP [ 203.172.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 22  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สารส้มทนไฟไหมคะ

[15 พ.ย. 49 : 21:06:30] Joy J-P_one.two.four124@hotmail.com IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 23  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากได้ข้อมูล ของสารส้มให้มากกว่านี้อ่ะค่ะ เพราะว่าต้องทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ

[30 พ.ย. 49 : 0:22:15] กระตั้ว svnn2004@yahoo.com IP [ 124.120.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 24  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Try reading these articles. They are very informative about alum or สารส้ม!
http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_alum


[17 ม.ค. 50 : 8:09:00] นุช nuthmail@hotmail.com IP [ 58.8.58.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 25  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สารส้มแบบโรลออนตอนนั้นไปเห็นที่เดอะมอลล์ค่ะ รู้สึกยี่ห้อดีโอมินอะไรเนี่ย ลองสอบถามเดอะมอลล์ดูละกันนะคะ

[27 ก.ย. 50 : 7:10:25] เบ้น jumook@gmail.com IP [ 203.113.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 26  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สารส้มกินมากๆจะผมร่วงเห็นหมอแผนโบราณบอก
สารส้มสตุ ก็คือการนำสารส้มไปตำให้ละเอียดแล้วไปกระทะที่สะอาดไปตั้งไฟให้ร้อน พอกระทะร้อนก็หลี่ไปหน่อยแล้วเอาสารส้มไปใส่ในกระทะ จากนั้นเราก็เคี่ยวจนสารส้มละลาย จากนั้นสารส้มจะกลายเป็นผง เรียกว่าสารส้มสตุ เพราะเราเอาสารส้มไปสตุ

[15 มิ.ย. 51 : 17:06:14] คิตตี้ orapim-kitty@hotmail.com IP [ 202.149.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 27  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากได้ข้อมูลของสารส้มมากกว่านี้ค่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved