Zinnat , Bromhexine, sudomed

[29 กรกฎาคม 2543 : 21:48:57]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
มีผลต่อการตั้งครรภ์ในระยะแรกหรือไม่อย่างไร และยาสำหรับอาการแพ้ท้องที่ดีและเหมาะสมที่สุดคือยาอะไร
จาก ธัญศรณ์ พุ่มมาก poo...
พยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.157.xxx.xxx ]

[31 ก.ค. 43 : 13:59:01] ฐิติมา ด้วงเงิน   Staff Team dthitima@ratree.psu.ac.th IP [ 192.100.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากคำถามนี้ขอตอบในส่วน ยา zinnzt, bromhexine, sudomed มีผลต่อการตั้งครรภ์ในระยะแรกหรือไม่ อย่างไรก่อน ส่วนคำถามที่เหลือจะตอบเพิ่มในภายหลัง
Zinnat(R) หรือ cefuroxime เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม cephalosporins มีการนำมาใช้เพื่อรักษาอาการติดเชื้อในหญิงมีครรภ์โดยในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการเกิดอันตรายต่อทารก จึงสามารถใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์อยู่ในกลุ่ม B (มีการศึกษาว่าปลอดภัยในสัตว์ทดลอง แต่ในมนุษย์ยังไม่ได้ศึกษา หรือการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ปลอดภัย แต่ในมนุษย์มีการศึกษาเช่นกัน และพบว่าปลอดภัยในการใช้ในมนุษย์) ดังนั้นการเลือกใช้ cefuroxime ในหญิงมีครรภ์ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

Bromhexine เป็นยาละลายเสมหะที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ทุกไตรมาส โดยที่ FDA ของประเทศออสเตรเลียจัดให้อยู่ในกลุ่ม A (มีการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์แล้วว่าใช้ได้ปลอดภัย)

Sudomed หรือ Pseudoephredrine จากข้อมูลที่มีการรายงานจำกัดในปัจจุบันสรุปการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ไว้ว่าไม่ควรใช้ยานี้ในหหญิงมีครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสแรก (เดือนที่ 1-3 ของการตั้งครรภ์) FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์อยู่ในกลุ่ม C (มีการศึกษาพบว่าเกิดอันตรายในสัตว์ทดลอง โดยที่ในมนุษย์ยังไม่ได้ศึกษา)
[ An association between pseudoephedrine and teratogenicity appears to be remote; however, based on the limited clinical information available, pseudoephedrine should not be used indiscriminately during pregnancy, especially during the first trimester. ]

ทั้งนี้การใช้ยาใดก็ตามในหญิงตั้งครรภ์ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เพราะการเลือกยาใดก็ตามในการรักษาแพทย์จะเป็นผู้วิเคราะห์ความเสี่ยง และเลือกวิธีที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิง
1. Briggs GG., et al, Drugs in Pregnancy and Lactation, 4th edition, 1994 p147, 743-744
2. CCIS ; Micromedex Inc 1998

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved