สมุนไพรฆ่าแมลง

[18 ธันวาคม 2544 : 11:50:31]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่ามีสมุนไพรของไทยชนิดไหนที่มีสาร Pyrethroids บ้างครับ
จาก อุดม รินคำ uri...
เภสัชกร สถานศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
IP [ 202.28.2xxx.xxx ]

[18 ธ.ค. 44 : 15:34:21] อนุชิต พลับรู้การ planuchi@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
พืชที่มี pyrethrins เป็นองค์ประกอบหลักอยู่ใน genus Chrysanthemum เพียงบางชนิดเท่านั้น และไม่ใช่พืชพื้นเมืองของบ้านเราด้วยครับ แหล่งปลูก pyrethrum ส่วนใหญ่ยังคงเป็นประเทศในเขตอบอุ่นครับ

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากตำราที่เป็นภาษไทย ลองดูจาก ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหิดลดูนะครับ ห้องสมุดของคณะเภสัชศาสตร์ที่เชียงใหม่น่าจะมีครับ

เอกสารอ้างอิง
วีณา จิรัจฉริยากูล. บรรณาธิการ. ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติฬ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2534.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.20ชั่วโมง
Keywords : pyrethrins

[16 มิ.ย. 47 : 3:50:03] นางพรทิพย์ เพียราษฎร์ p_o_o_2505@thaimail.com IP [ 203.155.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบชนิดของสมุนไพรที่ฆ่าแมลงาบได้

[16 มิ.ย. 47 : 3:51:30] นางพรทิพย์ เพียราษฎร์ p_o_o_2505@thaimail.com IP [ 203.155.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบชนิดของสมุนไพรที่ฆ่าแมลงสาบได้

[14 ก.ค. 47 : 20:19:11] ผู็อยากทราบ Mui_ragnarok@poppymail.com IP [ 203.113.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่ามีสมุนไพรอะไรที่สามารถใช้ฆ่ามดได้ค่ะ

[6 ส.ค. 47 : 9:10:56] อยากรู้ MR.3@hunsa.com IP [ 61.19.19xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าสมุนไพรที่ใช้ฆ่าแมลงได้แก่อะไร

[10 มี.ค. 48 : 15:50:14] นางสาวเนตรนภา ดวงแก้ว yuko_yam@hotmail.com IP [ 202.176.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าสมุนไพรต่างๆที่ใช้ในการฆ่าแมลงมีพืชผักชนิดใดบ้างคะ

[17 มี.ค. 48 : 10:48:39] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 7  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ที่นิยมมากก็เป็น.สะเดา พรีกไทย พริกขี้หนู รากหนอนตายหยาก กานพลู เมล็ดมันแกว หนุมานประสานกาย ส้มป่อย เป็นต้น
ถ้าต้องการวิธีใช้ที่ได้ผลอาจจะต้องขอข้อมูลไปที่กองปราบศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร เพราะที่ผมกล่าวมาเป็นพืชที่มีรายงานว่าสามารถไล่หรือฆ่าแมลงได้แต่ถ้าต้องการข้อมูลการนำไปใช้จริงๆต้องกรมวิชาการเกษตร หรืหาข้อมูลจากหนังสือวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติจะมีข้อมูลให้มากมาย
ระยะเวลาในการสืบค้น : 15 นาทีชั่วโมง

[8 ก.ย. 48 : 10:44:52] อาลาดา หอมทรัพย์ - IP [ 61.19.38xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 8  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าสมุนไพรฆ่าแมลงมีอะไรบ้าง
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง

[8 มี.ค. 49 : 9:38:36] ไม่บอกนาม www.pichaya@.t hiamil.com IP [ 202.129.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 9  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ใบโหระพามีสารใดอยู่ที่สามารถป้องกันแมลงได้

[6 พ.ย. 49 : 15:19:28] ปวีณา/ทิพย์สุวรรณ amapichayastarlove@hotmail.com IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 10  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าข่าและน้อยหน่าเป็นพืชที่ใช้ฆ่าแมลงได้หรือไม่แล้วสารอะไรทำให้แมลงตาย

[8 ก.พ. 50 : 20:05:49] ดดด pinky_1221@hotmail.com IP [ 222.123.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 11  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากรู้ว่าวิธีการทำใบสะเดาไห้ฆ่าแมลงได้ทำยังไงช่วยทีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจะต้องทำรายงาน

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved