การผสม antibiotics ในน้ำยา CAPD

[17 ธันวาคม 2544 : 16:28:07]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ต้องการทราบข้อบ่งใช้เกี่ยวกับการผสม cefazolin และ ceftazidime ในน้ำยา CAPD ว่าสามารถใช้ร่วมกันในผู้ป่วย infected CAPD ได้หรือไม่คะ? เนื่องจากเป็นยากลุ่มเดียวกัน ขอทราบเอกสารอ้างอิงด้วยค่ะ
จาก วราพร กาแก้ว war...
เภสัชกร โรงพยาบาล
งานเภสัชกรรม รพ. ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 202.28.1xxx.xxx ]

[26 ธ.ค. 44 : 14:04:06] cc chesoo@kku.ac.th IP [ 203.170.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีอยู่ใน Antimicrobial guideline ของ Sanford ปี 2001 ครับ

มีเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมดังนี้
Perit Dial Int 2001 Jul-Aug;21(4):386-9
Effective treatment of peritoneal dialysis-associated peritonitis with cefazolin and ceftazidime in children.

Rusthoven E, Monnens LA, Schroder CH.

Department of Pediatrics, Wilhelmina Children's University Hospital, Utrecht, The Netherlands. e.rusthoven@wkz.azu.nl

OBJECTIVE: To evaluate the use of the combination of cefazolin and ceftazidime for initial treatment of peritoneal dialysis (PD)-related peritonitis in pediatric patients. DESIGN: Retrospective nonrandomized study. SETTING: Pediatric dialysis units of the University Medical Center of Utrecht and Nijmegen, The Netherlands. PATIENTS: 40 children (median age 5.4 years) who were treated with PD during the study period of 4.5 years. INTERVENTIONS: All 50 episodes of peritonitis that occurred during the study period were evaluated by review of medical records. Patients were given intraperitoneal ceftazidime 500 mg/L dialysis fluid, and cefazolin 500 mg/L as a loading dose, followed by a maintenance dose of ceftazidime 125 mg/L and cefazolin 100 mg/L, intraperitoneally, 4 times daily. Antibiotics were continued for 14 days. RESULTS: After identification of the causative microorganism, one of the antibiotics was discontinued in 34 cases, and the antibiotic schedule was adapted in 2 cases. All cases were initially cured within 3 days. In 5 cases (10%), there was a peritonitis with the same organism recurring within 2 weeks after completion of treatment. There were 4 cases of PD-related peritonitis caused by pseudomonas, all of which were cured. CONCLUSIONS: The antibiotic combination of cefazolin and ceftazidime is effective for the initial therapy of PD-related peritonitis in children. The toxic complications of aminoglycosides are avoided with this combination.

PMID: 11587402 [PubMed - in process]Adv Perit Dial 1997;13:218-20

Cefazolin and netilmycin versus vancomycin and ceftazidime in the treatment of CAPD peritonitis.

Gucek A, Bren AF, Hergouth V, Lindic J.

University Medical Center, Department of Nephrology, Medical School, Ljubljana, Slovenia.

In spite of several recommendations, choosing the initial antibiotic to treat continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) peritonitis remains difficult. In our prospective randomized study we attempted to evaluate the efficacy and safety of less toxic combinations of cephalosporins with vancomycin or netilmycin. From November 1993 to September 1996 we treated 52 episodes of peritonitis in 34 patients. Peritonitis was diagnosed according to the valid criteria. Patients were treated for 14 - 28 days with a combination of either cefazolin plus netilmycin or vancomycin plus ceftazidime. The most frequent bacteria causing peritonitis in the two groups were comparable. The efficacy of the cefazolin/netilmycin combination was 91.6% (22/24) without yeasts and 84.0% (21/25) in the vancomycin/ceftazidime combination. There were no statistically significant differences between the two otherwise efficient combinations of antibiotics. No side effects were observed. We believe that the frequent use of vancomycin could be avoided thus reducing the risks of resistance and ototoxicity.

Publication Types:
 Clinical Trial
 Randomized Controlled Trial

PMID: 9360685 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved